Thứ Hai, 28 tháng 3, 2016

Bầu cử QH 2016: VĂN BẢN HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CỬ TRI

Vận Động Ứng Cử Đại Biểu Quốc Hội 2016 
HÀ NỘI HƯỚNG DẪN LẤY Ý KIẾN CỬ TRI

Đây là Công văn Hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến nhận xét của cử tri ở nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH khóa 14.

Thời gian diễn ra: Từ ngày 20/3/2016 đến hết ngày 12/4/2016.
Mỗi ứng viên thường diễn ra trong 1 buổi.

.

Trang 1. Mục đích lấy ý kiến cử tri nơi cư trú là để phát huy tính quyền làm chủ của cử tri,
tham gia trực tiếp vào quá trình hiệp thương.


Trang 2: Quán triệt trong cán bộ, đảng viên, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức thành viên... để thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ (!?)


Trang 3: Nếu nơi có dưới 100 cử tri thì tổ chức hội nghị toàn thể, phải đảm bảo có trên 50% 
số lượng cử tri tham dự. Nơi có 100 trở lên thì ít nhất phải có 55 cử tri tham dự.


Trang 4: Hội nghị sẽ quyết định hình thức giơ tay hay bỏ phiếu kín.
Tổ kiểm phiếu có từ 3 đến 5 người.


Trang 5: Mọi hoạt động của buổi lấy ý kiến cử tri phải tuân thủ pháp luật.


3 nhận xét :

 1. Có 2 ý quan trọng nhất:
  1. Quán triệt trong cán bộ, đảng viên, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức thành viên... để thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ.
  2. Thành phần dự hội nghị do Trưởng ban Mặt trận phối hợp với tổ trưởng dân phố để thống nhất mời.

  Trả lờiXóa
 2. Các vị tự ứng cử, xem kỹ, nếu làm sai ghi bằng chứng đưa kịp thời lên mạng, vị nào nhận xét ứng cử viên phải cùng sinh hoạt với ứng cử viên, phải tự giới thiệu trước khi nhận xét.

  Trả lờiXóa
 3. Nếu chỗ tôi ở có 300 cử tri, mà người tham dự chỉ là 55 hay 56 người thì làm sao gọi là đại diện được???? Hơn nữa lấy ý kiến cử tri tức là cử tri có quyền đến (nếu biết có cuộc họp) mà không phải chờ có giấy mời! Mời một số ít cử tri được tham dự, thì về mặt logic mà nói là tước đi quyền bầu cử của những cử tri còn lai (số không được mời)? Cách làm này rơi vào tình trạng tùy tiện mang tính hình thức và không khoa học !

  Trả lờiXóa