Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2012

GIÁO SƯ ĐẶNG HÙNG VÕ LẠI CỐ TÌNH KHÔNG HIỂU LUẬT

 GIÁO SƯ ĐẶNG HÙNG VÕ LẠI CỐ TÌNH KHÔNG HIỂU LUẬT
Luật sư Nguyễn Anh Vân 
Sau khi đọc bài “Giáo sư Đặng Hùng Võ nói lại về vụ Văn Giang” trên TuanVietnam.net ngày 10/12/2012, trong tôi xuất hiện cảm xúc vui, buồn lẫn lộn.  Vui vì những gì tôi viết về ông trong bài “Ý kiến về hướng giải quyết vụ Văn Giang” đăng trên Blog Nguyễn Xuân Diện ngày 16/11/2012 đến bây giờ đã được khẳng định. Buồn vì một trí thức lớn như ông (Giáo sư, Tiến sĩ khoa học) chỉ vì muốn bảo vệ hành vi trái pháp luật của mình mà vất bỏ đi thanh danh và lòng tự trọng bằng cách cố tình không muốn hiểu những gì mình đã hiểu trước đó.
Nhưng dù sao cũng phải cảm ơn ông về bài viết, vì có nó chúng ta mới biết được bản chất thật, mới nhìn thấy rõ được con người thật của ông.

Trong buổi đối thoại với bà con tại hội trường BTNMT ngày 8/11/2012 ông đã thừa nhận việc ký các tờ trình của ông là sai; và thẩm quyền ra quyết định thu hồi đất cũng sai, thậm chí trái luật.

Sau đó, ngày 12/8/2012 trả lời TuanVietnam.net, ông đã nóiSuốt 10 năm trước khi Luật đât đai 2003 có hiệu lực, chúng ta đã không thực hiện đúng thẩm quyền với hơn 3.000 văn bản. Vụ Văn Giang nằm trong các loạt văn bản này. Chính phủ vẫn nói rằng Chính phủ ủy quyền cho Thủ tướng nhưng sự thật lại có điều luật: thẩm quyền giao đất, cho thuê đất thì không được ủy quyền” hay “Khi tôi bắt đầu làm, Bộ trưởng có nói, ta tập trung xây dựng luật mới, với cái cũ thì trước làm thế nào, bây giờ ta làm như thế. Chẳng nhẽ lúc đó mình lại khịa chuyện ra bảo làm cái này không được. Trong hệ thống quản lý không thể đòi làm khác đi đơn giản thế”… Qua những nội dung trả lời này, chúng ta thấy ông cũng đã thừa nhận, trước khi ký Tờ trình số 99/TTr – BTNMT ngày 29/6/2004, ông đã biết là sai nhưng ông vẫn cố tình ký và trình lên Thủ tướng.

Nay, với bài viết này của ông, ông lại quay ngoắt 180º, phủi toẹt những gì ông đã thừa nhận trước đó.

Bà con Văn Giang bị thu hồi đất cùng những ai yêu chuộng công lý đang thấp thỏm mong mỏi, chờ đợi sự ăn năn hối cải của ông sau khi ông nhận ra sai lầm của mình. Nhưng đáp lại sự mong đợi của mọi người, ông đã tự đánh mất mình bằng một bài viết khá công phu trên TuanVietnam.net với nội dung đổi trắng thành đen chứ không như những gì ông đã thừa nhận và hứa sẽ sửa sai trước đó.

Điều đáng nói là trong nội dung bài viết này ông không hề đưa ra bất kỳ một lý do nào để giải thích cho sự thay đổi của mình. Người quân tử và người có danh tiếng, có học vị, có lòng tự trng, có liêm sỉ không xử sự như vậy. Và những ai đã từng nghe những gì ông nói, đã từng đọc những gì ông viết chắc chắn sẽ có cảm giác rợn người khi nghĩ về nhân cách của một con người.

Mặc dù các luật sư và bà con Văn Giang bị thu hồi đất đã chỉ cho ông biết rõ ông đã vi phạm luật đất đai trong tờ trình do ông ký như thế nào và ông đã thừa nhận việc ông ký tờ trình trình Thủ tướng Chính phủ không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đai đã được phê duyệt. Nhưng trong bài viết này của ông, ông đã cố tình trích dẫn, bỏ qua một số quy định quan trọng, cần thiết đối với việc thu hồi đất để lấm liếm cho việc làm trái pháp luật của mình.

