Thứ Ba, 26 tháng 1, 2016

BBC: CHUYÊN ĐỀ ĐẶC BIỆT VỀ ĐẢNG CSVN VÀ ĐẠI HỘI XII

.
Đảng Cộng sản VN và Đại hội 12:
Thủ tướng Dũng 'được đề cử nhiều nhất'

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét