Chủ Nhật, 29 tháng 1, 2012

DANH SÁCH CÁC VỊ GỬI TIỀN GIÚP GIA ĐÌNH ANH ĐOÀN VĂN VƯƠN - 1


THÔNG TIN ỦNG HỘ GIA ĐÌNH ANH ĐOÀN VĂN VƯƠN

Theo gợi ý của KTS Trần Thanh Vân và nhiều độc giả, tôi - Nguyễn Xuân Diện quyết định công bố tài khoản để tiếp nhận quà tặng bằng tiền của mọi người, như sau:

Tên tài khoản: NGUYỄN XUÂN DIỆN
Số tài khoản: 0021001727479
Tại: Phòng giao dịch số 4, Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội (Vietcombank)
36 Hoàng Cầu, Hà Nội, Việt Nam.
(Thông tin đối với người gửi từ nước ngoài: CIF Number: 315801 – SWIFT Code: BFTVVNVX002)
Việc tiếp nhận vẫn tiếp tục để giúp đại gia đình họ Đoàn khôi phục cuộc sống, mua sắm đồ dùng vật dụng và trang trải cho các tổn phí cho việc ra tòa sắp tới.
_________________________
DANH SÁCH CHƯ VỊ GỬI QUÀ TẾT BIẾU ĐẠI GIA ĐÌNH ANH ĐOÀN VĂN VƯƠN
VÀ CÁC NẠN NHÂN CỦA QĐ CƯỠNG CHIẾM ĐẤT CỦA CHỦ TỊCH UBND H. TIÊN LÃNG
HẢI PHÒNG NGÀY 5.1.2012
&
DANH SÁCH CHƯ VỊ GỬI TIỀN GIÚP ĐẠI GIA ĐÌNH HỌ ĐOÀN
(Tính đến 28.1.2012)
DANH SÁCH BẠN ĐỌC GỬI TIỀN MẶT ỦNG HỘ GIA ĐÌNH ANH VƯƠN
QUA TÀI KHOẢN ……
Ngày giao dịch
Số tham chiếu
Số tiền
Mô tả
1/28/2012
VNCK - 0021677
500,000
IBVCB.2701120385595001.Giup gia dinh anh Vuon
1/26/2012
VNCK - 0018530
500,000
IBVCB.2601120605979001.Ung ho gia dinh anh Vuon
1/25/2012
DD4400 - 0064190
89,038
Trả lãi tiền gửi
1/21/2012
3839 - 0008031
200,000
FTF.CN:6868680820737010 .FrAcc:0251001149007 .ToAcc:0021001727479
1/20/2012
4626 - 0000118
100,000
UNG HO GIA DINH ANH QUY - ANH VUON GD TIEN MAT
1/20/2012
J633 - 0007142
500,000
Sender:01202001.DD:200112.SHGD:10001115.BO: NGUYEN THANH BAC.NGUYEN THANH BAC UNG HO RIENG GIA DINH ANH DOAN VAN VUON . 3 HO.
1/20/2012
1340 - 0000109
500,000
DOAN THUY DUONG CHUYEN GD TIEN MAT
1/20/2012
1887 - 0000068
500,000
au minh tuan ATM ung ho anh Vuon GD TIEN MAT
1/20/2012
2109 - 0000085
200,000
NG VAN MUI NT, UNG HO GD ANH VUON GD TIEN MAT
1/20/2012
8930 - 0003577
50,000
FTF.CN:9704366800487658014.FrAcc:0041000177915 .ToAcc:0021001727479
1/20/2012
T359 - 0000156
200,000
HAI VAN CT QUA TET TANG RIENG GIA DINH ANH VUON ( 03HO ) GD TIEN MAT
1/20/2012
7125 - 0000112
300,000
nguyen manh dung - tien tet cho anh Vuong va gia dinh GD TIEN MAT
1/20/2012
VNCK - 0069265
300,000
IBVCB.2001120191809001.Ung ho gia dinh Anh VUON
1/20/2012
J633 - 0010196
300,000
Sender:01348002.DD:200112.SHGD:10000896.BO: BAN DOC BASAM.NH NGOAI THUONG, PGD SO 4, 36 HOANG CAU, HA NOI GIUP DO GD ONG DOAN VAN VUON TIEN LANG, HAI PHONG/
1/20/2012
R659 - 0000146
500,000
VU THANH DUNG GIUP GD ANH DOAN VAN VUONG GD TIEN MAT
1/20/2012
I887 - 0000289
300,000
QUA TET TANG GIADINH A VUONG CUA K THOA GD TIEN MAT
1/20/2012
6343 - 0000007
200,000
NGUYEN VAN DUNG CT GIUP GIA DINH ANH VUON GD TIEN MAT
1/20/2012
VNCK - 0083254
50,000
IBVCB.2001120996257001.chuyen tien ung ho doan van vuon
1/20/2012
J633 - 0011375
300,000
Sender:01204031.DD:200112.SHGD:10000123.BO: DAO XUAN DUC.QUA TET GIA DINH ANH VUON VA THAM CAC CHIEN SI BI THUONG NHAN TAI PGD4 CN HA NOI.
1/20/2012
R858 - 0000149
300,000
HA VAN THUY NOP GD TIEN MAT
1/20/2012
L407 - 0000162
350,000
VU VAN DU UNG HO GIA DINH ANH DAO VAN VUON 300.000VND, CAC CHIEN SI 50.000VND GD TIEN MAT
1/20/2012
5898 - 0000265
800,000
NGUYEN VAN TRUNG GD TIEN MAT
1/20/2012
F450 - 0000080
300,000
NGUYEN HUONG GIANG UNG HO GIA DINH ANH VUON
1/20/2012
M024 - 0000235
300,000
TRAN THANH BINH NT GD TIEN MAT
1/20/2012
K136 - 0000116
2,500,000
TO THU LE GIUP DO ANH DOAN VAN VUON GD TIEN MAT
1/19/2012
G884 - 0000167
300,000
TRAN BA VI GUI TET GIA DINH ANH VUON GD TIEN MAT
1/19/2012
J633 - 0007702
400,000
Sender:01302001.DD:190112.SHGD:10003225.BO: DO NHU THANH.REM ONG AM GUI TIEN UNG HO ANH VUON,QUY NH HUONG NGOAI THUONG PGD SO 4 HA NOI ( )
1/19/2012
5909 - 0004194
1,000,000
FTF.CN:6868682612102015 .FrAcc:0021001722855 .ToAcc:0021001727479
1/19/2012
J633 - 0005233
300,000
Sender:01202001.DD:190112.SHGD:10000244.BO: NGUYEN NGOC DIEM TRANG.MOT NGUOI BAN O PHAN RA NG UNG HO A VUON
1/19/2012
M018 - 0000277
300,000
GOP QUA TET BIEU 2 GIA DINH VA CAC CHIEN SI GD TIEN MAT
1/19/2012
G382 - 0000040
1,000,000
ba dung giup gd o doan van vuon GD TIEN MAT
1/19/2012
4843 - 0007182
5,000,000
/Ref:POR120119029{//}/Ref:POR120119029{//}NGUYEN THAM THIEN KE CTIEN D.Vi CHUYEN:NGUYEN TH AM THIEN KE
1/19/2012
M018 - 0000409
1,300,000
DANG CHUONG NGAN UNG HO ANH VUON 1TR, THAM 6 CHIEN SY 300.000D GD TIEN MAT
1/19/2012
J633 - 0006467
500,000
Sender:01204010.DD:190112.SHGD:10000237.BO: NGUYEN THI HOAI.CHUYEN TK
1/19/2012
K942 - 0000200
500,000
DAO DUC DAT NT GD TIEN MAT
1/19/2012
0584 - 0007739
500,000
/Ref:PTTMH68706{//}/Ref:PTTMH68706{//}TTMH68706 TRAN MY PHUONG TT UNG HO GIA DINH A NH DO AN VAN VUON KHOI PHUC CUOC SON G MUA SAM VAT DUNG D.Vi CHUYEN:TRAN MY PHUONG
1/19/2012
V617 - 0000025
500,000
NGO THI NHAN ( GUI HO PANDA- TUN) GUI TOI GIA DINH ANH DOAN VAN VUON GD TIEN MAT
1/19/2012
N775 - 0000179
300,000
NGUYEN XUAN TUU - 15/99 NGUYEN SON LONG BIEN HA NOI QUA TANG GD ONG VUON GD TIEN MAT
1/19/2012
J633 - 0010377
300,000
Sender:01320001.DD:190112.SHGD:10000072.BO: KHUAT THI TRAM ANH.KHUAT THI TRAM ANH CT CHO O NG DOANVAN VUON VAO TK NGUYEN XUAN DIEN,STK 002.100.1727479 TAI VIETCOMBA NK,PGD SO 4,36 HOANG CAU, HA NOI
1/19/2012
VNCK - 0059083
200,000
IBVCB.1901120949155002.Ung ho gd bac Vuon, chong lai cuong hao ac ba
1/19/2012
J633 - 0010610
500,000
Sender:01307001.DD:190112.SHGD:10000687.BO: NGUYEN VAN THIEN.IBNGUYEN VAN THIEN UNG HO GIA DINH ANH VUON TIEN MAT AN TET
1/19/2012
J633 - 0010509
1,000,000
Sender:01304001.DD:190112.SHGD:10000079.BO: DANG XUAN MAI.DANG XUAN MAI CT TAI NH NGOAI T HUONG PGD SO 4 HA NOI
1/19/2012
VNCK - 0046677
500,000
IBVCB.1901120440027001.Tran Hong Hai chuyen tien ung ho rieng gia dinh anh Vuon
1/19/2012
C263 - 0007569
1,000,000
/Ref:PTTMH68673{//}/Ref:PTTMH68673{//}TTMH68673 DO NGOC KHANH TT GIUP DO GIA DINH H O DOA N D.Vi CHUYEN:DO NGOC KHANH
1/19/2012
VNCK - 0035325
500,000
IBVCB.1801120020117001.
1/19/2012
6814 - 0007661
200,000
FTF.CN:9704366800913510029.FrAcc:0071005190380 .ToAcc:0021001727479
1/19/2012
6457 - 0005840
200,000
FTF.CN:6868681316742035 .FrAcc:0021001065463 .ToAcc:0021001727479
1/19/2012
R374 - 0000149
300,000
NGUYEN MANH THANG NT UNG HO GIA DINH ANH DOAN VAN VUON GD TIEN MAT
1/19/2012
C263 - 0008018
500,000
/Ref:P91263{//}/Ref:P91263{//}NGUYEN KIM THAO UNG HO NAN NHAN VU TIEN LANG
1/19/2012
5114 - 0000029
1,000,000
giup do gia dinh ong doan van vuon huyen tien lang,tp hai phong ( 38224958 ) GD TIEN MAT
1/19/2012
Q446 - 0000062
500,000
HO SON TUNG - BAN DOC ABS QUA TET CHO VUON GD TIEN MAT
1/19/2012
5869 - 0000057
2,661,000
NGUYEN XUAN VIET // NGUYEN THANH LONG O DUC GOI VE GD TIEN MAT
1/18/2012
6008 - 0005354
400,000
FTF.CN:9704366800556863016.FrAcc:0071001168667 .ToAcc:0021001727479
1/18/2012
VNCK - 0031394
200,000
IBVCB.1801120222939004.Khanh Thu VT ung ho gia dinh anh Vuon
1/18/2012
J633 - 0011359
1,000,000
Sender:79201009.DD:180112.SHGD:10000075.BO: DINH HUYEN HUONG.(PGD SO 4) DINH HUYEN HUONG C T QUA TANG RIENG GD A.VUON(3 HO)
1/18/2012
J633 - 0011027
500,000
Sender:01204031.DD:180112.SHGD:10000013.BO: TO THI THANH VAN.UNG HO GIA DINH ANH VUON.NHAN TAI PGD SO 4 CN HA NOI.
1/18/2012
J633 - 0016323
2,000,000
Sender:79204050.DD:180112.SHGD:10000122.BO: NGUYEN DANG HUNG.NGUYEN DANG HUNG TIEN CUU TRO GIA DINH Í DOAN VAN VUON, DOAN VAN QUY, TIEN LANG HAI PHONGÍ, NHO CHUYEN DEN PGD SO 4 NH NT HA HOI./.
1/18/2012
R606 - 0009734
500,000
FTF.CN:9704366802948134056.FrAcc:0381002439572 .ToAcc:0021001727479
1/18/2012
R606 - 0009731
300,000
FTF.CN:9704366802948134049.FrAcc:0381002743209 .ToAcc:0021001727479
1/18/2012
J633 - 0015625
1,000,000
Sender:01307001.DD:180112.SHGD:10000886.BO: NGUYEN LUONG VAN. QUA TET TANG RIENG GIA DINH ANH VUON
1/18/2012
J633 - 0007010
300,000
Sender:01323001.DD:180112.SHGD:10000143.BO: DO ANH TAI.DO ANH TAI UNG HO GIA DINH DOAN VA N VUON
1/18/2012
D297 - 0007170
500,000
/Ref:POR120118073{//}/Ref:POR120118073{//}QUA TET TANG GIA DINH ANH VUON D.Vi CHUYEN:NGUYE N THU LINH
1/18/2012
D297 - 0007036
3,000,000
/Ref:P91281173{//}/Ref:P91281173{//}CMND : VU THI PHUONG ANHCD VCB PGD SO 4, HA NOI, HO TR O TET CHO GIA DINH ANH DOAN VAN VUONG
