Thứ Sáu, 8 tháng 4, 2016

ÔNG HOÀNG DŨNG YÊU CẦU CÔNG KHAI ĐƠN TỐ CÁO ĐỐI VỚI ÔNG

  Ông Hoàng Văn Dũng, một trong 48 người tự ứng cử ĐBQH tại TP HCM.

Tại Hội nghị cử tri lấy ý kiến về trường hợp ông Hoàng Văn Dũng ứng cử ĐBQH, Bà Trịnh Thị Thủy, Chủ tịch Phường công bố rằng có nhận đơn tố cáo đối với ôn Dũng để tạo điểm xấu cho việc bỏ phiếu ông Dũng. 

Ngày 5/4/2016, Ông Hoàng Văn Dũng đã có đơn thư về việc này: Nguồn: FB Hoàng Dũng.1 nhận xét :

  1. Hoan hô Ông Hoàng Văn Dũng!Đề nghị ct phường công bố đơn thư tố cáo đối với ông.

    Trả lờiXóa