Thứ Năm, 19 tháng 1, 2012

CHÚNG TÔI ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 278 TRIỆU ĐỒNG GIÚP GĐ ANH VƯƠN

THÔNG TIN ỦNG HỘ GIA ĐÌNH ANH ĐOÀN VĂN VƯƠN

Theo gợi ý của KTS Trần Thanh Vân và nhiều độc giả, tôi - Nguyễn Xuân Diện quyết định công bố tài khoản để tiếp nhận quà tặng bằng tiền của mọi người, như sau:
Tên tài khoản: NGUYỄN XUÂN DIỆN
Số tài khoản: 0021001727479
Tại: Phòng giao dịch số 4, Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội (Vietcombank)
36 Hoàng Cầu, Hà Nội, Việt Nam.
(Thông tin đối với người gửi từ nước ngoài: CIF Number: 315801 – SWIFT Code: BFTVVNVX002)
_________________________

DANH SÁCH CHƯ VỊ GỬI QUÀ TẾT BIẾU ĐẠI GIA ĐÌNH ANH ĐOÀN VĂN VƯƠN
VÀ CÁC NẠN NHÂN CỦA QĐ CƯỠNG CHIẾM ĐẤT CỦA CHỦ TỊCH UBND H. TIÊN LÃNG
HẢI PHÒNG NGÀY 5.1.2012
&
DANH SÁCH CHƯ VỊ GỬI TIỀN GIÚP ĐẠI GIA ĐÌNH HỌ ĐOÀN
(Tính đến 13h00 ngày 19.1.2012)
1.Tiền gửi qua tài khoản Nguyễn Xuân Diện: 261.985.271 đ (của 216 giao dịch)

Ngày giao dịch
Số tham chiếu
Số tiền
Mô tả
19/01/2012
VNCK - 0035325
500,000.00
IBVCB.1801120020117001.
19/01/2012
J633 - 0007702
400,000.00
Sender:01302001.DD:190112.SHGD:10003225.BO: DO NHU THANH. ONG AM GUI TIEN UNG HO ANH VUON,QUY NH HUONG NGOAI THUONG PGD SO 4 HA NOI ( )
19/01/2012
VNCK - 0046677
500,000.00
IBVCB.1901120440027001.Tran Hong Hai chuyen tien ung ho rieng gia dinh anh Vuon
19/01/2012
5869 - 0000057
2,661,000.00
NGUYEN XUAN VIET // NGUYEN THANH LONG O DUC GOI VE GD TIEN MAT
19/01/2012
4843 - 0007182
5,000,000.00
Blogger Nico (Pháp)
19/01/2012
J633 - 0006467
500,000.00
Sender:01204010.DD:190112.SHGD:10000237.BO: NGUYEN THI HOAI.CHUYEN TK
19/01/2012
6814 - 0007661
200,000.00
FTF.CN:9704366800913510029.FrAcc:0071005190380 .ToAcc:0021001727479
19/01/2012
V617 - 0000025
500,000.00
NGO THI NHAN ( GUI HO PANDA- TUN) GUI TOI GIA DINH ANH DOAN VAN VUON GD TIEN MAT
19/01/2012
5757 - 0576751
2,003,300.00
ATM.CWD.20120119.094406.98100001.6868680315801016 .TID:80083001.SEQ:037740
19/01/2012
5757 - 0576643
2,003,300.00
ATM.CWD.20120119.094334.98100001.6868680315801016 .TID:80083001.SEQ:037691
19/01/2012
J633 - 0005233
300,000.00
Sender:01202001.DD:190112.SHGD:10000244.BO: NGUYEN NGOC DIEM TRANG.MOT NGUOI BAN O PHAN RA NG UNG HO A VUON
19/01/2012
G382 - 0000040
1,000,000.00
ba dung giup gd o doan van vuon GD TIEN MAT
19/01/2012
5114 - 0000029
1,000,000.00
giup do gia dinh ong doan van vuon huyen tien lang,tp hai phong ( 38224958 ) GD TIEN MAT
18/01/2012
P432 - 0008567
600,000.00
FTF.CN:9704366802308427025.FrAcc:0121001511543 .ToAcc:0021001727479
18/01/2012
VNCK - 0005571
500,000.00
IBVCB.1701120050925001.Dinh Thi Thanh Hai TANG RIENG GIA DINH ANH VUON
18/01/2012
J633 - 0016323
2,000,000.00
Sender:79204050.DD:180112.SHGD:10000122.BO: NGUYEN DANG HUNG.NGUYEN DANG HUNG TIEN CUU TRO GIA DINH Í DOAN VAN VUON, DOAN VAN QUY, TIEN LANG HAI PHONGÍ, NHO CHUYEN DEN PGD SO 4 NH NT HA HOI./.
18/01/2012
VNCK - 0031394
200,000.00
IBVCB.1801120222939004.Khanh Thu VT ung ho gia dinh anh Vuon
18/01/2012
J633 - 0015625
1,000,000.00
Sender:01307001.DD:180112.SHGD:10000886.BO: NGUYEN LUONG VAN. QUA TET TANG RIENG GIA DINH ANH VUON
18/01/2012
N630 - 0000130
200,000.00
NGUYEN NGOC THUONG CT MOT CHUT CHIA SE GD ANH DOAN VAN VUON GD TIEN MAT
18/01/2012
D297 - 0007510
1,500,000.00
/Ref:POR120118136{//}/Ref:POR120118136{//}QUA TET TANG GIA DINH ANH VUON D.Vi CHUYEN:VPBAN K THANG LONG
18/01/2012
J633 - 0013714
300,000.00
Sender:01310001.DD:180112.SHGD:10003634.BO: VU VAN TRONG.VU VAN TRONG CT TET NHAN TAI NH NGOAI THUONG PGD SO 4 36 HOANG CAU HN
18/01/2012
Q336 - 0000095
400,000.00
GIA DINH VIET HA QUA TANG TET GIA DINH ANH VUON GD TIEN MAT
18/01/2012
VNCK - 0025673
200,000.00
IBVCB.1801120928101001.Giup do gia dinhanh Doan Van Vuon + Doan Van Quy o Tien Lang
18/01/2012
M170 - 0006424
600,000.00
/Ref:PALPMG66567{//}/Ref:PALPMG66567{//}VU NGOC SON TT COX UNG HO GIA DINH A DOAN VAN VUON D.Vi CHUYEN:VU NGOC SON
18/01/2012
J633 - 0013228
200,000.00
Sender:01604001.DD:180112.SHGD:10003924.BO: HOANG NGUYEN BINH.TELEGRAPHIC TRANSFER ONLINE BANKING. DETAIL OF CHARGE OUR
18/01/2012
D297 - 0007170
500,000.00
/Ref:POR120118073{//}/Ref:POR120118073{//}QUA TET TANG GIA DINH ANH VUON D.Vi CHUYEN:NGUYE N THU LINH
18/01/2012
D297 - 0007036
3,000,000.00
/Ref:P91281173{//}/Ref:P91281173{//}CMND : VU THI PHUONG ANHCD VCB PGD SO 4, HA NOI, HO TR O TET CHO GIA DINH ANH DOAN VAN VUONG
18/01/2012
J633 - 0011359
1,000,000.00
Sender:79201009.DD:180112.SHGD:10000075.BO: DINH HUYEN HUONG.(PGD SO 4) DINH HUYEN HUONG C T QUA TANG RIENG GD A.VUON(3 HO)
18/01/2012
J633 - 0011027
500,000.00
Sender:01204031.DD:180112.SHGD:10000013.BO: TO THI THANH VAN.UNG HO GIA DINH ANH VUON.NHAN TAI PGD SO 4 CN HA NOI.
18/01/2012
VNCK - 0021017
200,000.00
IBVCB.1801120335041002.Tang tet gia dinh anh Doan Van Vuon - Tien Lang
18/01/2012
Q472 - 0000086
200,000.00
thay pham manh hung ung ho gia dinh anh vuon GD TIEN MAT
18/01/2012
VNCK - 0020371
600,000.00
IBVCB.1801120542445001.Ung ho gia dinh anh Vuon (3 ho)
18/01/2012
VNCK - 0019121
200,000.00
IBVCB.1801121017521001.Em Hanh ASBC gop qua Tet gia dinh bac Vuon, Tien Lang, Hai Phong
18/01/2012
L333 - 0004062
200,000.00
Sender:79204010.DD:180112.SHGD:10000013.BO: NGUYEN VAN VIET.QUA TET CHO GD ANH VUON
18/01/2012
R606 - 0009734
500,000.00
FTF.CN:9704366802948134056.FrAcc:0381002439572 .ToAcc:0021001727479
18/01/2012
R606 - 0009731
300,000.00
FTF.CN:9704366802948134049.FrAcc:0381002743209 .ToAcc:0021001727479
18/01/2012
4293 - 0000076
500,000.00
BAN DOC NXD VA BS NHO T/S DIEN GUI CHO BUI THI MINH HANG. CAM ON T/S. GD TIEN MAT
18/01/2012
J633 - 0007010
300,000.00
Sender:01323001.DD:180112.SHGD:10000143.BO: DO ANH TAI.DO ANH TAI UNG HO GIA DINH DOAN VA N VUON
18/01/2012
J633 - 0006917
300,000.00
Sender:01310001.DD:180112.SHGD:10001226.BO: TO THI LE CO.TO THI LE CO CHUYEN TIEN QUA TET GIA DINH ANH VUON ANH QUY
18/01/2012
J633 - 0006343
300,000.00
Sender:01310001.DD:180112.SHGD:10000836.BO: TRAN THI THU HA.TRAN THI THU HA CT CHO NGUYEN XUAN DIEN UNG HO GIA DINH ANH VUON VA CAC CHIEN SI TKNH VCB PGD SO 4 HN
18/01/2012
J633 - 0006268
500,000.00
Sender:79305002.DD:180112.SHGD:10000005.BO: PHAM DUY LINH.NHO CHUYEN NH VCB PGD SO 4, HA NOI, UNG HO ANH DOAN VAN VUON (KHONG UNG HO NGUOI KHAC)
18/01/2012
H402 - 0000045
2,000,000.00
NGUYEN MY LE NOP- TIEN SI NGUYEN SY PHUONG GIUP DO GIA DINH ANH DOAN VAN VUON GD TIEN MAT
18/01/2012
5114 - 0000057
2,100,000.00
GUI UNG HO GIA DINH ONG DOAN VAN VUON TIEN LANG - TP HAI PHONG.BO:DO THAI NGUYEN ( 3822495 8 ) GD TIEN MAT
18/01/2012
1310 - 0000037
300,000.00
DINH V THANH NT UNG HO CHO DOAN VAN VUON CAC CHIEN SI GD TIEN MAT
18/01/2012
6008 - 0005354
400,000.00
FTF.CN:9704366800556863016.FrAcc:0071001168667 .ToAcc:0021001727479
18/01/2012
4516 - 0003316
1,838,971.00
/VCBFee:2(+VAT:0.2)USD//Ref:7427109017FF{//}VAL:120117USD90, /33B:USD100, /Tlx:21120118140 6 /Pmnt: /71A:BEN /B.O:/57060THUY T MESSEGEE9628 TRAILRIDGE TERRACEPOTOMAC , MD 20854 /F.O:/0021001727479NGUYEN XUAN DIENPhi NHNN(71F):USD10,00
17/01/2012
1R16 - 0000110
300,000.00
nguyen hong hai chuyen tien ngay 05/01/2012 GD TIEN MAT
17/01/2012
J633 - 0013258
200,000.00
Sender:01204011.DD:170112.SHGD:10001048.BO: TRAN VAN TY.CT
17/01/2012
2098 - 0000065
200,000.00
NGUYEN HUY TAM UNG HO GIA DINH ANH VUON AN TET GD TIEN MAT
17/01/2012
2098 - 0000049
300,000.00
UNG HO GIA DINH ANH VUO9N AN TET GD TIEN MAT
17/01/2012
R674 - 0000083
200,000.00
NGUYEN PHUC THANH NT//QUA TET TANG GIA DINH ANH VUON GD TIEN MAT
17/01/2012
1R22 - 0000151
1,000,000.00
VO KIEU NHU NGUYET - CT GD TIEN MAT
17/01/2012
VNCK - 0082574
100,000.00
IBVCB.1701120276587001.Gui qua Tet toi gia dinh bac Vuon, Tien Lang, Hai Phong
17/01/2012
N653 - 0000037
300,000.00
luong dan ck tang gia dinh a vuong
17/01/2012
5823 - 0000006
200,000.00
KH DANG VAN LAP UNG HO GIA DINH ANH VUON GD TIEN MAT
17/01/2012
R641 - 0000107
100,000.00
TRAN AI NT GD TIEN MAT
17/01/2012
7456 - 0000007
1,000,000.00
qua tet tang rien gia dinh anh Vuon GD TIEN MAT
17/01/2012
J633 - 0014342
500,000.00
Sender:01307001.DD:170112.SHGD:10002491.BO: NGUYEN VAN SAN.QUA TET TANG GIA DINH ANH DOAN VAN VUON CAM ON ANH NGUYEN XUAN DIEN
17/01/2012
1N86 - 0000017
500,000.00
LE KIM QUY GUI TNAG ANH VUON VOI LOI CHUC VUOT QUA SONG GIO GD TIEN MAT
17/01/2012
0N64 - 0175695
300,000.00
FTF.CN:9704366801944705018.FrAcc:0251001607222 .ToAcc:0021001727479
17/01/2012
VNCK - 0098552
200,000.00
IBVCB.1701120426855007.moi nguoi luon dung ve phia anh Vuon. Mong gia dinh anh tai qua nan khoi
17/01/2012
H775 - 0000126
1,000,000.00
NGUYEN THE DUNG CHUYEN TIEN GD TIEN MAT
17/01/2012
M578 - 0000034
500,000.00
KH NGUYEN BA TOAN GIUP DO GIA DINH ANH VUON , QUY
17/01/2012
J633 - 0012299
500,000.00
Sender:01311001.DD:170112.SHGD:10004297.BO: BUI VIET HA.CH GIUP RIEN GD ANH VUON HP
17/01/2012
VNCK - 0088501
300,000.00
IBVCB.1701120502531001.Quang Huy gui bieu qua tet GD bac Vuon
17/01/2012
G416 - 0000035
1,000,000.00
NGUYEN THI PHUONG MINH GUI TIEN UNG HO GD TIEN MAT
17/01/2012
J633 - 0010278
230,000.00
Sender:01307001.DD:170112.SHGD:10001097.BO: LUONG BAO THU. CTIEP PGD SO 4, LUONG BAO THU QUA TET TANG RIENG GIA DINH ANH VUON NGUOI NHAN CHIU PHI
17/01/2012
H688 - 0000043
200,000.00
VO THI LANG - QUA TET TANG VIENG GIA DINH ANH VUON GD TIEN MAT
17/01/2012
4517 - 0006618
1,000,000.00
/Ref:POR120117019{//}/Ref:POR120117019{//}Nguoi gui: DINH HUYNH HIEU NGHIA HO TRO GD ANH D OAN VAN VUON VA GD ANH QUY
17/01/2012
VNCK - 0080222
100,000.00
IBVCB.1601120410001001.ung ho gia dinhanh Doan Van Vuon + Doan Van Quy o Tien Lang
17/01/2012
VNCK - 0092140
200,000.00
IBVCB.1701120828425001.
17/01/2012
R884 - 0000047
300,000.00
BUI TIEN HUNG NT GD TIEN MAT
17/01/2012
R868 - 0002987
200,000.00
FTF.CN:9704366804657075025.FrAcc:0481000732885 .ToAcc:0021001727479
17/01/2012
N774 - 0000010
1,000,000.00
HOANG TRUNG NT DONG GOP CHO GD O VUON GD TIEN MAT
17/01/2012
N774 - 0000007
300,000.00
NGUYEN TRONG TAN NT UNG HO GIA DINH ANH DOAN VAN VUON GD TIEN MAT
17/01/2012
Y094 - 0000035
1,000,000.00
NGUYEN VAN QUYEN NOP GIUP GIA DINH ONG DOAN VAN VUONG GD TIEN MAT
17/01/2012
5898 - 0000088
200,000.00
dao nhat dinh nt( nd : gia dinh anh Doan Van Vuon) GD TIEN MAT
17/01/2012
F941 - 0000498
1,750,000.00
ATM.CWD.20120117.090915.04500001.6868680315801016 .TID:04500001.SEQ:000498
17/01/2012
F941 - 0000497
50,000,000.00
FTF.CN:6868680315801016 .FrAcc:0021001727479 .ToAcc:0451001363399
17/01/2012
VNCK - 0089456
200,000.00
IBVCB.1701121041367001.chau Nguyen Phuong Anh (Q9,TP HCM) ung ho gia dinh chu Vuon
17/01/2012
VNCK - 0089289
300,000.00
IBVCB.1701120925255001.Gui gia dinh anh Vuon
17/01/2012
J633 - 0006522
1,000,000.00
Sender:01310001.DD:170112.SHGD:10000683.BO: HOANG THI MINH HONG.HOANG VINH MINH GIANG GUI QUA TET T ANG RIENG GIA DINH ANH VUON
17/01/2012
VNCK - 0084141
200,000.00
IBVCB.1701120141931001.Le Thi Thu Lan - Qua Tet tang cho rieng gia dinh anh Vuon
17/01/2012
J633 - 0009315
230,000.00
Sender:01307001.DD:170112.SHGD:10000948.BO: NGUYEN THANH HIEN. CTIEP PGD SO 4, NGUYEN THA NH HIEN QUA TET TANG RIENG GIA DINH ANH VUON)NGUOI NHAN CHIU PHI
17/01/2012
J633 - 0009272
100,000.00
Sender:01307001.DD:170112.SHGD:10000505.BO: NGUYEN MANH HUNG.IBUNG HO GD ANH DOAN VAN VUON , DOAN VAN QUY
17/01/2012
VNCK - 0003919
300,000.00
IBVCB.1701120057411001.Ung ho anh Vuon tu Cuong Phap
17/01/2012
VNCK - 0087107
300,000.00
IBVCB.1701120724211001.Do Lap gui qua Tet cho GD anh Vuon
17/01/2012
VNCK - 0086795
500,000.00
IBVCB.1701120151379002.qua Tet cho gia dinh anh Doan Van vuong. Nguoi gui: Linh Vu
17/01/2012
I758 - 0000070
3,500,000.00
tran quang minh nt vao tham gia ung ho gia dinh anh Doan Van Vuon-Tien Lang Hai phong GD TIEN MAT
17/01/2012
R321 - 0006379
500,000.00
FTF.CN:9704366801045589014.FrAcc:0021000923083 .ToAcc:0021001727479
17/01/2012
J633 - 0007358
200,000.00
Sender:31502001.DD:170112.SHGD:10000101.BO: NGUYEN VAN TUNG.CT NGUYEN XUAN DIEN
17/01/2012
N221 - 0000083
500,000.00
NGUYEN BAC TRUYEN NT GD TIEN MAT
17/01/2012
I054 - 0003768
1,000,000.00
FTF.CN:9704366800176910015.FrAcc:0081000086295 .ToAcc:0021001727479
17/01/2012
5197 - 0000052
100,000.00
PHAM BAC CUONG UNG HO GIA DINH ONG DOAN VAN VUON GD TIEN MAT
17/01/2012
D297 - 0008045
1,000,000.00
/Ref:PI0401817{//}/Ref:PI0401817{//}Hai em Khoi Thuy ung ho gd anh Doan Van Vuon D.Vi CHUY EN:THI THUY NGUYEN
17/01/2012
0286 - 0000018
500,000.00
CONG TON SACH // QUA TET TANG RIENG GIA DINH ANH VUON GD TIEN MAT
17/01/2012
N599 - 0000042
500,000.00
CHU TRONG THU NOP TM//CHUT QUA TET CHO GIA DINH ANH VUON GD TIEN MAT
17/01/2012
G268 - 0000036
500,000.00
HOANG THI HONG LINH UNG HO GIA DINH ANH VUON GD TIEN MAT
17/01/2012
1174 - 0000010
200,000.00
TRAN THI THANH VAN QUA TANG TET CHO GD A VUON GD TIEN MAT
17/01/2012
D433 - 0000052
300,000.00
CHI NHUY UNG HO GD ANH DOAN VAN VUONG GD TIEN MAT
17/01/2012
Q331 - 0000030
5,250,000.00
thai van cau nop tm GD TIEN MAT
17/01/2012
Q331 - 0000031
4,500,000.00
qn nop tm GD TIEN MAT
17/01/2012
Z271 - 0000015
2,000,000.00
NGUYEN TRIEU GD TIEN MAT
17/01/2012
Q307 - 0000016
500,000.00
nguyen chi duc gui qua tet cho gia dinh anh doan van vuon-hai phong GD TIEN MAT
17/01/2012
F457 - 0000044
300,000.00
NGUYEN THI AN BINH GD TIEN MAT
17/01/2012
N599 - 0000066
5,000,000.00
DINH THI THUY / QUA TET TANG RIENG GIA DINH ANH VUON GD TIEN MAT
17/01/2012
K052 - 0000093
500,000.00
BUI VAN SON-DUONG LE LOI, P.CAI KHE, NK, CAN THO UNG HO 3 GIA DINH ONG DOAN VAN VUON O HAI PHONG-NGUYEN XUAN DIEN GD TIEN MAT
17/01/2012
VNCK - 0004357
300,000.00
IBVCB.1701120027665001.chuyen tien qua Tet cho gia dinh anh Vuon
17/01/2012
VNCK - 0083518
200,000.00
IBVCB.1701120731407001.Ung ho anh Doan Van Vuon va anh Doan Van Quy
17/01/2012
VNCK - 0089928
500,000.00
IBVCB.1701120795333003.Le Hong Oanh ung ho gia dinh anh Doan Van Vuon - Tien Lang, Hai Phong
17/01/2012
VNCK - 0090937
500,000.00
IBVCB.1701120544321001.Chuc anh chi Vuon va gia dinh som vuot qua kho khan.
17/01/2012
VNCK - 0090666
200,000.00
IBVCB.1701120522841001.Do Duy gui qua tet anh Vuon
17/01/2012
VNCK - 0083907
300,000.00
IBVCB.1701120895619001.Gui qua tet gia dinh anh Vuon
17/01/2012
K833 - 0000017
1,000,000.00
tran le quyen QUA TET TANG GIA DINH ANH VUON GD TIEN MAT
17/01/2012
VNCK - 0002441
200,000.00
IBVCB.1701120336211002.Qua Tet gia dinh anh Vuon
17/01/2012
I759 - 0000060
1,000,000.00
phan van hau quan tang tet 03 gia dinh anh vuon tien lang ho va 06 chien si bi thuong GD TIEN MAT
16/01/2012
V617 - 0000115
4,500,000.00
VU VAN PHUC NT . ND : ANH VUON -3 TRIEU- CHU SAU 1.5 TRIEU GD TIEN MAT
16/01/2012
V616 - 0000035
500,000.00
DO THI HUYEN HOA NT QUA TET TANG A VUON+6C/SI CA NAM VIEN GD TIEN MAT
16/01/2012
J633 - 0013622
200,000.00
Sender:01302001.DD:160112.SHGD:10008040.BO: NGUYEN THANH CONG.NGUYEN THANH CONG CHIA SE RI ENG VOI GIA DINH ANH DAO VAN VUON, TIEN LANG, HAI PHONG (NHH VIETCOMBANK, PHONG GIAO DICH SO 4, CHI NHANH HA NOI)
16/01/2012
M018 - 0000096
1,000,000.00
NVYN- BAN DOC BA SANG QUA TANG TET GIA DINH ANH DOAN VAN VUON GD TIEN MAT
16/01/2012
J633 - 0005766
200,000.00
Sender:01310001.DD:160112.SHGD:10000625.BO: NGO DUC MINH.QUA TET TANG GD ANH VUON
16/01/2012
J633 - 0006660
1,000,000.00
Sender:01310001.DD:160112.SHGD:10001471.BO: LE LE MAN.TUAN ANH GUI QUA TET CHO GIA DINH A VUON TAI NH VIETCOMBANK. CN PGD SO 4. HA NOI
16/01/2012
J633 - 0006616
1,000,000.00
Sender:01310001.DD:160112.SHGD:10001177.BO: HUYNH THOAI MINH NGUYEN.DOAN HUU HAU UNG HO GI A DINH ONG DO AN VAN VUON
16/01/2012
J633 - 0005042
18,000,000.00
Sender:01202001.DD:160112.SHGD:10000082.BO: TA DUY HINH.P31520 CIF109284 KINH NHO ANH CHU YEN GD BAC VUON 10T 6 CSCS 6T PHU XANG XE VOI ANH 2T
16/01/2012
S966 - 0000057
9,989,000.00
VU VIET DAN QUA TET TANG RIENG GD ANH VUON GD TIEN MAT
16/01/2012
I759 - 0000039
300,000.00
tran van vinh 179/69 tay son dd hn qua tet tang 03 ho gd anh vuon GD TIEN MAT
16/01/2012
F974 - 0000008
200,000.00
tran hung thinh que tet tang gia dinh anh doan van vuon GD TIEN MAT
16/01/2012
I439 - 0000081
400,000.00
HOANG MAI LAN UNG HO ANH VUON
16/01/2012
G907 - 0000224
200,000.00
NGUYEN NAM SON - TANG RIENG GIA DINH ANH VUON (3 HO ) GD TIEN MAT
16/01/2012
5763 - 0000093
500,000.00
anh tran van quang gui qua tet gia dinh a vuon GD TIEN MAT
16/01/2012
5763 - 0000092
200,000.00
ba tran hoai thu gui qua tet gia dinh a vuon GD TIEN MAT
16/01/2012
6008 - 0003764
500,000.00
FTF.CN:6868680009959013 .FrAcc:0011000950635 .ToAcc:0021001727479
16/01/2012
7322 - 0000026
500,000.00
Ong Nguyen Long, d/c 82 Tan Mai, Hoang Mai, Hn. Re: Qua tet bieu tang rieng gia dinh anh V uon (03 ho) GD TIEN MAT
16/01/2012
VNCK - 0068796
500,000.00
IBVCB.1601120186515003.Ung ho gia dinh 3 anh em anh Doan van Vuon
16/01/2012
VNCK - 0068785
400,000.00
IBVCB.1601120708107001.Nguyen Duc Huy - Qua tet tang gia dinh anh Vuon
16/01/2012
J633 - 0009027
500,000.00
Sender:79204049.DD:160112.SHGD:10000057.BO: LUONG HUU MINH.QUA TET TANG GD A. VUON.
16/01/2012
J633 - 0009007
300,000.00
Sender:01307001.DD:160112.SHGD:10001667.BO: TRAN THI THU. CT VCB PGD SO 4 HA NOI
16/01/2012
J633 - 0007653
5,000,000.00
Sender:01202001.DD:160112.SHGD:10001227.BO: NGUYEN THAI MINH.TANG RIENG GIA DINH ANH VUON 3 HO
16/01/2012
A809 - 0000100
1,000,000.00
NGUYEN VAN KHANH CT GD TIEN MAT
16/01/2012
J633 - 0008973
450,000.00
Sender:01307001.DD:160112.SHGD:10001469.BO: NGUYEN THI PHUONG.IBDEN PHONG GIAO DICH SO 4, BA PHAN THI AN 92T (SG) GOI TANG GIA DINH ANH VUONG
16/01/2012
J633 - 0007065
200,000.00
Sender:01201002.DD:160112.SHGD:10000203.BO: PHAM NHU HIEN.PHAM NHU HIEN THAI BINH BIEU QU A TET GD ANH D.V.VUON 100.000 + GD CAC CHIEN SY BI THUONG 100.000
16/01/2012
J633 - 0006955
2,000,000.00
Sender:01319001.DD:160112.SHGD:10000144.BO: CHU TAM.CHU TAM GUI QUA TET CHO 3 HO NHA ANH DOAN VAN VUON
16/01/2012
J403 - 0004880
200,000.00
FTF.CN:6868680120959017 .FrAcc:0031000528268 .ToAcc:0021001727479
16/01/2012
7456 - 0000027
1,000,000.00
HOANG XUAN PHU TANG RIENG GIA DINH ANH VUON (3 HO ) GD TIEN MAT
16/01/2012
H336 - 0000209
239,000.00
MOT DOC GIA.QUA TET TANG RIENG GIA DINH ANH VUON GD TIEN MAT
16/01/2012
H336 - 0000220
239,000.00
MOT DOC GIA.QUA TET TANG RIENG GIA DINH ANH VUON GD TIEN MAT
16/01/2012
Q346 - 0000228
200,000.00
NGO DUC THUAN GOI GD DOAN VAN VUON GD TIEN MAT
16/01/2012
S834 - 0000053
300,000.00
tran thanh song nt. nd qua tet tang gia dinh anh Vuon GD TIEN MAT
16/01/2012
H008 - 0000093
300,000.00
VIET LAM GD TIEN MAT
16/01/2012
L269 - 0000150
1,000,000.00
TRUONG MINH THUC - FX - HN GIUP DO GIA DINH ANH VUON GD TIEN MAT
16/01/2012
G730 - 0000246
3,200,000.00
Các thân hữu Đà Lạt -QUA TET GUI GIA DINH ANH VUON GD TIEN MAT
16/01/2012
VNCK - 0075948
1,000,000.00
IBVCB.1601120918277002.be Hai Anh ung ho gd a Doan V Vuon
16/01/2012
VNCK - 0075352
500,000.00
IBVCB.1601120610321001.Chuyen qua tet gia dinh anh Vuon
16/01/2012
VNCK - 0052877
300,000.00
IBVCB.1501120799597001.Ung ho anh Vuong
16/01/2012
VNCK - 0069517
50,000.00
IBVCB.1601120784167001.tet cho gia dinh anh vuon
16/01/2012
VNCK - 0068384
500,000.00
IBVCB.1601120764247001.Ung ho gia dinh 3 anh em anh Doan van Vuon
16/01/2012
VNCK - 0063503
2,000,000.00
IBVCB.1601121001433001.Thuong Ly Perth qua Tet tang gia dinh anh Vuon
16/01/2012
5898 - 0000073
200,000.00
TRAN VAN BE GUI QUA TET CHO A.VUON GD TIEN MAT
16/01/2012
Q473 - 0000074
1,000,000.00
DANG HOANG GIANG NT DONG VIEN GD ANH DOAN VAN VUON GD TIEN MAT
16/01/2012
S995 - 0000024
3,000,000.00
NGUYEN QUANG MINH: GUI RIENG CHO GD ANH DOAN VAN VUON (CHUYEN TIEN) GD TIEN MAT
16/01/2012
4875 - 0005442
500,000.00
FTF.CN:6868680579628022 .FrAcc:0011003184609 .ToAcc:0021001727479
16/01/2012
J901 - 0009722
200,000.00
FTF.CN:9704366805586135012.FrAcc:0531000273776 .ToAcc:0021001727479
16/01/2012
V381 - 0000206
1,000,000.00
le hai bang gui qua tet tang gia dinh anh vuon: le khoi 500.000, le viet vuong 500.000vnd GD TIEN MAT
16/01/2012
VNCK - 0077022
500,000.00
IBVCB.1601120825449001.Qua Tet tang gia dinh anh Doan Van Vuon Tien Lang cua Nguyen Quang Than va Da Ngan (TPHCM)
16/01/2012
1R16 - 0000158
200,000.00
DOAN PHONG UNG HO GIA DINH ANH VUON GD TIEN MAT
16/01/2012
5737 - 0000088
300,000.00
BUI VAN BONG QUA TET BIEU GIA DINH ANH DOAN VAN VUON-TIEN LANG HAI PHONG GD TIEN MAT
16/01/2012
R599 - 0000100
500,000.00
TRAN TRUNG GUI QUA TET GIA DINH ANH VUON GD TIEN MAT
16/01/2012
F854 - 0000079
200,000.00
DO XUAN DUC NOP GD TIEN MAT
16/01/2012
4517 - 0006522
2,000,000.00
/Ref:PALPMG59973{//}/Ref:PALPMG59973{//} QUA TET TANG RIENG GIA DINH ANH VUON, TU THU HA (SG) VA HOAI ANH (CHLB DU C)
16/01/2012
J633 - 0012690
500,000.00
Sender:01204014.DD:160112.SHGD:10000206.BO: PHAM VAN HOI.QUA TET CHO GD
16/01/2012
1K61 - 0000088
2,000,000.00
LOC NGUYEN CT GD TIEN MAT
16/01/2012
N745 - 0000082
500,000.00
NGUYEN THI KHANH TRAM NT GD TIEN MAT
16/01/2012
2098 - 0000174
2,000,000.00
BUI VAN CHUONG CT - UNG HO DOAN AN VUON GD TIEN MAT
16/01/2012
1310 - 0000255
350,000.00
XUAN TAM GD TIEN MAT
16/01/2012
Q331 - 0000095
400,000.00
qua tet cho 3 gia dinh anh vuon GD TIEN MAT
16/01/2012
H550 - 0000101
500,000.00
DOAN QUOC KHOA QUA TET TANG GIA DINH ANH VUON GD TIEN MAT
16/01/2012
1887 - 0000035
500,000.00
le hoang lan - Nho anh dien chuyen giup voi hy vong nam moi tot dep GD TIEN MAT
16/01/2012
I758 - 0000034
500,000.00
TRAN HUY QUANG GUI TIEN TET CHO ANH VUON GD TIEN MAT
16/01/2012
VNCK - 0077999
200,000.00
IBVCB.1601120901125001.Chau Dang Duc Thinh lop 3i truong Trung Vuong HN bieu Bac VUON
16/01/2012
L333 - 0011920
2,155,000.00
Sender:79303001.DD:160112.SHGD:10005998.BO: SBR.JOHN CHI HUNG NGUYEN CHUYEN TIEN KIEU HO I
16/01/2012
L333 - 0007502
1,000,000.00
Sender:79201001.DD:160112.SHGD:10000637.BO: NGUYEN THI HOI.CHUT CHIA SE VA AN UY DEN GIA D INH ANH VUON ANH QUY
16/01/2012
0584 - 0006779
300,000.00
/Ref:P336425{//}/Ref:P336425{//}CT eztransfer: SoTK 571868 - Gui qua Tet bieu gia di nh an h Doan Van Vuon D.Vi CHUYEN:CTY CP C.KHOAN FPT-TG MOI GIOI TN
16/01/2012
L333 - 0005423
300,000.00
Sender:79204050.DD:160112.SHGD:10000055.BO: LAM VAN.NHAN TAI CN HA NOI, PGD SO 4, ND QUA TET GD ANH VUONG.
16/01/2012
J633 - 0008728
600,000.00
Sender:01309001.DD:160112.SHGD:10000766.BO: VU VAN TUNG.UNG HO CAC CHIEN SY CONG AN 300000 DONG UNG HO GIA DINH ANH VUON 300000 DONG
16/01/2012
J633 - 0008404
500,000.00
Sender:01319001.DD:160112.SHGD:10000440.BO: DO MINH TUAN.GA CON NHO ANH DIEN GUI ANH VUON
16/01/2012
E875 - 0007976
300,000.00
FTF.CN:9704366801582992019.FrAcc:0011001612866 .ToAcc:0021001727479
16/01/2012
VNCK - 0058668
200,000.00
IBVCB.1601120672679001.Do Vi Toan gui tang rieng cho Gia dinh anh Vuon.
16/01/2012
J633 - 0012893
300,000.00
Sender:01204005.DD:160112.SHGD:10000246.BO: DINH VAN BINH.QUA TET CHO RIENG ANH DOAN VAN V UON
16/01/2012
D297 - 0006841
1,000,000.00
/Ref:PI0401327{//}/Ref:PI0401327{//}QUA TET TANG GIA DINH ANH VUON D.Vi CHUYEN:HOP MINH TR AN
16/01/2012
N591 - 0000049
1,000,000.00
NGUYEN QUOC DUNG - CHUYEN QUA TET TANG GIA DINH ANH VUON GD TIEN MAT
16/01/2012
P565 - 0000005
1,000,000.00
CHU TAM - GUI QUA TET CHO 3 HO NHA ANH DOAN VAN VUON GD TIEN MAT
15/01/2012
VNCK - 0046826
500,000.00
IBVCB.1401120789597002.ung ho gia dinh anh Vuon va cac chien si bi thuong
15/01/2012
VNCK - 0050939
300,000.00
IBVCB.1501120106273001.QUA TET TANG GIA DINH ANH DOAN VAN VUON
15/01/2012
VNCK - 0050863
200,000.00
IBVCB.1501120816921001.Ung ho rieng gia dinh anh Vuon
15/01/2012
VNCK - 0052062
500,000.00
IBVCB.1501120284545002.Khai Tam gui qua Tet den gia dinh anh Doan Van Vuon
15/01/2012
9529 - 0004559
300,000.00
FTF.CN:6868683934723017 .FrAcc:0011003194805 .ToAcc:0021001727479
15/01/2012
VNCK - 0048467
200,000.00
IBVCB.1501120849197001.QUA TET TANG GIA DINH ANH VUON
15/01/2012
VNCK - 0048086
200,000.00
IBVCB.1401120034169001.LH (Ha Noi) tang rieng gia dinh anh Vuon (3 ho)
15/01/2012
N780 - 0000980
2,000,000.00
Nhà văn Nguyên Ngọc
15/01/2012
VNCK - 0047550
200,000.00
IBVCB.1401120757273001.ung ho gia dinh anh Doan Van Vuon
15/01/2012
VNCK - 0049566
350,000.00
IBVCB.1501120009289001.Gui qua Tet cho anh Doan Van Vuon
14/01/2012
Q309 - 0000030
200,000.00
NGUYEN VU VY QUA TET GD A VUON GD TIEN MAT
14/01/2012
Q307 - 0000038
600,000.00
tran quoc tuy ct qua tet tang gia dinh anh vuon GD TIEN MAT
14/01/2012
VNCK - 0044829
300,000.00
IBVCB.1401120317875002.Qua tet tang rieng gia dinh anh Vuon
14/01/2012
R919 - 0002364
200,000.00
FTF.CN:9704366804739062025.FrAcc:0611001800747 .ToAcc:0021001727479
14/01/2012
P389 - 0000998
2,000,000.00
FTF.CN:6868683831625018 .FrAcc:0021002088534 .ToAcc:0021001727479
14/01/2012
3828 - 0001782
2,000,000.00
MỘT BẠN ĐỌC TRANG ANH BA SÀM
14/01/2012
M073 - 0008016
200,000.00
FTF.CN:6868681213151025 .FrAcc:0101000273431 .ToAcc:0021001727479
14/01/2012
L996 - 0008686
1,000,000.00
FTF.CN:9704366802624886011.FrAcc:0061000644002 .ToAcc:0021001727479
14/01/2012
6018 - 0007941
500,000.00
FTF.CN:9704366800669673013.FrAcc:0071001407208 .ToAcc:0021001727479
14/01/2012
D450 - 0008241
500,000.00
FTF.CN:9704366800138773014.FrAcc:0081000286633 .ToAcc:0021001727479
14/01/2012
VNCK - 0044448
200,000.00
IBVCB.1401120955771001.Minh Tin gui qua tet gia dinh anh Vuon
14/01/2012
VNCK - 0044279
500,000.00
IBVCB.1401120754839001.ung ho gia dinh anh doan van vuon
14/01/2012
B310 - 0000054
500,000.00
BUI MINH QUOC -QUA TET GOI GIA DINH ANH DOAN VAN VUON VA CAC CHIEN SI CONG AN BI THUONG
14/01/2012
VNCK - 0042037
200,000.00
IBVCB.1401120252075001.qua tet tang gia dinh anh vuon
13/01/2012
VNCK - 0033857
200,000.00
IBVCB.1301120033969002.Hoang Minh chuyen tien tang gia dinh Anh Vuon

2. Tiền mặt, chuyển tận tay Nguyễn Xuân Diện: 17.100.000 đ (của 28 giao dịch)

1-
GS Ngô Đức Thọ
Quà Tết tặng gia đình anh Vươn
200.000
2-
Đại tá Nguyễn Đăng Quang

300.000
3-
Chị Phạm Quỳnh Hương

200.000
4-
KTS. Trần Thanh Vân

1.000.000
5-
Một Blogger
Gửi riêng anh Vươn
500.000
6-
Mai Xuân Dũng
Ủng hộ Anh Vươn
300.000
7-
Trần Quốc Hiệp
Ủng hộ Anh Vươn
200.000
8-
Nguyễn Thế Trung
Ủng hộ Anh Vươn
500.000
9-
Một PV báo Lao Động
Ủng hộ Anh Vươn
500.000
10-
Phạm Văn Trường, x, Phụng Châu, h. Chương Mỹ, HN
Gửi gia đình bác Đoàn Văn Vươn
300.000
11-
Anh Đào Tiến Thi
Quà Tết gửi các nạn nhân của vụ cưỡng chiếm đất ngày 5.1.2012 do UBND huyện Tiên Lãng tiến hành
200.000
12-
Chị Phương Mai
Gia đình anh Vươn
200.000
13-
GS Nguyễn Minh Thuyết
Quà Tết tặng gia đình anh Vươn
1.000.000
14-
Một cô giáo ở Hà Nội
Quà Tết tặng gia đình anh Vươn
500.000
15-
Nữ sĩ Hiền Giang
Quà Tết tặng gia đình anh Vươn
300.000
16-
Nữ sĩ Phương Bích
Quà Tết tặng gia đình anh Vươn
200.000
17-
GS. Ngô Đức Thịnh
TT Nghiên cứu và bảo tồn văn hóa tín ngưỡng VN
500.000
18-
Bà Tuyết A Jethawa (Úc)
Quà Tết tặng gia đình anh Vươn
1.000.000
19-
GS. Lê Đình Cúc (Viện KHXH VN)
Quà Tết tặng gia đình anh Vươn
500.000
20-
Chị Tô Lan
Quà Tết tặng gia đình anh Vươn
200.000
21-
Ông Trần Việt Thắng
Quà Tết tặng gia đình anh Vươn
500.000
22-
Một nữ PGS.TS của ĐH Sư phạm Tp HCM
Quà Tết tặng gia đình anh Vươn
500.000
23-
Nhà văn Phạm Ngọc Luật
và gia đình nhà báo, nhà thơ Liệt sĩ Thôi Hữu
Quà Tết tặng gia đình anh Vươn
300.000
24-
Ông Phạm Xuân Trung (quận Hoàng Mai, HN)
gia đình anh Vươn: 1 triệu
1.500.000
25-
Anh Trần Toàn (Cầu Giấy, HN)
Quà Tết tặng gia đình anh Vươn
500.000
26-
Độc giả QN của trang Anh Ba Sàm
Quà Tết tặng gia đình anh Vươn
4.500.000
27-
Ông Lê Quân (HN)
Quà Tết tặng gia đình anh Vươn
500.000
28-
Anh Hoàng Cường
Quà Tết tặng gia đình anh Vươn
200.000

Trong đó có: 2.000.000 đ của Ông Tạ Duy Hinh chi cho việc trả tiền xăng xe đi Tiên Lãng, nhưng KTS Trần Thanh Vân xin không nhận tiền này mà đưa vào khoản giúp đại gia đình họ Đoàn.

Và một độc giả gửi 500.000 đ xin góp vào việc thăm nuôi người Phụ nữ yêu nước Bùi Thị Minh Hằng đang bị "cải tạo" tại Trại Thanh Hà.

Như vậy:
Số tiền gửi qua tài khoản: 261.985.271 đ (của 216 giao dịch)
Số tiền chuyển trực tiếp: 17.100.000 đ (của 28 giao dịch)
trừ đi 500.000 đ chuyển vào việc thăm nuôi Chị Bùi Thị Minh Hằng.

Số tiền ủng hộ gia đình anh Đoàn Văn Vươn và cá nạn nhân là: 278.585.271 đ
(Hai trăm bảy mươi tám triệu, năm trăm tám mươi lăm ngàn, hai trăm bảy mươi mốt ngàn đồng)

*Số tiền đã chi:

- Tổng số tiền mua quà cho gia đình anh Vươn và 6 anh công an và bộ đội là nạn nhân của vụ cưỡng chế của huyện Tiên Lãng gồm 5.790.000 đ

- Tiền mặt cho gia đình anh Vươn, anh Quý: 60 triệu
- Tiền mặt cho 6 chiến sĩ công an, bộ đội: 6 triệu

TỔNG CỘNG ĐÃ CHI: 71.790.000 đồng
(Bảy mươi mốt triệu, bảy trăm chín mươi ngàn đồng chẵn).

*Xin nhờ chư vị giúp:
1- Kiểm tra xem tên và số tiền mình đã gửi đã đúng chưa?
2- Cộng lại giùm xem tổng số các khoản đã chính xác chưa?

Nguyễn Xuân Diện - Blog kính trình!
_____________________

* Sáng 20.1.2012, chúng tôi phát hiện đã có sự sai sót trong bản kê chi tiết trên. Theo đó, đã có 4 lần giao dịch qua tài khoản là rút tiền gồm 55.756.600 đồng vẫn được ghi vào mục thu. Chúng tôi sẽ sớm có bản kê chi tiết, rõ ràng với xác nhận chữ ký của nhân viên ngân hàng để công bố với chư vị.

Mấy ngày qua, tôi về quê chịu tang bác họ tôi, vừa mất và an táng sáng ngày 20.1.2012. Lúc post bài này là đêm 19.1. Tôi có nhờ chú em cộng giúp các khoản, hình như đã có sai sót trong khi cộng. Kính mong chư vị thể tất và chờ đợi bản kê chi tiết được thực hiện trong thời gian sớm nhất có thể.


71 nhận xét :

 1. that la cam dong...nhung viec the nay se lam cho chung ta thay am ap hon dac bit se lam cho gd a vuon bot di su lanh leo

  Trả lờiXóa
 2. Câu chuyện giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn này không khác gì với vụ ngải Vị Vi ở Tàu. Thế mới biết lòng người dân Việt.
  Hoan nghênh mọi người tham gia

  TH

  Trả lờiXóa
 3. Em chào anh Nguyễn Xuân Diện!Em muốn xin anh cho tên em vào mục mô tả được ko ạ? em ở dòng:

  17/01/2012

  VNCK - 0083518

  200,000.00

  IBVCB.1701120731407001.Ung ho anh Doan Van Vuon va anh Doan Van Quy. Mong anh không đăng nhận xét này của em ạ!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Không vấn đề gì đâu bác ạ, như tôi quý cả tấm lòng của các bác và quý mến cả cái tên của bác luôn, hi hi. Tôi nghĩ bác Diện cũng nghĩ thế.

   Xóa
 4. Cảm ơn anh và mọi người!

  Trả lờiXóa
 5. Quá tuyệt vời, trên cả sức tưởng tượng, nhân dân đúng là vô địch, cám ơn TS Diện

  Trả lờiXóa
 6. số còn lại, nên:
  - tiếp tục chi cho gđ anh Vươn vì họ có nhiều người bị ảnh hưởng, thiệt hại rất nặng
  - thuê luật sư bào chữa cho gia đình anh Vươn

  Trả lờiXóa
 7. Bác Diện ơi, em hôm qua em có chuyển vào Tài khoản của Bác 500.000₫ khong biết Bác co nhận được chưa ?g
  ỦY NHIỆM CHI

  Số 2509
  Ngày lập 18/01/2012
  Tên đơn vị trả tiền NGUYEN VAN THIEN
  Tài khoản số 28861459
  Tại ngân hàng ACB - CN VAN LANG
   
  Tên đơn vị nhận tiền NGUYEN XUAN DIEN
  Số CMND/ Passport
  Tài khoản số 0021001727479
  Tại ngân hàng CN NH NGOAI THUONG TP HA NOI
   
  Số tiền (VND) 500,000.00
  Số tiền bằng chữ Năm trăm nghìn đồng
  Nội dung chuyển khoản NGUYEN VAN THIEN UNG HO GIA DINH ANH VUON TIEN MAT AN TET
   

  Trả lờiXóa
 8. Nếu tất cả mọi người ,đều rành rọt ,sòng phẳng như Bác Diện. Nước VN
  ta đã giàu mạnh từ lâu. Chúc Bác và gia đỉnh năm mới Hạnh Phúc và nhu ý.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nhận định này làm tôi rất tâm đắc !

   Xóa
 9. Kinh Chao qui vi,
  Lan dau tien toi moi vao blog cua may vi, lam on cho toi biet cach nao goi tien tu ben My ve giup do cho gia dinh Anh Vuon
  Thanh that cam on
  Hoai Viet

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Kính bác Hoai Viet. Tôi là một độc giả thường xuyên của blog này, cũng đang sống ở Mỹ (hi hi, "đồng khói" với bác rồi). Tài khoản của tôi ở Bank Of America, tôi đã chuyển tiền từ đây về Vietcombank, mức phí được biết là trên 15%, nhưng sau đó họ báo lại là không chuyển được. Nếu gởi qua đường Western Union thì phí chắc sẽ cao hơn nhiều mà thủ tục lại nhiêu khê hơn, nhất là khá phiền cho người nhận. Tôi nghĩ chỉ còn 3 cách sau là hay nhất:

   - nhờ người thân ở VN có tài khoản ngân hàng để chuyển khoản,
   - nhờ người thân trao tận tay Tiến sĩ Diện,
   - nhờ các dịch vụ chuyển tiền của người Việt ở Mỹ trao tận tay.

   Tôi lục lại blog thì tìm ra địa chỉ của bác Ts. Diện ở đây, (song tôi đoán có lẽ bác Diện sẽ cùng gia đình về quê đón Tết với Thân Mẫu và họ hàng trong mấy ngày tới):

   Nguyễn Xuân Diện, P.201, B8, Tập thể Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội.

   (Bình thường thì dịch vụ còn xin số CMND và số phone của người nhận, nhưng tôi nghĩ trường hợp này thì không cần).

   (Bác Diện ơi, nếu những thông tin trên không tiện cho bác thì thôi xin bác đừng đăng nhận xét này lên vậy).

   Xóa
 10. Nên hình thành quỹ "Vươn ra biển" để ngoài việc giúp đỡ trường hợp anh Vươn còn có biết bao gia đình oan trái cần tới sự ủng hộ tinh thần cũng như vật chất

  Trả lờiXóa
 11. Tôi thành thật xin lỗi mọi người.

  Tôi đã đánh giá thật người Việt Nam mình - qua nhiều việc rất tệ, tôi đã nghĩ người Việt của mình chỉ là vô cảm, chỉ biết ăn,....

  Nhưng qua việc làm này, tôi thấy không phải vậy. Người dân Việt rất nhân ái, chỉ có một nhóm vô cảm.

  Trả lờiXóa
 12. la mot sang kien tuyet hay.Nhung phai them la vuon ra bien dang gap hoan nan.

  Trả lờiXóa
 13. Má ơi! Cái nhận xét trước tôi post vào lúc giữa trưa bên này, ở VN là khoảng 3 giờ sáng, mới quay đi làm chuyện nhà tí thì quay lại thấy đã hiện lên rồi! Cái nhà bác Diện này ngủ ít thế à? Phu nhân của bác thật tuyệt đó, chứ gặp bà xã tôi thì tôi... ốm đòn rồi! Nói ra không phải để nịnh bác hay có ý tứ gì. Đó là chuyện phải đạo! Đã mang danh trí thức, nhất là những vị may mắn được học hỏi kho tàng văn hóa tổ tiên để lại, thì phải tận tụy với việc nước việc dân, phải biết cái NỢ NƯỚC và cái ƠN DÂN nó thiêng liêng đến thế nào! Trí thức mà không vậy thì phụ lòng người dân biết bao!

  Cả thế giới nghiêng mình khâm phục tinh thần đùm bọc nhau trong hoạn nạn của người Nhật sau biến cố sóng thần. Cả nước Mỹ ngậm ngùi xét lại nền văn hóa của mình, cách tổ chức guồng máy qốc gia của mình, mối liên kết tình nghĩa cộng đồng của xã hội mình, khi chứng kiến trên truyền hình những hình ảnh nhốn nháo, hỗn loạn, lúng túng sau cơn bão Katrina... Tôi nghĩ bất cứ chính phủ nào cũng phải lấy làm tự hào và mừng vui khi thấy tình nghĩa đồng bào mình ấm cúng, dân chúng mình sẵn lòng giúp đỡ san sẻ cho nhau những khi khốn khó nguy nan. Sự vô cảm và ích kỷ trong cộng đồng là thảm họa lớn nhất cho bất kỳ quốc gia nào. Không một chương trình kinh tế-chính trị-văn hóa nào có thể thành công nếu thiếu yếu tố lòng người, thiếu cái tình đoàn kết, thiếu sự hy sinh tự nguyện tự giác của người dân!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Ha Le! Thế bạn đã đọc comment "phúc đáp" của HG cho bạn ở bài "HIỀN GIANG : TƯỜNG THUẬT CHUYẾN ĐI TIÊN LÃNG" chưa? Đọc cả comment của HG phúc đáp bác Lê Huy (ở comment đầu tiên) nữa nhé, bạn sẽ hiểu thêm chút ít về Ts Nguyễn Xuân Diện.
   Mọi người rất trân trọng tình cảm của bạn, bạn là MỘT NGƯỜI YÊU NƯỚC CHÂN CHÍNH.