1/18/2012
J633 - 0006343
300,000
Sender:01310001.DD:180112.SHGD:10000836.BO: TRAN THI THU HA.TRAN THI THU HA CT CHO NGUYEN XUAN DIEN UNG HO GIA DINH ANH VUON VA CAC CHIEN SI TKNH VCB PGD SO 4 HN
1/18/2012
1310 - 0000037
300,000
DINH V THANH NT UNG HO CHO DOAN VAN VUON CAC CHIEN SI GD TIEN MAT
1/18/2012
VNCK - 0025673
200,000
IBVCB.1801120928101001.Giup do gia dinhanh Doan Van Vuon + Doan Van Quy o Tien Lang
1/18/2012
VNCK - 0021017
200,000
IBVCB.1801120335041002.Tang tet gia dinh anh Doan Van Vuon - Tien Lang
1/18/2012
VNCK - 0005571
500,000
IBVCB.1701120050925001.Dinh Thi Thanh Hai TANG RIENG GIA DINH ANH VUON
1/18/2012
H402 - 0000045
2,000,000
NGUYEN MY LE NOP- TIEN SI NGUYEN SY PHUONG GIUP DO GIA DINH ANH DOAN VAN VUON GD TIEN MAT
1/18/2012
N630 - 0000130
200,000
NGUYEN NGOC THUONG CT MOT CHUT CHIA SE GD ANH DOAN VAN VUON GD TIEN MAT
1/18/2012
VNCK - 0020371
600,000
IBVCB.1801120542445001.Ung ho gia dinh anh Vuon (3 ho)
1/18/2012
J633 - 0013228
200,000
Sender:01604001.DD:180112.SHGD:10003924.BO: HOANG NGUYEN BINH.TELEGRAPHIC TRANSFER ONLINE BANKING. DETAIL OF CHARGE OUR
1/18/2012
J633 - 0013714
300,000
Sender:01310001.DD:180112.SHGD:10003634.BO: VU VAN TRONG.VU VAN TRONG CT TET NHAN TAI NH NGOAI THUONG PGD SO 4 36 HOANG CAU HN
1/18/2012
D297 - 0007510
1,500,000
/Ref:POR120118136{//}/Ref:POR120118136{//}QUA TET TANG GIA DINH ANH VUON D.Vi CHUYEN:VPBAN K THANG LONG
1/18/2012
VNCK - 0019121
200,000
IBVCB.1801121017521001.Em Hanh ASBC gop qua Tet gia dinh bac Vuon, Tien Lang, Hai Phong
1/18/2012
P432 - 0008567
600,000
FTF.CN:9704366802308427025.FrAcc:0121001511543 .ToAcc:0021001727479
1/18/2012
Q472 - 0000086
200,000
thay pham manh hung ung ho gia dinh anh vuon GD TIEN MAT
1/18/2012
5114 - 0000057
2,100,000
GUI UNG HO GIA DINH ONG DOAN VAN VUON TIEN LANG - TP HAI PHONG.BO:DO THAI NGUYEN ( 3822495 8 ) GD TIEN MAT
1/18/2012
Q336 - 0000095
400,000
GIA DINH VIET HA QUA TANG TET GIA DINH ANH VUON GD TIEN MAT
1/18/2012
M170 - 0006424
600,000
/Ref:PALPMG66567{//}/Ref:PALPMG66567{//}VU NGOC SON TT COX UNG HO GIA DINH A DOAN VAN VUON D.Vi CHUYEN:VU NGOC SON
1/18/2012
L333 - 0004062
200,000
Sender:79204010.DD:180112.SHGD:10000013.BO: NGUYEN VAN VIET.QUA TET CHO GD ANH VUON
1/18/2012
J633 - 0006268
500,000
Sender:79305002.DD:180112.SHGD:10000005.BO: PHAM DUY LINH.NHO CHUYEN NH VCB PGD SO 4, HA NOI, UNG HO ANH DOAN VAN VUON (KHONG UNG HO NGUOI KHAC)
1/18/2012
J633 - 0006917
300,000
Sender:01310001.DD:180112.SHGD:10001226.BO: TO THI LE CO.TO THI LE CO CHUYEN TIEN QUA TET GIA DINH ANH VUON ANH QUY
1/18/2012
4516 - 0003316
1,838,971
/VCBFee:2(+VAT:0.2)USD//Ref:7427109017FF{//}VAL:120117USD90, /33B:USD100, /Tlx:21120118140 6 /Pmnt: /71A:BEN /B.O:/57060THUY T MESSEGEE9628 TRAILRIDGE TERRACEPOTOMAC , MD 20854 /F.O:/0021001727479NGUYEN XUAN DIENPhi NHNN(71F):USD10,00
1/17/2012
1R16 - 0000110
300,000
nguyen hong hai chuyen tien ngay 05/01/2012 GD TIEN MAT
1/17/2012
J633 - 0013258
200,000
Sender:01204011.DD:170112.SHGD:10001048.BO: TRAN VAN TY.CT
1/17/2012
2098 - 0000065
200,000
NGUYEN HUY TAM UNG HO GIA DINH ANH VUON AN TET GD TIEN MAT
1/17/2012
2098 - 0000049
300,000
UNG HO GIA DINH ANH VUO9N AN TET GD TIEN MAT
1/17/2012
R674 - 0000083
200,000
NGUYEN PHUC THANH NT//QUA TET TANG GIA DINH ANH VUON GD TIEN MAT
1/17/2012
1R22 - 0000151
1,000,000
VO KIEU NHU NGUYET - CT GD TIEN MAT
1/17/2012
VNCK - 0082574
100,000
IBVCB.1701120276587001.Gui qua Tet toi gia dinh bac Vuon, Tien Lang, Hai Phong
1/17/2012
N653 - 0000037
300,000
luong dan ck tang gia dinh a vuong
1/17/2012
5823 - 0000006
200,000
KH DANG VAN LAP UNG HO GIA DINH ANH VUON GD TIEN MAT
1/17/2012
R641 - 0000107
100,000
TRAN AI NT GD TIEN MAT
1/17/2012
7456 - 0000007
1,000,000
qua tet tang rien gia dinh anh Vuon GD TIEN MAT
1/17/2012
J633 - 0014342
500,000
Sender:01307001.DD:170112.SHGD:10002491.BO: NGUYEN VAN SAN.QUA TET TANG GIA DINH ANH DOAN VAN VUON CAM ON ANH NGUYEN XUAN DIEN
1/17/2012
1N86 - 0000017
500,000
LE KIM QUY GUI TNAG ANH VUON VOI LOI CHUC VUOT QUA SONG GIO GD TIEN MAT
1/17/2012
0N64 - 0175695
300,000
FTF.CN:9704366801944705018.FrAcc:0251001607222 .ToAcc:0021001727479
1/17/2012
VNCK - 0098552
200,000
IBVCB.1701120426855007.moi nguoi luon dung ve phia anh Vuon. Mong gia dinh anh tai qua nan khoi
1/17/2012
H775 - 0000126
1,000,000
NGUYEN THE DUNG CHUYEN TIEN GD TIEN MAT
1/17/2012
M578 - 0000034
500,000
KH NGUYEN BA TOAN GIUP DO GIA DINH ANH VUON , QUY
1/17/2012
J633 - 0012299
500,000
Sender:01311001.DD:170112.SHGD:10004297.BO: BUI VIET HA.CH GIUP RIEN GD ANH VUON HP
1/17/2012
VNCK - 0088501
300,000
IBVCB.1701120502531001.Quang Huy gui bieu qua tet GD bac Vuon
1/17/2012
G416 - 0000035
1,000,000
NGUYEN THI PHUONG MINH GUI TIEN UNG HO GD TIEN MAT
1/17/2012
J633 - 0010278
230,000
Sender:01307001.DD:170112.SHGD:10001097.BO: LUONG BAO THU. CTIEP PGD SO 4, LUONG BAO THU QUA TET TANG RIENG GIA DINH ANH VUON NGUOI NHAN CHIU PHI
1/17/2012
H688 - 0000043
200,000
VO THI LANG - QUA TET TANG VIENG GIA DINH ANH VUON GD TIEN MAT
1/17/2012
4517 - 0006618
1,000,000
/Ref:POR120117019{//}/Ref:POR120117019{//}Nguoi gui: DINH HUYNH HIEU NGHIA HO TRO GD ANH D OAN VAN VUON VA GD ANH QUY
1/17/2012
VNCK - 0080222
100,000
IBVCB.1601120410001001.ung ho gia dinhanh Doan Van Vuon + Doan Van Quy o Tien Lang
1/17/2012
VNCK - 0092140
200,000
IBVCB.1701120828425001.
1/17/2012
R884 - 0000047
300,000
BUI TIEN HUNG NT GD TIEN MAT
1/17/2012
R868 - 0002987
200,000
FTF.CN:9704366804657075025.FrAcc:0481000732885 .ToAcc:0021001727479
1/17/2012
N774 - 0000010
1,000,000
HOANG TRUNG NT DONG GOP CHO GD O VUON GD TIEN MAT
1/17/2012
N774 - 0000007
300,000
NGUYEN TRONG TAN NT UNG HO GIA DINH ANH DOAN VAN VUON GD TIEN MAT
1/17/2012
Y094 - 0000035
1,000,000
NGUYEN VAN QUYEN NOP GIUP GIA DINH ONG DOAN VAN VUONG GD TIEN MAT
1/17/2012
5898 - 0000088
200,000
dao nhat dinh nt( nd : gia dinh anh Doan Van Vuon) GD TIEN MAT
1/17/2012
VNCK - 0089456
200,000
IBVCB.1701121041367001.chau Nguyen Phuong Anh (Q9,TP HCM) ung ho gia dinh chu Vuon
1/17/2012
VNCK - 0089289
300,000
IBVCB.1701120925255001.Gui gia dinh anh Vuon
1/17/2012
J633 - 0006522
1,000,000
Sender:01310001.DD:170112.SHGD:10000683.BO: HOANG THI MINH HONG.HOANG VINH MINH GIANG GUI QUA TET T ANG RIENG GIA DINH ANH VUON
1/17/2012
VNCK - 0084141
200,000
IBVCB.1701120141931001.Le Thi Thu Lan - Qua Tet tang cho rieng gia dinh anh Vuon
1/17/2012
J633 - 0009315
230,000
Sender:01307001.DD:170112.SHGD:10000948.BO: NGUYEN THANH HIEN. CTIEP PGD SO 4, NGUYEN THA NH HIEN QUA TET TANG RIENG GIA DINH ANH VUON)NGUOI NHAN CHIU PHI
1/17/2012
J633 - 0009272
100,000
Sender:01307001.DD:170112.SHGD:10000505.BO: NGUYEN MANH HUNG.IBUNG HO GD ANH DOAN VAN VUON , DOAN VAN QUY
1/17/2012
VNCK - 0003919
300,000
IBVCB.1701120057411001.Ung ho anh Vuon tu Cuong Phap
1/17/2012
VNCK - 0087107
300,000
IBVCB.1701120724211001.Do Lap gui qua Tet cho GD anh Vuon
1/17/2012
VNCK - 0086795
500,000
IBVCB.1701120151379002.qua Tet cho gia dinh anh Doan Van vuong. Nguoi gui: Linh Vu
1/17/2012
I758 - 0000070
3,500,000
tran quang minh nt vao tham gia ung ho gia dinh anh Doan Van Vuon-Tien Lang Hai phong GD TIEN MAT
1/17/2012
R321 - 0006379
500,000
FTF.CN:9704366801045589014.FrAcc:0021000923083 .ToAcc:0021001727479
1/17/2012
J633 - 0007358
200,000
Sender:31502001.DD:170112.SHGD:10000101.BO: NGUYEN VAN TUNG.CT NGUYEN XUAN DIEN
1/17/2012
N221 - 0000083
500,000
NGUYEN BAC TRUYEN NT GD TIEN MAT
1/17/2012
I054 - 0003768
1,000,000
FTF.CN:9704366800176910015.FrAcc:0081000086295 .ToAcc:0021001727479
1/17/2012
5197 - 0000052
100,000
PHAM BAC CUONG UNG HO GIA DINH ONG DOAN VAN VUON GD TIEN MAT
1/17/2012
D297 - 0008045
1,000,000
/Ref:PI0401817{//}/Ref:PI0401817{//}Hai em Khoi Thuy ung ho gd anh Doan Van Vuon D.Vi CHUY EN:THI THUY NGUYEN
1/17/2012
0286 - 0000018
500,000
CONG TON SACH // QUA TET TANG RIENG GIA DINH ANH VUON GD TIEN MAT
1/17/2012
N599 - 0000042
500,000
CHU TRONG THU NOP TM//CHUT QUA TET CHO GIA DINH ANH VUON GD TIEN MAT
1/17/2012
G268 - 0000036
500,000
HOANG THI HONG LINH UNG HO GIA DINH ANH VUON GD TIEN MAT
1/17/2012
1174 - 0000010
200,000
TRAN THI THANH VAN QUA TANG TET CHO GD A VUON GD TIEN MAT
1/17/2012
D433 - 0000052
300,000