Trong bài viết của ông, ông đã không trích dẫn quy định “Việc thu hồi đất để chuyển sang mục đích khác phải theo đúng quy hoạch và kế hoạch đã được cơ quan thẩm quyền Nhà nước xét duyệt các căn cứ để quyết định giao đất, cho thuê đất như: “Qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai đã được các cơ quan thẩm quyền nhà nước xét duyệt hoặc “Sử dụng đất phải theo đúng quy hoạch”. Mục đích của việc không trích dẫn đầy đủ các quy đinh pháp luật của ông quá lộ liễu. Không nói ra thì ai cũng biết ông đang cố tình che đậy, phủ nhận những gì mà ông biết là đã sai.

Tôi xin được trích dẫn một số quy định của Luật đất đai để ông tham khảo như sau:

Điều 28 Luật đất đai 1993 quy định 
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất nào thì có quyền thu hồi đất đó.
Việc thu hồi đất để chuyển sang mục đích khác phải theo đúng quy hoạch và kế hoạch đã được cơ quan thẩm quyền Nhà nước xét duyệt.
Trước khi thu hồi đất phải thông báo cho người đang sử dụng biết lý do thu hồi, thời gian, kế hoạch di chuyển, phương án đền bù thiệt hại”.  

Điều 19 Luật đất đai 1993 sửa đổi, bổ sung năm 2001 quy định: 
“Các căn cứ để quyết định giao đất, cho thuê đất 

1. Qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai đã được các cơ quan thẩm quyền nhà nước xét duyệt; 

2. Yêu cầu sử dụng đất ghi trong dự án đầu tư và trong thiết kế đã được các cơ quan thẩm quyền nhà nước xét duyệt hoặc chấp thuận bằng văn bản về địa điểm, diện tích đất hoặc đơn xin giao đất, thuê đất;” 
Điều 22a  Luật đất đai 1993 sửa đổi, bổ sung năm 1998 quy định: 
1. Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:
……
d) Giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với một số trường hợpđể tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng theo dự án do Chính phủ quyết định.
2. Việc giao đất có thu tiền sử dụng đất quy định tại khoản d điểm 1 Điều này phải bảo đảm các điều kiện sau đây:
a) Người sử dụng đất phải có dự án khả thi đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
b) Sử dụng đất phải theo đúng quy hoạch;
c) Người sử dụng đất phải có điều kiện về vốn và điều kiện kỹ thuật: 
…… 
Không thể nói một thứ trưởng của một Bộ chuyên trách về đất đai mà không biết được các quy định pháp luật này.

Theo các quy định này thì việc thu hồi đất nông nghiệp của bà con Văn Giang tại thời điểm đó để chuyển sang mục đích đổi đất xây dựng khu đô thị Ecoprk lấy hạ tầng có thu tiền sử dụng đất của tỉnh Hưng Yên bắt buộc phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nêu trên. Nếu thiếu một trong các yêu cầu đó thì quyết định thu hồi đất đó đương nhiên trái luật.

Các Luật sư tư vấn cùng bà con Văn Giang bị thu hồi đất đã chứng minh cho ông thấy các tờ trình của ông và Quyết định giao đất không dấu (bản phô tô mà bà con có) được ban hành khi chưa có quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đai theo luật định. Như vậy, việc ban hành tờ trình và Quyết định giao đất đã vi phạm Điều 28, vi phạm khoản 1 Điều 19 , vi phạm điểm b khoản 2 Điều 22a - Luật đất đai 1993 sửa đổi, bổ sung năm 1998, năm 2001 mà tôi đã trích dẫn ở trên.

Chỉ cần chứng minh một điều kiện vi phạm quy định về quy hoạch là đủ để kết luận việc ký tờ trình của ông Võ đã vi phạm pháp luật về quản lý đất đai mà không cần phải xem xét , chứng minh các vấn đề khác cho thêm rắc rối và mất thời gian, công sức.

Luật pháp đã quy định rất rõ ràng như vậy nhưng ông vẫn cố cãi lấy được để bảo vệ sai lầm của mình mà ông đã thừa nhận cách đây không lâu. Nói theo kiểu dân dã thì đây là một kiểu cãi chày, cãi cối và “Chuối” đến mức không còn gì để nói.

Ông còn lấy khoản 2 Điều 22 Nghị định 04/2000/NĐ-CP ngày 11/02/2000 và Bản thuyết minh Quy hoạch sử dụng đất Hưng Yên để chứng minh cho việc ký tờ trình của mình là phù hợp với quy hoạch. Ông không biết rằng, Luật đất đai thời điểm đó đã quy định rất rõ ràng về trình tự, thủ tục lập, xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai như sau: “ Ủy ban nhân dân các cấp lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai trong địa phương mình trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua trước khi trình cơ quan thẩm quyền nhà nước xét duyệt” (khoản 2 Điều 16 Luật đất đai 1993 sửa đổi, bổ sung năm 2001)“Chính phủ xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đai của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương” (khoản 2, Điều 18 Luật đất đai 1993 sửa đổi, bổ sung năm 2001 về thẩm quyền quyết định, xét duyết quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất). Cho nên Bản thuyết minh Quy hoạch sử dụng đất Hưng Yên không bao giờ là Quy hoạch sử dụng đất của tỉnh Hưng Yên cả. Giả sử Bản thuyết minh Quy hoạch sử dụng đất Hưng Yên là Quy hoạch sử dụng đất thì nó phải được Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua và phải được Chính phủ xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đai mới có giá trị pháp lý. Về vấn đề này, có lẽ ông lại cho rằng Luật quy định là vậy nhưng ông lúc đó là sếp, không có thời gian để đọc, chỉ biết ký nên không hiểu luật là chuyện bình thường để biện bạch cho việc làm sai trái của mình.

Còn đối với Tờ trình số 99/TTr.BTNMT ngày 29/6/2004 do ông ký khi đọc nó mà tôi toát cả mồ hột dù Hà Nội trời đang lạnh. Tờ trình với độ dài không quá 3 trang giấy khổ A4 mà có thể thu hồi nhiều triệu m² đất, trong đó có 4.990.706 m² dành cho xây dựng Khu đô thị Thương mại – Du lịch Văn Giang  nhưng không thấy ông dựa vào bất kỳ một căn cứ pháp lý nào. Với cách làm việc theo “thông lệ”, không theo quy định của luật pháp của ông Giáo sư phần nào lý giải được nguyên nhân giây khiếu kiện đông người và dư luận không tốt của một số người dân bị thu hồi đất cho rằng chính quyền “cướp đất” của dân.

Viết bài này để cho ông biết mọi người không ngây ngô như ông tưởng và có lẽ, chỉ những người đỉnh cao trí tuệ như ông mới đủ can đảm cố tình không hiểu những điều đã rõ như ban ngày.
Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2012 
N.A.V
            

26 nhận xét :

 1. chân thành cảm ơn ls Anh Vân đã trợ giúp pháp lý cho nhân dân Văn Giang, xin cảm ơn anh, nếu giáo sừ võ dám đối thoại phúc thẩm xin anh xắp xếp thời gian giúp nhân dân anh nhé

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Vì trách nhiệm và vì danh dự của một Tiến sĩ khoa học mang hàm Giáo Sư, mang chức Thứ trưởng , chúng ta tin GS, TSKH, (nguyên)Thứ trưởng Bộ TNMT sẽ lên võ đài "Phúc thẩm với nhân dân Văn Giang". chúc GS-TSKH Đặng Hùng Võ không còn tự nghi hoặc nữa mà nhận ra chân lý đúng đắn của luật pháp. Chúc GS Võ sức khỏe và thành công.

   Xóa
  2. TAM QUYỀN PHÂN LẬP06:30 16 tháng 12, 2012

   Ở một xã hội TAM QUYỀN PHÂN LẬP thì dân Văn Giang sẽ không "lên bờ xuống ruộng" như vậy đâu! từ Chính Phủ đến bộ TNMT, đến Ecopark sẽ bị CƠ QUAN TƯ PHÁP trị cho RA XƯƠNG!

   Xóa
 2. Cứ xem vụ Tiên Lãng, chính Thủ tướng đã kết luận mà nay đã đến đâu chưa? Thì Văn Giang càng phải quên. Phải nói rõ đó là một dự án ăn cướp với hàng ngàn cảnh sát vũ trang để "bảo vệ". Hiện nay tạm lắng vì các dự án BĐS đang lâm vào cảnh chợ chiều, mai mốt ấm lên lại tiếp tục "thu hồi, cưỡng chế", lòng dân lại càng xa Đảng. Phải chăng đó là "Diễn biến hòa bình"?
  Trách cho ông Võ hai lời. Ăn cây nào rào cây ấy, phải "nói lại" thôi!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. hải phòng tô20:07 15 tháng 12, 2012

   Thế theo bác Dân Đen, ông giáo sư kiêm thứ trưởng về hưu Võ đang ăn cây nào, phải rào cây nào?Dân Văn Giang ta trả lương hưu cho ông Võ à?Thủ tướng kết luận là thủ tướng chịu trách nhiệm chính trị rồi.Còn trách nhiệm về pháp luật thì Đảng không trao nhiệm vụ, tại sao lại phải đi đến đâu? Bác xói móc quá.Cơm không ăn , gạo còn đó.Hiến pháp quy định rồi, đất đai của dân đâu mà dân đòi, mà lại bảo là ăn cướp.Thế Eco Park không là dân thì là gì?Ai có tiền hơn đáp ứng được yêu cầu của chính phủ thì chính phủ cho làm thôi.Dân giỏi làm thì làm thay chính phủ đi?Rõ là bác Dân Đen chỉ biết đến cái lợi ích nhóm"Nhân Dân" của bác mà không có tầm vĩ mô, không nhìn thấy đại cục.Suy nghĩ như bác dễ để cho thế lực thù địch với Đảng và chính phủ lợi dụng lắm.

   Xóa
  2. Tình hình này thì tôi nghĩ các dự án bất động sản phải mất thời gian khá lâu mới ấm lên đó bác Dân Đen ơi, nên thiết nghĩ bà con Văn Giang cứ... "tăng gia sản xuất" như vụ mùa vừa rồi là tốt. Đất Mẹ vẫn cứ tiếp tục sản sinh hoa màu cho đàn con. Không ai ngăn được một người Mẹ, nhất là khi Mẹ thấy đàn con đang khốn khổ. Đất Mẹ thực sự là "Đất Thiêng"!

   Nhân bác nhắc đến Tiên Lãng. Hôm qua tôi thấy rõ ràng đọc trên mạng tin anh em bác Đoàn Văn Vươn được trả tự do. Mừng quá! Sáng dậy mở máy ra mà cứ tìm dáo dác, không biết tin đăng ở blog nào. Hic, hóa ra mình nằm mơ!

   Xóa
 3. Có phải vì cách ứng xử nói lời rồi lại nuốt lời của những người như ông Võ mà người đời có câu"miệng quan trôn trẻ"không các bác? Phẩm giá,nhân cách,danh dự của một GS đã bị điều gì che lấp chắc chắn phải dày lớn lắm mới xẩy ra như thế được.Điều này chỉ có ông Võ và những người trong nhóm của ông hiểu được

  Trả lờiXóa
 4. nhớ lại trước lúc đối thoại với dân Văn Giang ,ông í còn mang Bồ Tát ra để chứng giám cho sự công tâm của ông í mà sao bây giờ lại quên nhanh thế,nhưng ông ơi ,lúc đó không chỉ có mỗi dân VG với luật sư đâu mà còn có rất nhiều phóng viên và những nhân chứng sống như TS Diện đây cũng đã có mặt trong buổi đối thoại đó nên ai ai cũng biết ông đã nói gì ,nay ông lại đổi trắng thành đen thì khác nào đang tự bôi đen mình,ông có thể lừa được một số người bởi luận điệu của ông nhưng ông không thể lừa được Bồ Tát đâu ông ạ ,

  Trả lờiXóa
 5. Ông trùm chăn ngủ một giấc đi cho dân nhờ ông Võ ơi, khổ ông mà có ích gì cho ai. Ông lo cho gia đình và con nhỏ cho tốt đi là được rồi.Chúc ông vui thú điền viên được thanh thản ông nhé.TM Dân Hưng Yên ở HaNoi.

  Trả lờiXóa
 6. GS.TSKH như ông Võ nhưng cũng chỉ là người phàm chứ không phải Trạng, Thánh gì.

  Thật đáng buồn cho những con người, thoạt biết tưởng là... nhưng càng biết, càng thấy chả ra đâu vào đâu.

  Hãy xem bài của Minh Diện trên Blog BVB: http://bvbong.blogspot.com/2012/11/ong-vo-ung-mua-vo-truoc-dan-nua.html - trong bài này có chi tiết thú vị nhắc đến "ông" tiến sĩ dỏm thứ trưởng bộ y tế vừa bị "không tái bổ nhiệm" Cao Minh Quang...

  Cũng "hàng thần lơ láo" cả thôi, bà con ơi !

  Trả lờiXóa
 7. Văn Võ(Đặng Hùng Võ) cũng như thơ Thuận(Hoàng Quang Thuận). Thật không ai ngửi được. Đúng là nhân các nào hành vi nấy...!

  Trả lờiXóa
 8. Người xưa có dạy phải uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, là người có tầm ảnh hưởng lại càng phải uốn lưỡi nhiều hơn trước khi nói, đáng tiếc ông Võ là giáo sư, tiến sĩ mà lại quên điều đó. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, dù đã nghĩ hưu, nhưng vốn từng là cán bộ cao cấp và vẫn đang là Đảng viên thì ông Võ nào đã hết bị ràng buộc, hiểu theo hướng đó sẽ thấy chuyện "nói lại" của ông Võ cũng là chuyện thường tình. Tôi có cảm giác ông Võ thật lòng trong lần đối thoại ngày 8/11/2012 với bà con Văn Giang nhưng ông đã không lượng đúng sức mình, 0 đủ bản lĩnh trước sức ép cho nên bây giờ ông giống như một hàng thần lơ láo, quân xanh tẩy chay mà quân đỏ cũng chẳng tin dùng. Đòn này quá cao tay, từ nay đã vĩnh viễn mất đi một vị GS hay có quan điểm trái chiều về pháp luật đất đai với cán bộ Nhà nước, bởi lẻ đơn giản, dù ông Võ có tiếp tục nói và nói đúng thì cũng chẳng còn ai nghe hoặc tin nữa.

  Trả lờiXóa
 9. Ông ta hiểu rất rõ một luật bất thành văn khác là "Luật trong tay mấy ổng, tha hồ mà vần, mà nặn".

  Chỉ có dân ta là không hiểu cái luật bất thành văn mà chi phối tất cả các thứ luật thôi .

  Trả lờiXóa
 10. Ông Võ có còn biết đỏ mặt mà rút lời không(!!??)
  "Viết bài này để cho ông biết mọi người không ngây ngô như ông tưởng và có lẽ, chỉ những người đỉnh cao trí tuệ như ông mới đủ can đảm cố tình không hiểu những điều đã rõ như ban ngày."

  Hoàn toàn đồng ý với những nhận định rất chính xác, chi tiết, tâm huyết của LS.Nguyễn Anh Vân! Rất mong LS tiếp sức cho bà con Văn Giang, xin chân thành hoan nghênh và cảm ơn LS.

  Trả lờiXóa
 11. Bác Hồ dạy"Điều gì có ích cho Dân thì nên làm,điều gì có hại cho Dân thì nên tránh"một người mang danh là GS,mặc áo Ttg mà không học được sao? Thật phí công đảng mở cuộc vận động"học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCT" và cũng may nhờ có đảng nên ông không vào được QH chứ không sẽ còn nhiều điều đau khổ cho Dân cả nước vì những ý kiến đóng góp của ông.Ơn đảng!

  Trả lờiXóa
 12. Chuyện này thì tui đang nghi ngờ, chúng ta kết luận về GS Võ có thể là hơi sớm. Xin tán thành ý kiến của mọi người nếu bài viết trên báo của GS Võ là sự thật

  Trả lờiXóa
 13. Ông Võ ơi ông đừng nói nữa. Ông không đủ tư cách để đứng về phía nhân dân. Nếu ông cứ nói thì dân người ta chửi cho đấy.

  Trả lờiXóa
 14. Nếu có điều kiện, mình sẽ gặp anh Võ, trực tiếp đối thoại tay đôi với anh về việc thu hồi, cưỡng chế đất sản xuất nông nghiệp của nông dân. Sai chỗ nào, đúng chỗ nào?
  Mình nghĩ anh Võ là nhà khoa học về địa chính, không phải là chuyên gia về luật nên anh phân tích sự việc một cách cảm tính, không có căn cứ pháp lý. Người làm sai luật lại cứ muốn áp đặt tư duy (mang tính chủ quan) sai trái của mình, buộc mọi người phải hiểu cái sai đó thành cái tất yếu khách quan đúng đắn.
  Có thể coi bài viết của anh là "a clumsy excuse" cũng được.

  Trả lờiXóa
 15. Thật đau buồn cho một đất nước,vì điều gì mà có những giáo sư như vây xuống cấp.

  Trả lờiXóa
 16. Không phải ông Võ không hiểu luật mà chỉ có nhân dân không hiểu ông Võ mới đúng hơn

  Trả lờiXóa
 17. Khi GS Đặng Hùng Võ nhận lời đối thoại vơi bà con 3 xã của Văn giang bị thu hồi đất(trái luật) và nhận lỗi...
  Tôi và những người bạn tôi quan tâm theo dõi vụ Văn giang(thu hồi đất trái luật của cq tỉnh Hưng yên)rất cảm kích và đánh giá rất cao sự dũng cảm,một nhân cách KẺ SĨ Bắc hà.
  Ấy vậy mà chưa đươc "đầy cữ" thì GS Võ đã quay ngéo 180 độ khi viết bài đăng trên Tuần Vietnam.net ngày 10-12-12.Có lẽ phải vì lợi ích KT to lớn lắm (về quan lộ thì ko rồi) nên GS Võ mới làm một việc mà ông bà ta xưa nay hay nói: Mua danh ba vạn,bán danh ba đồng.Trong trường hợp này thì danh của GS Võ không đáng 1 chinh?
  sau bài viết của GS Võ đăng trên Vietnam.net ngày 10-12-12,những người trân trọng GS Võ sẽ chẳng còn ai!tiếc lắm thay chỉ một lời nói mà phá tan sự nghiệp(uy tín và danh dự).

  Trả lờiXóa
 18. Theo tôi một trong những tiêu chuẩn để phong GS là đạo đức nhân cách. người xưa đã có câu " tiên học lễ hậu học văn ". Quá đúng bởi chưa biết làm người thì học chữ làm gì, làm chức này bằng nọ sao nổi. Ông Võ thuộc trong đám hàng ngàn GS dỏm của VN cho nên kể từ nay tôi đề nghị người dân đừng gọi GS Đặng Hùng Võ mà gọi là ông Võ thôi cho xứng chứ lâu nay ông ta ngồi nhầm chỗ.

  Trả lờiXóa
 19. "Trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ". Ông Võ không sợ bia miệng của nhân gian sao?

  Trả lờiXóa
 20. Rất cảm ơn LS Nguyễn Anh Vân.
  Mong rằng các LS khác, cũng như những người am tường về luật hãy lên tiếng để làm rõ trắng đen về việc này, như LS Nguyễn Anh Vân.
  Có lẽ GS Võ cũng đã đọc bài viết này của LS Nguyễn Anh Vân, vậy mong GS Võ hãy có phản hồi ngay trên blog Nguyễn Xuân Diện này.

  Trả lờiXóa
 21. Người quân tử xưa nay đều khác kẻ tiểu nhân ấy là: " Quân tử nhất ngôn" không hiểu ông Võ thuộc hạng người nào?

  Trả lờiXóa
 22. Ông Võ đã ngoại lục tuần, ở cái tuổi "thiên tri mệnh",và có lẽ ngửi mùi đất đã thấy thơm thơm nghĩa là sắp gần đất xa trời, đã được đi đây đó khắp thiên hạ, đông tây đủ cả vậy thì hãy gặp lại bà con để nói lại cho rõ, để bà con tâm phục khẩu phục. Người quân tử hàm én mày ngài sợ chi.

  Trả lờiXóa