   Í quên, có một việc định nói với Ha Le từ mấy hôm trước mà bận quá chưa nói được : Bác Quang sau khi đọc comment của Ha Le ở bài "HIỀN GIANG : TƯỜNG THUẬT CHUYẾN ĐI TIÊN LÃNG" bác rất cảm động và suy nghĩ nhiều về nội dung comment đó (bác gọi phone trao đổi với HG), HG hứa sẽ giúp bác để liên hệ với Ha Le chưa làm được, bây giờ HG cũng đang mắc bận chắc không vào được internet trong vòng 2 ngày nữa nên tiện viết luôn vào comment này, Ha Le trao đổi chuyện này với Phương Bích nha. Thanks!

   Xóa
  2. Chị Hiền Giang ơi. Hic, quán trà này của bác Diện hổng có chữ mới hình mới nào mà... lọt qua mắt tôi hết á, he he. Đi làm thì mở phone ra xem (mà lạ, mỗi cái blog bác Diện là đọc được đầy đủ, các blogs khác như của Phương Bích chẳng hạn thì máy nó cứ báo: "document too large"!), khuya về đến nhà thì bới tô cơm ngồi trước máy đọc tiếp, có khi tới sáng.

   Không những xem kỹ chữ mà còn xem hình nữa cơ chị ạ. Dừng rất lâu, ngắm tới ngắm lui để đoán xem ai là chị Hiền Giang, ai là chị KTS Trần Thanh Vân (người cùng họ với ông giám đốc ĐTH Hà Nội, hi hi). Đoán thôi, nhưng tự nhủ phải 99% mình đoán đúng, vì nhà giáo dạy Toán và Kiến trúc sư thì cái nét nghề nghiệp nhất định thế nào cũng hiện ra ít nhiều nơi thần thái (hi hi, chị thấy tài chưa?).

   Chị Hiền Giang ạ. Mấy bữa nay tôi cứ nhớ đến một câu mà Phương Bích từng viết: "Hiếu với cha mẹ là trung hiếu. Hiếu với tổ quốc là đại hiếu". Nói thật là tôi cảm thấy bác Quang, bác Diện, các anh các chị mà tôi chỉ mới được biết tên qua blog này cứ chưa gặp mặt bao giờ... thân thiết không thua gì gia đình ruột thịt! Cái "đại hiếu" làm chúng ta xích lại gần nhau, quí nhau vô cùng!

   Xóa
 14. Kichbu thật sự xúc động khi đọc entry nay. Cám ơn TS Nguyễn Xuân Diên và tất cả...

  Trả lờiXóa
 15. Thật sự cảm động anh Diện ạ ! Cuối năm chúc anh và gia đình luôn vui - khỏe - hạnh phúc .

  Trả lờiXóa
 16. thât tuyệt vời

  Trả lờiXóa
 17. Hải Phòng . TP Hoa Phượnglúc 08:28 20 tháng 1, 2012

  Tấm lòng của Nhân Dân dối với Gia Đình Anh Vươn thật cao cả.... Vậy Nhân Dân nào phá nhà Anh Vươn xin đồng chí Thoại cho mọi người biết...

  Trả lờiXóa
 18. Đọc tin lòng nhân ái của những người trong danh sách giúp đỡ gia đình anh Đoàn Văn Vươn tôi vô cùng cảm kích, xin viết mấy lời bày tỏ tấm lòng suy nghĩ của tôi với mọi người cùng những độc giả với tình thương yêu nhân nghĩa hơn những kẻ nhân danh nhân nhân nghĩa đang đè nén dân, bức nguwoif dân chịu thương chịu khó vào bước đường cùng gây lên tội lỗi như dia đình nhà anh Vươn ở Tiên Lãng Hải phòng, đây là vụ gây tiếng vang, còn biết bao nhiêu vụ đã bị uất ức,âm thầm im lặng chất chồng đã lâu ! Nhân đây tôi một độc giả xin vô cùng cảm ơn các nhân sĩ đã và đang đương đầu trước sự bất công suy thoái của một bộ phận không nhỏ đang làm cho sực bất bình của đại bộ phận người dân, từ chỗ khiếu kiện đi đến cùng đường chống trả bằng vũ lực. Nếu như khống tiếng nói của các nhân sĩ, các trang mạng thì những kẻ lộng quyền còn hoành hành coi luật pháp là công cụ luật rừng của riêng một nhóm người ngự trị ở các địa phương, và có thể còn dây tới trung ương có khi ! Tiếc thay tôi là công dân hạ đẳng bất tài vô dụng đồng lương mất sức thương tật ít ỏi cuộc sống khó khăn, lại luôn đau yếu, tình thần sa sút nên không giúp đỡ được những hoàn cảnh như nhiều trường hợp thương tâm mỗi khi đọc thấy trên mạng của các anh và nghe đài, xem ty vi.Thay vì tôi bày tỏ tấm lòng mong các anh thông cảm cho tôi . Rất cảm ơn.

  Trả lờiXóa
 19. Xin chân thành cảm ơn TS Diện, đã làm cho những cành hoa Mai, hoa Đào ngày xuân thêm rực rỡ, Giúp cho người dân có cái tết ý nghĩa, rất cảm kích tấm lòng và hành động của TS Diện và Ban tổ chức chương trình.

  Trả lờiXóa
 20. Đây mới là nhân dân đích thực chứ không phải "nhân dân" theo phát ngôn của ông Đỗ Trung Thoại. Chỉ mong chính quyền đừng coi họ là thế lực thù địch.

  Trả lờiXóa
 21. BÊN BOG CU VINH CÓ BÀI MỚI CỰC HAY VỀ VỤ NÀY . CÁC BÁC VÀO XEM THỬ NHÉ http://nguyencuvinh.wordpress.com/2012/01/20/chuy%e1%bb%87n-d%e1%bb%99ng-tr%e1%bb%9di-%e1%bb%9f-tien-lang-thong-tin-l%e1%ba%a7n-d%e1%ba%a7u-cong-b%e1%bb%91/#more-1367 KHÔNG RÀNH VI TÍNH MONG CÁC BÁC THÔNG CẢM . MỘT HẠT MUỐI KHÔNG LÀM NÊN BIỂN MẶN NHƯNG GIÚP BÁT CANH ĐẬM ĐÀ HƠN ( MƯỢN CỦA BÊN NHÀ BÁC TUẤN ).CẢM ƠN TIẾN SĨ DIỆN VÀ CÁC ĐỒNG ĐỘI

  Trả lờiXóa
 22. Địa chỉ email lamkhanghn@yahoo.com.vn đã gặp trở ngại, tôi đã gởi email cho địa chỉ email nầy để nhờ TS NXD cho biết có thể nhận tiền gởi tư Úc qua Western Union không và có thể gởi số MTCN (Money Transfer Control Number)qua email để TS NXD có thể nhận tiền nhưng chờ cả ngày không hồi âm, đành gởi lại và tiếp tục chờ nhưng sau 2 ngày cũng không nhận được hồi âm, chắc email nầy đã bị chặn. Tôi sẽ tìm cách khác để gởi tiền giúp GĐ anh ĐVV.

  Trả lờiXóa
 23. Dân kém học ơn TS Diện!
  -suốt đêm không ngủ được,ngày ăn chẳng ngon về tấm lòng của TS Diện!
  -Tấm lòng vàng của trái tim tình thương góp tiền tặng 3 gia đình anh Vươn và 6 CA-bộ đội,Tiên lãng HP .Việc làm sao minh bạch cặn kẽ như thế .
  -Mừng Việt nam có nhiều GS-TS trong các cơ quan từ xã đến TW,từ hợp tác xã đến tập đoàn,tổng công ty và các cục vụ viện cũng minh bạch như TS Diện làm,thì bọn tham nhũng phải ra tòa để dân xét xử.

  Trả lờiXóa
 24. Cảm ơn anh sáng kiến của anh Diện và những đóng góp của của bà con ta với gia đình anh Vươn và các nạn nhân,anh Diện có tầm nhìn xa và xử quá tuyệt vời, rất kính nể anh, năm mới chúc anh và gia đình sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Từ nay tôi có thêm niềm tin vào cuộc sống.

  Trả lờiXóa
 25. Trong khi nhân dân và dư luận đứng về phía GĐ anh Vươn thì Ông Thoại - PCT Hải phòng lại đổ cho dân Tiên lãng đến phá nhà anh.

  Với luận điệu ngậm máu phun người này, mong rằng tết này lộc tài sẽ đến đầy nhà ông.

  Dân Hải phòng

  Trả lờiXóa
 26. Không thể diễn tả bằng lời. Đúng là trong lúc hoạn nạ mới thấy ai là thù, ai là bạn.

  Trả lờiXóa
 27. Các bác có cách nào cảnh báo cho con cháu anh em nhà chủ tịch Hiền & Liêm không nhỉ? "giúp" các cháu tránh đâm vào con đường mà cha chú nó đang đi!!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Dân gian có câu " Đời cha ăn mặn đời con khát nước ", làm sao lo thay cho họ được ?