CHI NHUY UNG HO GD ANH DOAN VAN VUONG GD TIEN MAT
1/17/2012
Q331 - 0000030
5,250,000
THÁI VĂN CẦU nop tm GD TIEN MAT
1/17/2012
Q331 - 0000031
4,500,000
qn nop tm GD TIEN MAT
1/17/2012
Z271 - 0000015
2,000,000
NGUYEN TRIEU GD TIEN MAT
1/17/2012
Q307 - 0000016
500,000
nguyen chi duc gui qua tet cho gia dinh anh doan van vuon-hai phong GD TIEN MAT
1/17/2012
F457 - 0000044
300,000
NGUYEN THI AN BINH GD TIEN MAT
1/17/2012
N599 - 0000066
5,000,000
DINH THI THUY / QUA TET TANG RIENG GIA DINH ANH VUON GD TIEN MAT
1/17/2012
K052 - 0000093
500,000
BUI VAN SON-DUONG LE LOI, P.CAI KHE, NK, CAN THO UNG HO 3 GIA DINH ONG DOAN VAN VUON O HAI PHONG-NGUYEN XUAN DIEN GD TIEN MAT
1/17/2012
VNCK - 0004357
300,000
IBVCB.1701120027665001.chuyen tien qua Tet cho gia dinh anh Vuon
1/17/2012
VNCK - 0083518
200,000
IBVCB.1701120731407001.Ung ho anh Doan Van Vuon va anh Doan Van Quy
1/17/2012
VNCK - 0089928
500,000
IBVCB.1701120795333003.Le Hong Oanh ung ho gia dinh anh Doan Van Vuon - Tien Lang, Hai Phong
1/17/2012
VNCK - 0090937
500,000
IBVCB.1701120544321001.Chuc anh chi Vuon va gia dinh som vuot qua kho khan.
1/17/2012
VNCK - 0090666
200,000
IBVCB.1701120522841001.Do Duy gui qua tet anh Vuon
1/17/2012
VNCK - 0083907
300,000
IBVCB.1701120895619001.Gui qua tet gia dinh anh Vuon
1/17/2012
K833 - 0000017
1,000,000
tran le quyen QUA TET TANG GIA DINH ANH VUON GD TIEN MAT
1/17/2012
VNCK - 0002441
200,000
IBVCB.1701120336211002.Qua Tet gia dinh anh Vuon
1/17/2012
I759 - 0000060
1,000,000
phan van hau quan tang tet 03 gia dinh anh vuon tien lang ho va 06 chien si bi thuong GD TIEN MAT
1/16/2012
V617 - 0000115
4,500,000
VU VAN PHUC NT . ND : ANH VUON -3 TRIEU- CHU SAU 1.5 TRIEU GD TIEN MAT
1/16/2012
V616 - 0000035
500,000
DO THI HUYEN HOA NT QUA TET TANG A VUON+6C/SI CA NAM VIEN GD TIEN MAT
1/16/2012
J633 - 0013622
200,000
Sender:01302001.DD:160112.SHGD:10008040.BO: NGUYEN THANH CONG.NGUYEN THANH CONG CHIA SE RIENG VOI GIA DINH ANH DAO VAN VUON, TIEN LANG, HAI PHONG (NHH VIETCOMBANK, PHONG GIAO DICH SO 4, CHI NHANH HA NOI)
1/16/2012
M018 - 0000096
1,000,000
NVYN- BAN DOC BA SANG QUA TANG TET GIA DINH ANH DOAN VAN VUON GD TIEN MAT
1/16/2012
J633 - 0005766
200,000
Sender:01310001.DD:160112.SHGD:10000625.BO: NGO DUC MINH.QUA TET TANG GD ANH VUON
1/16/2012
J633 - 0006660
1,000,000
Sender:01310001.DD:160112.SHGD:10001471.BO: LE LE MAN.TUAN ANH GUI QUA TET CHO GIA DINH A VUON TAI NH VIETCOMBANK. CN PGD SO 4. HA NOI
1/16/2012
J633 - 0006616
1,000,000
Sender:01310001.DD:160112.SHGD:10001177.BO: HUYNH THOAI MINH NGUYEN.DOAN HUU HAU UNG HO GI A DINH ONG DO AN VAN VUON
1/16/2012
J633 - 0005042
18,000,000
Sender:01202001.DD:160112.SHGD:10000082.BO: TA DUY HINH.P31520 CIF109284 KINH NHO ANH CHU YEN GD BAC VUON 10T 6 CSCS 6T PHU XANG XE VOI ANH 2T
1/16/2012
S966 - 0000057
9,989,000
VU VIET DAN QUA TET TANG RIENG GD ANH VUON GD TIEN MAT
1/16/2012
I759 - 0000039
300,000
tran van vinh 179/69 tay son dd hn qua tet tang 03 ho gd anh vuon GD TIEN MAT
1/16/2012
F974 - 0000008
200,000
tran hung thinh que tet tang gia dinh anh doan van vuon GD TIEN MAT
1/16/2012
I439 - 0000081
400,000
HOANG MAI LAN UNG HO ANH VUON
1/16/2012
G907 - 0000224
200,000
NGUYEN NAM SON - TANG RIENG GIA DINH ANH VUON (3 HO ) GD TIEN MAT
1/16/2012
5763 - 0000093
500,000
anh tran van quang gui qua tet gia dinh a vuon GD TIEN MAT
1/16/2012
5763 - 0000092
200,000
ba tran hoai thu gui qua tet gia dinh a vuon GD TIEN MAT
1/16/2012
6008 - 0003764
500,000
FTF.CN:6868680009959013 .FrAcc:0011000950635 .ToAcc:0021001727479
1/16/2012
7322 - 0000026
500,000
Ong Nguyen Long, d/c 82 Tan Mai, Hoang Mai, Hn. Re: Qua tet bieu tang rieng gia dinh anh V uon (03 ho) GD TIEN MAT
1/16/2012
VNCK - 0068796
500,000
IBVCB.1601120186515003.Ung ho gia dinh 3 anh em anh Doan van Vuon
1/16/2012
VNCK - 0068785
400,000
IBVCB.1601120708107001.Nguyen Duc Huy - Qua tet tang gia dinh anh Vuon
1/16/2012
J633 - 0009027
500,000
Sender:79204049.DD:160112.SHGD:10000057.BO: LUONG HUU MINH.QUA TET TANG GD A. VUON.
1/16/2012
J633 - 0009007
300,000
Sender:01307001.DD:160112.SHGD:10001667.BO: TRAN THI THU. CT VCB PGD SO 4 HA NOI
