Thứ Tư, 18 tháng 1, 2012

CÁC BÀI VĂN CÚNG TRONG DỊP TẾT NHÂM THÌN VÀ HƯỚNG XUẤT HÀNH

Thưa chư vị, 

Nhân dịp đón Tết Nguyên Đán Nhâm Thìn, xin cung hiến quý vị những bài văn cúng trong dịp Tết, do tôi sưu tầm được. Hôm nay là 25 Tết, tôi đưa sớm các bài này lên để chư vị sắp xếp in ra để dùng, vì không phải nhà nào cũng có máy in.
.
VĂN KHẤN LỄ GIAO THỪA NGOÀI TRỜI
.
Nam mô A Di Đà Phật! ( 3 lần )
Kính lạy :
- Đức Đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật
- Hoàng Thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn Thần.
- Ngài Cựu Niên Trịnh Vương hành khiển, Liễu Tào phán quan.
- Đương niên Sở Vương hành khiển; HỎA Tinh chí đức tôn thần, Biểu Tào phán quan năm Nhâm Thìn. 
- Các Ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch, Táo Quân, chư vị tôn thần.
Nay là phút giao thừa năm Nhâm Thìn
Chúng con là.................
Ngụ tại ......................
 
Phút thiêng giao thừa vừa tới, năm cũ qua đi, đón mừng năm mới, tam dương khai thái, vạn tượng canh tân. Nay Ngài Thái Tuế tôn thần trên vâng lệnh Thượng Đế giám sát vạn dân, dưới bảo hộ sinh linh tảo trừ yêu nghiệt. Quan cũ về triều đế khuyết, lưu phúc lưu ân. Quan mới xuống thay, thể đức hiếu sinh, ban tài tiếp lộc. Nhân buổi tân xuân, tín chủ chúng con thành tâm sửa biện hương hoa phẩm vật, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án. Cúng dâng Phật Thánh, dâng hiến Tôn Thần, đốt nén tâm hương, dốc lòng bái thỉnh. 

Chúng con kính mời: Ngài Cựu niên Đương cai, Ngài Tân niên Đương cai Thái Tuế Chí đức Tôn thần, Ngài Bản cảnh Thành Hoàng, Chư vị Đại Vương, Ngài Bản xứ Thần Linh Thổ Địa, Phúc Đức Chính Thần, các Ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch Tài Thần, các Bản gia Táo Quân và chư vị Thần Linh cai quản ở trong xứ này. Cúi xin giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật. 

Nguyện cho tín chủ: Minh niên khang thái, trú dạ cát tường. Thời thời được chữ bình an, gia đạo hưng long thịnh vượng.
Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.
Cẩn cáo.
.
Ghi chú: Ngoài việc đứng trước bàn thờ (ngoài sân) khấn nguyện theo nội dung trên, quý vị sau khi cúng nên hóa bản văn khấn ngay rồi tưới một ít rượu cúng lên để gửi đến Ngài Đương niên hành khiển. Vì khi ấy trên trời đang nhộn nhịp gấp gáp diễn ra các cuộc bàn giao, nên có thể các Ngài không kịp nghe lời tâu bày thỉnh nguyện, nếu quý vị hóa văn bản này tức là đã kịp gửi văn bản thì sau Tết, rảnh rang, các ngài Thư ký sẽ trình lên Ngài Đương niên.
.
VĂN KHẤN LỄ GIAO THỪA TRONG NHÀ

Nam
mô A Di Đà Phật! (3 lần)
Kính lạy:
- Đức Đương Lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật
- Hoàng Thiên, Hậu Thổ chư vị tôn Thần.
- Long Mạch, Táo Quân, chư vị Tôn Thần.
- Các cụ Tổ Tiên nội, ngoại chư vị tiên linh.
Nay phút giao thừa năm Nhâm Thìn, 
Chúng con là...........................
Ngụ tại.............................................

Phút giao thừa vừa tới, nay theo vận luật , tống cựu nghênh tân, giờ Tý đầu Xuân, đón mừng Nguyên Đán, tín chủ chúng con thành tâm, sửa biện hương hoa phẩm vật, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án, cúng dâng Phật Thánh, dâng hiến Tôn Thần, tiến cúng Tổ Tiên, đốt nén tâm hương dốc lòng bái thỉnh.

Chúng con xin kính mời:

Ngài Bản Cảnh Thành Hoàng chư vị Đại Vương, Ngài Bản xứ Thần Linh Thổ Địa, Phúc Đức Chính Thần, các Ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long Mạch Tài Thần, các Ngài Bản gia Táo Quân và chư vị Thần Linh cai quản ở trong xứ này. Cúi xin giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật. Con lại kính mời các cụ tiên linh Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Bá thúc huynh đệ, Cô di tỷ muội, nội ngoại tộc chư vị hương linh cúi xin giáng về linh sàng hâm hưởng lễ vật. 
 
Tín chủ lại kính mời các vị vong linh Tiền chủ, Hậu chủ, y thảo phụ mộc ở trong đất này. Nhân tiết giao thừa, giáng lâm trước án chiêm ngưỡng tân xuân, thụ hưởng lễ vật.

Nguyện cho tín chủ: Minh niên khang thái, trú dạ cát tường. Thời thời được chữ bình an, gia đạo hưng long thịnh vượng. 

Giãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.
Cẩn cáo.
.
VĂN KHẤN THẦN LINH TRONG NHÀ (MÙNG 1)

Nam
Mô A Di Đà Phật!(3 lần)
Kính lạy:
- Đức Đương Lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật.
- Phật Trời, Hoàng Thiên Hậu Thổ.
- Chư vị Tôn Thần. 

Hôm nay là ngày mồng 1 tháng Giêng, nhằm ngày Tết Nguyên Đàn đầu xuân, giải trừ gió đông lạnh lẽo, hung nghiệt tiêu tan, đón mừng Nguyên Đán xuân thiên, mưa móc thấm nhuần, muôn vật tưng bừng đổi mới. Nơi nơi lễ tiết, chốn chốn tường trình. 

Tín chủ con là ................................
Ngụ tại .............................................. 

Nhân tiết minh niên sắm sửa hương hoa, cơm canh lễ vật bày ra trước án, dâng cúng Thiên Địa Tôn Thần. Thiết nghĩ Tôn Thần hào khí sáng loà, ân đức rộng lớn. Ngôi cao vạn trượng uy nghi, vị chính mười phương biến hiện. Lòng thành vừa khởi, Tôn Đức cảm thông. Cúi xin giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật. Nguyện cho chúng con mọi người hoan hỷ vinh xương, con cháu cát tường khang kiện. Mong ơn Đương Cảnh Thành Hoàng, đội đức Tôn Thần Bản xứ. Hộ trì tín chủ, gia lộc gia ân, xá quá trừ tai. Đầu năm chí giữa, nửa năm chí cuối, sự nghiệp hanh thông, sở cầu như ý. 

Dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.
Cẩn cáo.
.
VĂN KHẤN TỔ TIÊN NGÀY MÙNG 1 TẾT

Nam
Mô A Di Đà Phật!
Kính lạy:
- Đức Đương Lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật .
- Các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, Bá thúc huynh đệ, Cô di tỷ muội, đường thượng tiên linh các hương hồn nội tộc, ngoại tộc. 

Nay theo Tuế luật, Âm Dương vận hành tới tuần Nguyên Đán, mồng Một đầu xuân mưa móc thấm nhuần, đón mừng năm mới. Con cháu tưởng niệm ân đức Tổ Tiên, như trời cao biển rộng, khôn đem tấc cỏ báo ba xuân. Do đó chúng con cùng toàn thể con cháu trong nhà sửa sang lễ vật, oản quả hương hoa kính dâng lên trước án. 

Kính mời các cụ Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Bá thúc đệ huynh, Cô di tỷ muội, nam nữ tử tôn nội ngoại. Cúi xin thương xót con cháu, linh thiêng giáng về linh sàng, hâm hưởng lễ vật. Phù hộ độ trì cho con cháu năm mới an khang, mọi bề thuận lợi, sự nghiệp hanh thông. Bốn mùa không hạn ách nào xâm, tám tiết có điềm lành tiếp ứng. Tín chủ lại mời: các vị vong linh, tiền chủ , hậu chủ ở trong đất này cùng về hâm hưởng. 

Giãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.
Cẩn cáo.
.
VĂN KHẤN LỄ TẠ NĂM MỚI (MÙNG 3)

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)
Kính lạy:
- Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn Thần.
- Ngài Đương niên, Ngài Bản Cảnh Thành Hoàng, các Ngài Thổ Địa, Táo Quân,
Long Mạch Tôn Thần
- Các Tổ Khảo, Tổ Tỷ, nội ngoại tiên linh. Hôm nay là ngày mồng Ba tháng Giêng năm Canh Dần

Tín chủ chúng con ..........................
Ngụ tại .......................................... 

Thành tâm sửa biện hương hoa phẩm vật, phù tửu lễ nghi, cúng dâng trước án. Kính cẩn thưa trình: Tiệc xuân đã mãn, Nguyên Đán đã qua, nay xin thiêu hoá kim ngân, lễ tạ Tôn Thần, rước tiễn tiên linh trở về Âm giới. Kính xin: lưu phúc lưu ân, phù hộ độ trì, dương cơ âm mộ, mọi chỗ tốt lành. Cháu con được chữ bình an, gia đạo hưng long thịnh vượng. Lòng thành kính cẩn, lễ bạc tiến dâng, lượng cả xét soi, cúi xin chứng giám.
Cẩn cáo.
Giờ và hướng xuất hành:

Năm Nhâm Thìn, hướng xuất hành tốt nhất là hướng ĐÔNG NAM.
Các ngày tốt: Mùng Một, mùng Hai, mùng Sáu và mùng Tám.

Các giờ tốt:
Mùng 1:  5-7, 9-11, 15-17
Mùng 2:  7-11, 13-15
Mùng 6:  5-7, 11-13, 15-19
Mùng 8:  7-11, 13-15

Kính chúc chư vị đón Tết Nhâm Thìn giản dị, trang nghiêm, thành tâm và đúng nghi lễ!
Lâm Khang Nguyễn Xuân Diện sưu tầm và bái chúc!

29 nhận xét :

 1. Cảm ơn bác, em đang định mang bút đi chép. May quá!

  Trả lờiXóa
 2. Thua anh Dien, Cac bai van nay dung cho bat ky nam nao cung duoc hay la chi dung cho nam Binh Thin? xin anh cho biet
  cam on anh

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thưa anh, các bài văn cúng này năm nào cũng dùng được. Chỉ có ở bài cúng Giao thừa thì mỗi năm một nhiệm kỳ nên tên các vị Đương niên, Hành Khiển, Phán quan... có khác. Nếu biết đủ tên các vị đó, thì chỉ việc thay tên là ok bác ạ!

   Kính vậy!

   Xóa
 3. Xin góp ý với TS Nguyễn Xuân Diên về hướng xuất hành. Theo Kinh Chu Dịch:
  Phương hướng quy chiếu vào mỗi cá nhơn (ở vào phương vị: Trung ương)
  Trước mặt là hướng NAM,
  Sau lưng hướng Bắc
  Bên phải hướng Tây
  Bên trái hướng Đông.

  Có thể kiểm chứng với Chu Dịch của Cụ Phan Bội Châu, tập 1, trang 24-25.
  LVD

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Dạ, xin cám ơn bác!
   Chúng tôi cũng không thạo lắm. Hỏi thầy, thầy bảo thế, nên viết thế ạ!
   Mà thầy này cùng cơ quan đấy ạ!

   Kính vậy!

   Xóa
 4. Chao Anh,toi dg song o nuoc ngoai khong co du dieu kien ve thoi gian de thuc hien het cac le cung .Anh co the cho mot loi khuyen , nhung le nao can phai lam o nha va van phong cua cong ty.Kinh cam on Anh va chuc Anh nam moi moi dieu tot lanh .
  Phan Vu Bao Kiev

  Trả lờiXóa
 5. Cám ơn TS
  Tôi sẽ lưu trang này dành dùng cho Tết này và nhiều năm sau nữa.
  Ngày xưa khi thấy Bà Ngoại thắp nhang khấn bàn thờ tổ tiên, lẩm bẩm trong miệng chẳng biết khấn những gì, chỉ đoán mò, nay thì rõ có bài bản hẳn hòi.
  Những phong tục tập quán cứ được lưu truyền từ đời này sang đời sau thì chẳng sợ mất đi đâu cả. Tôi có người bạn bên Mỹ còn lập cả cái bàn thờ Tổ tiên chình ình giữa nhà nữa kia.

  TH

  Trả lờiXóa
 6. Đề nghị bác Diện cho đăng bài này :

  GS. Đặng Hùng Võ: “Phó Chủ tịch TP Hải Phòng nói lăng nhăng”
  Thứ tư 18/01/2012 06:56
  (GDVN) - “Tất cả mọi việc đều phải căn cứ vào luật đất đai, đất bãi bồi hay đất khai hoang thì cũng là đất, chứ không lẽ nó là trời à?”.
  http://www.baomoi.com/Home/NhaDat/giaoduc.net.vn/GS-Dang-Hung-Vo-Pho-Chu-tich-TP-Hai-Phong-noi-lang-nhang/7739530.epi

  Trả lờiXóa
 7. Chao Anh,vi song o nuoc ngoai khong co du dk thoi gian de lam het cac le,xin Anh cho mot loi khuyen nhung le nao can thiet phai lam o nha va van phong lam vc .Kinh cam on va chuc Anh nam moi suc khoe ,moi dieu tot lanh .
  P.V .Bao

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thưa bác,
   Đây là những bài và các lễ cúng theo dân gian truyền thống. Còn nay thì cứ tùy nghi bác ạ!

   Có lẽ bác nên dùng bài Giao thừa, bài Mùng Một và bài Hóa vàng (mùng 3) là đủ.

   Ở văn phòng làm việc, nếu có thể, bác làm một lễ cho ngày Nguyên Đán để khởi đầu một năm mới tam dương khai thái cho văn phòng.

   Kính vậy!

   Xóa
  2. Cam on Anh.

   Xóa
  3. Chao Anh ,Anh lam on cho hoi them bai cung cho le o van phong thi noi dung nhu the nao ah?Kinh cam on Anh rat nhieu.

   Xóa
 8. Bác Xuân Diện có bài này hay quá, đến dịp xuân về nhà nào cũng cần.
  Cảm ơn bác Xuân Diện đã gieo lễ nghi truyền thống vào đời sống, vừa cúng ông bà vừa tìm hiểu được thêm nhiều ý nghĩa, ngày xuân càng trọn vẹn.
  Thật là quý hóa.
  Một lần nữa cảm ơn bác Xuân Diện.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Vâng! Kính chúc bác và quý quyến xuân mới an lành, hạnh phúc!
   Vui Xuân luôn hướng về tổ tiên ông bà và đất nước!

   Kính vậy!

   Xóa
 9. cam on chu rat nhieu. chuc chu nam moi manh khoe, may man, hanh phuc.

  Trả lờiXóa
 10. Có một điều diệu kỳ đang ngấm ngầm trưởng thành trên đất nước ta:

  Những người trẻ ngày nay có giáo dục, có trí thức, hiểu biết rộng, họ càng

  hiểu biết bao nhiêu thì họ càng yêu nước, yêu những giá trị truyền thống bấy

  nhiêu. Những người trẻ được giáo dục tốt này rất đông, rất nhiều, chiếm đa số

  trong giới trẻ, và một điều đáng quý là họ rất thẳng thắn, rất tự tin.

  Tầng lớp trẻ có trí thức này, chính họ chứ không ai khác, sẽ là thế lực đẩy

  lùi cái tầng lớp quan lại già nua, thiển cận, cố chấp, tham lam, bảo thủ,

  nông cạn , thô lậu, ít được giáo dục này vào bóng tối.

  Ngày xuân là những ngày đầy cảm hứng. Ngôi nhà của bác Xuân Diện là ngôi nhà

  chung cho người Việt chúng ta vậy! hãy hướng đến tương lai với một niềm cảm

  hứng vô tận.  Xuân khứ bách hoa lạc

  Xuân đáo bách hoa khai

  Sự trục nhãn tiền quá

  Lão tòng đầu thượng lai

  Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận

  Đình tiền tạc dạ nhất chi mai

  (Mãn Giác thiền sư 1052_ 1096)

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bác ẩn danh ơi, đọc những lời của bác, tôi muốn ngước lên nhìn trời mà thưa: "Amen!", Trong ngôn ngữ phụng vụ Công giáo, Amen có nghĩa là: "vâng, xin cho được như vậy!".

   Xóa
 11. Thưa anh Diện,
  Em rất biết ơn blog của anh và các entry. Về phần cúng lễ, em được nhiều người chỉ bảo là khi cúng ở gia trung, không được niệm Phật, vì Phật ở trong tâm. Vậy anh có tư liệu nào nói về vấn đề này không ạ?

  Trả lờiXóa
 12. Đọc những bài văn cúng này, một lần nữa tôi lại tôi cảm động thấy Thần Thánh đối với người Việt sao mà gần gũi đến thế! Không hề xa cách. Không hề vời vợi tít trên cao. Không phải là những cái "Lý" trừu tượng siêu vời cách biệt. Người đối với Thần: rất cung kính nhưng cũng rất thân mật.

  Và lại cảm động thấy đối với người Việt, mỗi một gia đình là đã đủ tư cách để "trò chuyện" với Trời. Mỗi một mái ấm đã đủ là một Đến Thờ. Mỗi một gia chủ đã đương nhiên là một vì Tư Tế! Và trời cao đất dày, và muôn thế hệ đã qua cũng như sắp tới, đều có thể tụ về sống động nơi mái ấm của một gia đình trong giờ phút thiêng liêng đầu năm mới. Địa vị của mỗi người vợ người chồng trong nền văn hóa kỳ diệu này thực cao cả biết bao! Nhất Âm nhất Dương chi vị Đạo!

  Trả lờiXóa
 13. Một bài rất hữu ích, rất cám ơn TS Diện và cái TÂM của ông, cùng mọi người đã nghĩ đến những người trong cơn hoạn nạn.

  Xin chúc TS và Gia Quyến sang năm mới-- một chữ PHÚC!

  Trả lờiXóa
 14. Chào anh.
  Rất cảm ơn anh đã chia sẻ!
  Tôi có góp ý thêm thế này: Bây giờ mình dùng chữ Quốc ngữ rồi, anh có thể chuyển những bài cúng Nôm sang chữ Quốc ngữ được không?
  Một lần nữa, xin cảm ơn anh.

  Trả lờiXóa
 15. Thật là hoàn hảo, xin cảm ơn ngài Nguyễn Xuân Diện, xin Chúc ngài và gia đình sang năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng...

  Trả lờiXóa
 16. hay quá đấy bác,rất đúng ý em vì em đang tìm các bài cúng này . Thanks bác.

  Trả lờiXóa
 17. Thưa bác Diện, mấy bài cúng trên bài nào cũng có câu "Nam mô...", nhà tôi không theo đạo Phật mà chỉ theo đạo thờ ông bà tổ tiên, vậy bỏ câu đó ra được không? Và nếu bỏ ra thì bỏ thêm phần nào ra nữa hở bác?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Các bài Cúng Chép từ Kinh Phật.
   Đức A-di-đà là Giáo chủ "Tây Phương Cực Lạc", một trong 10 phương Phật.
   南無 Nam Mô là tiếng phiên âm Hán Việt từ tiếng Phạn (xứ Ấn-độ) dùng với nhiều nghĩa, hiểu nôm na là "nương theo".
   Xin thưa, gia đình tôi theo Đạo Thờ Ông Bà, Cha học chữ Nho (theo đạo Nho).
   Khi Cha mất, rồi đến Mẹ, các tang lễ được cử hành theo Đạo Phật, có rước Thầy tụng Kinh. Tôi nhớ là Phật Thuyết A-di-đà Kinh.

   Sau khi hưu trí tôi có mở lớp HỌC CHỮ HÁN BẰNG KINH PHẬT, bài Kinh A-di-đà là một trong những bài kinh căn bản.
   Nặc danh Jan 18, 2012 có hỏi: " ...mấy bài cúng trên, bài nào cũng có câu 'Nam mô...', nhà tôi không theo đạo Phật mà chỉ theo đạo thờ ông bà tổ tiên, vậy bỏ câu đó ra được không?"

   Xin mạn phép TS Diện, góp ý như sau: "Cúng" là một hình thức tín ngưỡng,
   cầu xin kính vái, phải có chủ lễ, các danh hiệu nêu trong những 'bài cúng' là các bậc Hộ Pháp trong đạo Phật. Trời cũng là một Hộ Pháp, nương theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, dự các hội Đàm Kinh do Đức Phật chủ trì, giảng nói.

   Ít dòng thô thiển,kính trình chư vị.

   Muốn bỏ chữ Nam Mô ..., xin đừng dùng các bài cúng vái do TS Diện bõ công sưu tập trong bài nầy.
   Kính,
   LVD

   Xóa
 18. @vBác Diện: em cũng có quyển sách "các bài văn khấn cổ truyền Việt Nam" của nhà XB Văn hóa thông tin thì ở bài văn khấn giao thừa ngoài trời lại in là: Năm Thìn- Sở Vương hành khiển, , Hỏa Tinh hành binh chi thần, Biểu tào phán quan chứ không phải :Thủy Tinh chí đức tôn thần như của bác. Không biết là sách nào đúng, bác thử xem lại chính xác hộ em xem chứ khấn sai tên các Ngài các ngài lại phạt cho thì mệt.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chết thật! Tôi nhầm rồi. Tôi xin chữa lại ngay bác ạ. Cám ơn bác nhiều lắm!
   Lâm Khang

   Xóa
 19. Cảm ơn bác! em bây giờ mới biết.

  Trả lờiXóa
 20. cam on bac nhung toi ko biet in ra may in kieu gi day a.? bac chi giup cho

  Trả lờiXóa