Thứ Hai, 11 tháng 6, 2018

TUYÊN BỐ CỦA ĐSQ HOA KỲ TẠI VIỆT NAM VỀ LUẬT AN NINH MẠNG


U.S. Embassy in Hanoi
8 - 6 - 2018
 
TUYÊN BỐ CỦA ĐẠI SỨ QUÁN HOA KỲ TẠI VIỆT NAM

Hà Nội, 8/6/2018 – Chúng tôi nhận thấy rằng dự thảo luật an ninh mạng hiện được trình trước Quốc hội có thể dẫn đến những trở ngại nghiêm trọng đối với tương lai của an ninh mạng và đổi mới sáng tạo kỹ thuật số của Việt Nam, và có thể không nhất quán với các cam kết thương mại quốc tế của Việt Nam. Hoa Kỳ và Canada thúc giục Việt Nam hoãn cuộc bỏ phiếu dự luật này để đảm bảo rằng nó phù hợp với các chuẩn mực quốc tế.STATEMENT FROM THE U.S. EMBASSY

Hanoi, June 8, 2018 – We find the draft cyber law currently before the National Assembly may present serious obstacles to Vietnam’s cybersecurity and digital innovation future, and may not be consistent with Vietnam’s international trade commitments. The United States and Canada urge Vietnam to delay the vote on the draft law to ensure it aligns with international standards.

2 nhận xét :

  1. Dất nước có những kẻ không muốn cho dân tộc Viet Nam hội nhạp quốc tế lại đang lãnh đạo đất nước. Khốn nạn thay! Đau xót thay!

    Trả lờiXóa
  2. Làm lãnh đạo Việt Nam khổ thiệt. Bây giờ biết nghe ai? Nghe Tàu, nghe Tây hay nghe Ta?

    Trả lờiXóa