1/16/2012
J633 - 0007653
5,000,000
Sender:01202001.DD:160112.SHGD:10001227.BO: NGUYEN THAI MINH.TANG RIENG GIA DINH ANH VUON 3 HO
1/16/2012
A809 - 0000100
1,000,000
NGUYEN VAN KHANH CT GD TIEN MAT
1/16/2012
J633 - 0008973
450,000
Sender:01307001.DD:160112.SHGD:10001469.BO: NGUYEN THI PHUONG.IBDEN PHONG GIAO DICH SO 4, BA PHAN THI AN 92T (SG) GOI TANG GIA DINH ANH VUONG
1/16/2012
J633 - 0007065
200,000
Sender:01201002.DD:160112.SHGD:10000203.BO: PHAM NHU HIEN.PHAM NHU HIEN THAI BINH BIEU QU A TET GD ANH D.V.VUON 100.000 + GD CAC CHIEN SY BI THUONG 100.000
1/16/2012
J633 - 0006955
2,000,000
Sender:01319001.DD:160112.SHGD:10000144.BO: CHU TAM.CHU TAM GUI QUA TET CHO 3 HO NHA ANH DOAN VAN VUON
1/16/2012
J403 - 0004880
200,000
FTF.CN:6868680120959017 .FrAcc:0031000528268 .ToAcc:0021001727479
1/16/2012
7456 - 0000027
1,000,000
HOANG XUAN PHU TANG RIENG GIA DINH ANH VUON (3 HO ) GD TIEN MAT
1/16/2012
H336 - 0000209
239,000
MOT DOC GIA.QUA TET TANG RIENG GIA DINH ANH VUON GD TIEN MAT
1/16/2012
H336 - 0000220
239,000
MOT DOC GIA.QUA TET TANG RIENG GIA DINH ANH VUON GD TIEN MAT
1/16/2012
Q346 - 0000228
200,000
NGO DUC THUAN GOI GD DOAN VAN VUON GD TIEN MAT
1/16/2012
S834 - 0000053
300,000
tran thanh song nt. nd qua tet tang gia dinh anh Vuon GD TIEN MAT
1/16/2012
H008 - 0000093
300,000
VIET LAM GD TIEN MAT
1/16/2012
L269 - 0000150
1,000,000
TRUONG MINH THUC - FX - HN GIUP DO GIA DINH ANH VUON GD TIEN MAT
1/16/2012
G730 - 0000246
3,200,000
Các thân hữu Đà Lạt -QUA TET GUI GIA DINH ANH VUON GD TIEN MAT
1/16/2012
VNCK - 0075948
1,000,000
IBVCB.1601120918277002.be Hai Anh ung ho gd a Doan V Vuon
1/16/2012
VNCK - 0075352
500,000
IBVCB.1601120610321001.Chuyen qua tet gia dinh anh Vuon
1/16/2012
VNCK - 0052877
300,000
IBVCB.1501120799597001.Ung ho anh Vuong
1/16/2012
VNCK - 0069517
50,000
IBVCB.1601120784167001.tet cho gia dinh anh vuon
1/16/2012
VNCK - 0068384
500,000
IBVCB.1601120764247001.Ung ho gia dinh 3 anh em anh Doan van Vuon
1/16/2012
VNCK - 0063503
2,000,000
IBVCB.1601121001433001.Thuong Ly Perth qua Tet tang gia dinh anh Vuon
1/16/2012
5898 - 0000073
200,000
TRAN VAN BE GUI QUA TET CHO A.VUON GD TIEN MAT
1/16/2012
Q473 - 0000074
1,000,000
DANG HOANG GIANG NT DONG VIEN GD ANH DOAN VAN VUON GD TIEN MAT
1/16/2012
S995 - 0000024
3,000,000
NGUYEN QUANG MINH: GUI RIENG CHO GD ANH DOAN VAN VUON (CHUYEN TIEN) GD TIEN MAT
1/16/2012
4875 - 0005442
500,000
FTF.CN:6868680579628022 .FrAcc:0011003184609 .ToAcc:0021001727479
1/16/2012
J901 - 0009722
200,000
FTF.CN:9704366805586135012.FrAcc:0531000273776 .ToAcc:0021001727479
1/16/2012
V381 - 0000206
1,000,000
le hai bang gui qua tet tang gia dinh anh vuon: le khoi 500.000, le viet vuong 500.000vnd GD TIEN MAT
1/16/2012
VNCK - 0077022
500,000
IBVCB.1601120825449001.Qua Tet tang gia dinh anh Doan Van Vuon Tien Lang cua Nguyen Quang Than va Da Ngan (TPHCM)
1/16/2012
1R16 - 0000158
200,000
DOAN PHONG UNG HO GIA DINH ANH VUON GD TIEN MAT
1/16/2012
5737 - 0000088
300,000
BUI VAN BONG QUA TET BIEU GIA DINH ANH DOAN VAN VUON-TIEN LANG HAI PHONG GD TIEN MAT
1/16/2012
R599 - 0000100
500,000
TRAN TRUNG GUI QUA TET GIA DINH ANH VUON GD TIEN MAT
1/16/2012
F854 - 0000079
200,000
DO XUAN DUC NOP GD TIEN MAT
1/16/2012
4517 - 0006522
2,000,000
/Ref:PALPMG59973{//}/Ref:PALPMG59973 QUA TET TANG RIENG GIA DINH ANH VUON, TU THU HA (SG) VA HOAI ANH (CHLB DU C)
1/16/2012
J633 - 0012690
500,000
Sender:01204014.DD:160112.SHGD:10000206.BO: PHAM VAN HOI.QUA TET CHO GD
1/16/2012
1K61 - 0000088
2,000,000
LOC NGUYEN CT GD TIEN MAT
1/16/2012
N745 - 0000082
500,000
NGUYEN THI KHANH TRAM NT GD TIEN MAT
1/16/2012
2098 - 0000174
2,000,000
BUI VAN CHUONG CT - UNG HO DOAN AN VUON GD TIEN MAT
1/16/2012
1310 - 0000255
350,000
XUAN TAM GD TIEN MAT
1/16/2012
Q331 - 0000095
400,000
qua tet cho 3 gia dinh anh vuon GD TIEN MAT
1/16/2012
H550 - 0000101
500,000
DOAN QUOC KHOA QUA TET TANG GIA DINH ANH VUON GD TIEN MAT
1/16/2012
1887 - 0000035
500,000
le hoang lan - Nho anh dien chuyen giup voi hy vong nam moi tot dep GD TIEN MAT
1/16/2012
I758 - 0000034
500,000
TRAN HUY QUANG GUI TIEN TET CHO ANH VUON GD TIEN MAT
1/16/2012
VNCK - 0077999
200,000
IBVCB.1601120901125001.Chau Dang Duc Thinh lop 3i truong Trung Vuong HN bieu Bac VUON
1/16/2012
L333 - 0011920
2,155,000
Sender:79303001.DD:160112.SHGD:10005998.BO: SBR.JOHN CHI HUNG NGUYEN CHUYEN TIEN KIEU HO I
1/16/2012
L333 - 0007502
1,000,000
Sender:79201001.DD:160112.SHGD:10000637.BO: NGUYEN THI HOI.CHUT CHIA SE VA AN UY DEN GIA D INH ANH VUON ANH QUY
1/16/2012
0584 - 0006779
300,000
/Ref:P336425{//}/Ref:P336425{//}CT eztransfer: SoTK 571868 - Gui qua Tet bieu gia di nh an h Doan Van Vuon D.Vi CHUYEN:CTY CP C.KHOAN FPT-TG MOI GIOI TN
1/16/2012
L333 - 0005423
300,000
Sender:79204050.DD:160112.SHGD:10000055.BO: LAM VAN.NHAN TAI CN HA NOI, PGD SO 4, ND QUA TET GD ANH VUONG.
1/16/2012
J633 - 0008728
600,000
Sender:01309001.DD:160112.SHGD:10000766.BO: VU VAN TUNG.UNG HO CAC CHIEN SY CONG AN 300000 DONG UNG HO GIA DINH ANH VUON 300000 DONG
1/16/2012
J633 - 0008404
500,000
Sender:01319001.DD:160112.SHGD:10000440.BO: DO MINH TUAN.GA CON NHO ANH DIEN GUI ANH VUON
1/16/2012
E875 - 0007976
300,000
FTF.CN:9704366801582992019.FrAcc:0011001612866 .ToAcc:0021001727479
1/16/2012
VNCK - 0058668
200,000
IBVCB.1601120672679001.Do Vi Toan gui tang rieng cho Gia dinh anh Vuon.
1/16/2012
J633 - 0012893
300,000
Sender:01204005.DD:160112.SHGD:10000246.BO: DINH VAN BINH.QUA TET CHO RIENG ANH DOAN VAN V UON
1/16/2012
D297 - 0006841
1,000,000
/Ref:PI0401327{//}/Ref:PI0401327{//}QUA TET TANG GIA DINH ANH VUON D.Vi CHUYEN:HOP MINH TR AN
1/16/2012
N591 - 0000049
1,000,000
NGUYEN QUOC DUNG - CHUYEN QUA TET TANG GIA DINH ANH VUON GD TIEN MAT
1/16/2012
P565 - 0000005
1,000,000
CHU TAM - GUI QUA TET CHO 3 HO NHA ANH DOAN VAN VUON GD TIEN MAT
1/15/2012
VNCK - 0046826
500,000
IBVCB.1401120789597002.ung ho gia dinh anh Vuon va cac chien si bi thuong
1/15/2012
VNCK - 0050939
300,000
IBVCB.1501120106273001.QUA TET TANG GIA DINH ANH DOAN VAN VUON
1/15/2012
VNCK - 0050863
200,000
IBVCB.1501120816921001.Ung ho rieng gia dinh anh Vuon
1/15/2012
VNCK - 0052062
500,000
IBVCB.1501120284545002.Khai Tam gui qua Tet den gia dinh anh Doan Van Vuon
1/15/2012
9529 - 0004559
300,000
FTF.CN:6868683934723017 .FrAcc:0011003194805 .ToAcc:0021001727479
1/15/2012
VNCK - 0048467
200,000
IBVCB.1501120849197001.QUA TET TANG GIA DINH ANH VUON
1/15/2012
VNCK - 0048086
200,000
IBVCB.1401120034169001.LH (Ha Noi) tang rieng gia dinh anh Vuon (3 ho)
1/15/2012
N780 - 0000980
2,000,000
Nhà văn NGUYÊN NGỌC
1/15/2012
VNCK - 0047550
200,000
IBVCB.1401120757273001.ung ho gia dinh anh Doan Van Vuon
1/15/2012
VNCK - 0049566
350,000
IBVCB.1501120009289001.Gui qua Tet cho anh Doan Van Vuon
1/14/2012
Q309 - 0000030
200,000
NGUYEN VU VY QUA TET GD A VUON GD TIEN MAT
1/14/2012
Q307 - 0000038
600,000
tran quoc tuy ct qua tet tang gia dinh anh vuon GD TIEN MAT
1/14/2012
VNCK - 0044829
300,000
IBVCB.1401120317875002.Qua tet tang rieng gia dinh anh Vuon
1/14/2012
R919 - 0002364
200,000
FTF.CN:9704366804739062025.FrAcc:0611001800747 .ToAcc:0021001727479
1/14/2012
P389 - 0000998
2,000,000
FTF.CN:6868683831625018 .FrAcc:0021002088534 .ToAcc:0021001727479
1/14/2012
3828 - 0001782
2,000,000
MỘT BẠN ĐỌC TRANG ANH BA SÀM
1/14/2012
M073 - 0008016
200,000
FTF.CN:6868681213151025 .FrAcc:0101000273431 .ToAcc:0021001727479
1/14/2012
L996 - 0008686
1,000,000
FTF.CN:9704366802624886011.FrAcc:0061000644002 .ToAcc:0021001727479
1/14/2012
6018 - 0007941
500,000
FTF.CN:9704366800669673013.FrAcc:0071001407208 .ToAcc:0021001727479
1/14/2012
D450 - 0008241
500,000
FTF.CN:9704366800138773014.FrAcc:0081000286633 .ToAcc:0021001727479
1/14/2012
VNCK - 0044448
200,000
IBVCB.1401120955771001.Minh Tin gui qua tet gia dinh anh Vuon
1/14/2012
VNCK - 0044279
500,000
IBVCB.1401120754839001.ung ho gia dinh anh doan van vuon
1/14/2012
B310 - 0000054
500,000
BUI MINH QUOC -QUA TET GOI GIA DINH ANH DOAN VAN VUON VA CAC CHIEN SI CONG AN BI THUONG
1/14/2012
VNCK - 0042037
200,000
IBVCB.1401120252075001.qua tet tang gia dinh anh vuon
1/13/2012
VNCK - 0033857
200,000
IBVCB.1301120033969002.Hoang Minh chuyen tien tang gia dinh Anh Vuon

Tổng cộng
202,071,009


5 nhận xét :

 1. Ủng hộ anh Diện và bạn bè-thân hữu đã khẩn trương, nhanh chóng làm việc thiết thực này. Chuyện anh Đoàn Văn Vươn là chỉ là chuyện của riêng anh Vươn mà là một trong muôn vàn trường hợp người nông dân bị bất công, bị hà hiếp trong hàng chục năm qua. Hi vọng rằng Quốc Hội, các tổ chức ngoại vi của ĐCS cũng phải toàn diện xem xét lại vấn đề đất đai của nông dân qua sự kiện Đoàn Văn Vươn.

  Cũng chân thành cám ơn anh Diện vì bài phát biểu rất hay trên BBC mới đây :
  http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2012/01/120128_vn_intelligentsia_nguyenxdien.shtml

  Rất đúng mà không cần phải vin vào ý kiến, quan điểm của ai. Cái quan trọng là mình thấy việc đúng và có ích cho quần chúng, nhân dân nói chung thì ai có khả năng nào, của ít lòng nhiều thì giúp sức. Có những người tuy họ không cứ phải lên mạng, nói này nói kia, viết bài nhưng thực tế họ vẫn âm thầm tìm cách cải tạo xã hội mà không nói. Thực tế có nhiều những con người như vậy không riêng gì dân học Toán nói riêng mà dân khối tự nhiên trong sâu thẳm đều muốn nghĩ, làm một cái gì có ích để cải tạo xã hội

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cám ơn bác Đông Hải Long Vương đã mách, tôi đã theo link nghe đoạn phỏng vấn bên kia. (hi hi, theo lịch lướt web của tôi thì mai tôi mới đọc BBC). Nghe bài phỏng vấn xong, bất giác nhớ lại câu chuyện này:

   "... Sau cùng Khổng Tử hỏi Tăng Tích: "Điểm, nhĩ hà tư?" - Thế còn anh Điểm, anh nghĩ sao?

   Điểm liền ngưng tay gảy đàn, để tiếng ngân vang, đứng lên đáp: "Chí tôi khác hẳn ba anh kia". Khổng Tử khuyến khích: "có hệ chi đâu, chẳng qua mỗi người nói lên cái chí của mình vậy thôi". Lúc đó ông Điểm mới thưa rằng:

   - Thưa thầy dự án của con là: "Vào cuối mùa xuân khi áo xuân đã thành: rủ một ít bạn trạc mười sáu đôi mươi ra tắm sông Nghi, rồi lên núi Vũ Vu hóng gió, đoạn ca hát mà về".

   Khổng Tử không dấu được lòng thán phục, liền hưởng ứng nói "Ngô dữ Điểm dã": ta cùng một chí hướng với Điểm vậy.

   (có thể xem thêm tại: http://thuvien.maivoo.com/Triet-Hoc-.../Tam-Tu-d13717 )

   Xóa
  2. Trong bài "Hồng Phúc Việt Nam" (giai phẩm Xuân của blog này) bác Bùi Công Tự có viết:

   "... Năm Tân Mão 2011 ở Việt Nam như thế, tuy nhiên trong cái rủi lại có cái may nên còn an toàn. Đó là nhờ nền nông nghiệp đã sản xuất dư thừa lương thực thực phẩm bảo đảm cái ăn cho cả nước. Xin biết ơn bà con nông dân."

   Đúng vậy! Bác Bùi Công Tự nói rất đúng! Cảm động biết bao khi nhìn danh sách những vị đóng góp ủng hộ gia đình anh Vươn. Tôi nhận ra đàng sau nghĩa cử này là tấm lòng yêu mến, biết ơn của đồng bào khắp nơi dành cho người nông dân ngày ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Khi nghĩ đến tình cảnh của những người dân nông thôn như gia đình anh Vươn lúc này, làm sao ta có thể nuốt nổi hạt cơm mà không thấy đắng nghét trong miệng!?

   Xóa
 2. Mai hom nay toi moi hoi duoc cach vuot tuong lua de vao blog cua anh. Cam on nghia cu cua anh danh cho gia dinh anh Vuon. Ngay mai toi se chuyen vao tai khoan cua anh 1trieu dong nho chuyen giup cho anh Vuon.
  Cam on anh. Chuc anh va gia dinh mot nam moi an lanh, hanh phuc.

  Trả lờiXóa
 3. mình mới chuyển tiền ủng hộ gia đình anh Vươn, ts DIện check nhé.
  Cám ơn rất nhiều, thật may là trong lúc khó khăn có những người tâm huyết như ts Diên, kts TTVan... với những hiểu biết của mình đứng ra lo lắng công việc phần nào cho gia đình anh Vươn.
  Qủa thật, "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng........"

  Trả lờiXóa