   Xóa
 28. Không biết các ông lãnh đạo TP Hải Phòng,huyện Tiên Lãng và báo ANHP có vào trang của TS Nguyễn Xuân Diện để đọc,để xem nhân dân đang bức xúc ai?nhân dân đang"phá nhà"anh em anh Vươn như thế nào?Sao danh sách nhân dân"bức xúc"gửi tiền ủng hộ đông thế?Tôi tin là danh sách này còn nhiều nữa,nhân dân họ không đến nỗi ngu dốt,và vô cảm trước nỗi khổ của đồng bào như mấy ông nghĩ đâu.

  Trả lờiXóa
 29. Trời ơi, cho tôi liên lạc với. Tôi là dân khu KL đây, nhà tôi truớc ở B9.
  email của tôi may101212@hotmail.nl

  Trả lờiXóa
 30. VỤ THU HỒI ĐẤT Ở TIÊN LÃNG – TP HẢI PHÒNG, NGƯỜI DÂN KHẲNG ĐỊNH:
  Chẳng có người dân nào phá nhà ông Vươn!
  Thứ Năm, 19/01/2012 23:45
  Cán bộ địa phương thông tin quanh co, bất nhất. Trong khi đó, người dân khẳng định nhà của gia đình ông Vươn bị cơ quan chức năng dùng máy xúc phá
  http://nld.com.vn/2012011911452970p0c1002/chang-co-nguoi-dan-nao-pha-nha-ong-vuon.htm

  Trả lờiXóa
 31. Giá mà thu chi ngân sách của nhà nước minh bạch và chi tiết như thế này thì hay biết mấy nhỉ. Xã hội mình còn nhiều người tốt mà!

  Trả lờiXóa
 32. Thưa Tiến sỹ Nguyễn Xuân Diện,

  Tôi vô cùng phấn khởi và sung sướng khi ao ước của tôi là mọi người giúp đỡ cho 03 hộ gia đình anh Đoàn Văn Vươn đạt tới 300 triệu đồng để đỡ phần nào khó khăn và nỗi buồn mà họ đang phải chịu đựng. Ước ao của tôi đã được tiến sĩ đăng mấy hôm trước.

  Nay đến ngày 19/1/2012 số tiền đã gần đạt như tôi hằng ao ước. Thật là vui biết bao nhiêu. Nhất định mọi người sẽ giúp 03 gia đình, nhất là gia đình anh Vươn có được chỗ ăn ở và các cháu sẽ được học hành.

  Người Việt Nam tốt thế đấy. Tiếc thay nhiều kẻ ăn trên ngồi chốc đã không nhận ra sai lầm của mình, không gửi lấy một đồng xu tặng quà tết cho các cháu nhà anh em anh Vươn mà mồm còn neo nẻo nói là cưỡng chế đúng.

  Họ không mở mắt ra mà chiêm nghiêm sự thật. Đúng là một lũ mù.

  Trả lờiXóa
 33. Cần phải truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông Thoại. Ông Thoại là phó chủ tịch Hải Phòng, tại sao để người dân có hành động vô chính phủ như vậy?
  Cần phải điều tra cụ thể xem có thật là người dân đã hành động như vậy, hay ông Thoại kích động các phần tử xấu làm mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân? Nếu quả tình ông Thoại kích động phần tử xấu thì phải xét xử căn cứ vào bộ luật hình sự hiện hành!

  Trả lờiXóa
 34. Bọn cường hào, ác bá ở Tiên Lãng mà đầu sỏ là Hiền Liêm đã đẩy gia đình anh Vươn chỉ có một cách để chọn lựa và anh đã chọn cách đó : dùng tiếng súng để tìm sự giúp đỡ của đồng loại chống bọn cường hào ác bá đội lốt cộng sản.

  Trả lờiXóa
 35. Cận ngày Tết bận rộn thế mà bác vẫn làm được những việc như thế này. Thật cảm động và rất kính phục bác (em là bạn đọc thường ngày trên blog Xuân Diện). Nhân tiện muồn nhờ bác một chút: vì không biết địa chỉ email của bác và cũng không tìm lại được entry mà bác đăng những bài cúng nhân dịp têt năm nay vậy bác vui lòng gửi cho em bài cúng đó theo địa chỉ kiiro_aki06@yahoo.com được không ạ. Cảm ơn bác rất nhiều. Khanh Thu VT (gần nhà Minh Hằng)

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chị (anh?) Khanh Thu kính. Cái link của entry các bài cúng Tết ở đây:
   http://xuandienhannom.blogspot.com/2012/01/cac-bai-van-cung-trong-dip-tet-nham.html

   Ngoài ra tôi cũng sẽ copy lại đầy đủ entry đó và gởi đến email trên, phòng trường hợp chị/anh bị tường lửa hay trục trặc không mở được. Hây dà, nhắc đến Minh Hằng thì lại xót xa. Tôi vẫn hy vọng cô ấy sẽ được trả tự do trước Tết.

   Bác Diện chắc giờ này bận... gói bánh chưng. Những việc độc giả yêu cầu giản dị như thế này, hễ tôi làm được là bác cho tôi giúp bác một tay nhé. Mai mốt có dịp, bác tặng tôi một cái bánh chưng chính tay bác nâu, là tôi "lời" rồi, he he!

   Xóa
 36. Báo Dân Trí hôm nay, theo Luật sư Trương Anh Tú - Đoàn LS Hà Nội: "...Sự việc nhà ông Vươn bị đập phá không đúng pháp luật thì đã có dấu hiệu của “Tội hủy hoại tài sản” quy định tại điều 143 Bộ luật Hình sự"

  Trả lờiXóa
 37. Ôi ! Tấm lòng Việt! Rất xúc động, mắt rưng rưng.

  Trả lờiXóa
 38. Người Việt Yêu Nướclúc 13:59 20 tháng 1, 2012

  Cám ơn tất cả mọi người. Cám ơn tất cả những tấm lòng. Qua danh sách này, chính quyền hãy hiểu nhân dân VN là như thế nào rồi đó.
  Chúc tất cả đón một năm mới vui vẻ đầm ấm và HP

  Trả lờiXóa
 39. Chao anh Nguyễn Xuan Diện,
  Anh vui lòng xem giúp chuyển khoản 500k, có số tham chiếu giao dich la 193511X1002826 đã đến chưa? Ngan hàng báo đã thực hiện lệnh chuyển khoản từ sang sớm hôm qua nhưng toi dò tren danh sach thì chưa thấy.
  Cam on anh

  Trả lờiXóa
 40. Cảm ơn Anh Nguyễn Xuân Diện.
  Chúc Anh cùng Gia đình NĂM MỚI AN KHANG - HẠNH PHÚC.

  Trả lờiXóa
 41. Anh Diện ơi ! một độc giả blog Nguyễn Xuân Diện ( Thành viên 1 gia đình đã từng bị mất hết tài sản trong công cuộc cải tạo công thương ) giấu tên nhờ em chuyển 200.000vnd ủng hộ gia đình anh Vươn . Em chuyển khoản từ tk VCB 0021001065463 .

  Trả lờiXóa
 42. bác diện ơi sao bác tuyệt vời thế

  Trả lờiXóa
 43. Vì công việc cuối năm quá sức bận rộn,giờ này tôi mới có dịp vào blog Nguyễn Xuân Diện. Cảm động và vui sướng lắm lắm .Cảm ơn anh Diện,cảm ơn các bác,các anh,các chị đã làm chiếc cầu nối để cho chúng tôi thể hiện tình cảm và ý chí của mình.

  Trả lờiXóa
 44. Tin từ báo NN: 7 triệu đồng của độc giả NNVN đã tới gia đình anh Vươn + Ảnh ...
  http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/72/1/1/89461/7-trieu-dong-cua-doc-gia-NNVN-da-toi-gia-dinh-anh-Vuon.aspx

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đè nghị bác Diện lập tài khoản kêu gọi mọi người giúp đỡ người phụ nữ yêu nước Bùi Hằng và cha con blogger Huỳnh Thục Vy. Họ cũng đang rất cần giúp đỡ vậy!

   Xóa
 45. Rât cám ơn ts ,tôi đã kt trong bản danh sách có tên mình , ngươi gửi :Nguyễn Thị Hoài .Số tiền 500.000 . Một lần nữa xin cám ơn ts .Bọ Quang-Pan của Cu Vinh

  Trả lờiXóa
 46. Tôi xin góp ý 1 vài điều với anh Diện:
  1. Tiêu đề bài viết là chúng tôi đã nhận được... xin anh sửa lại là Tôi đã nhận được...
  2. Anh Diện nên mở tài khoản ở một số ngân hàng khác để bạn đọc tiện chuyển tiền, vì nhiều người ngại ra ngân hàng chuyển một số tiền nhỏ trong khi bạn đọc có thể ra máy ATM hay dùng SMS banking để chuyển tiền trong cùng một hệ thống ngân hàng rất dễ dàng.
  Kính.

  Trả lờiXóa
 47. minhle.
  Toi cung la dan hai phong, Toi hieu rat ro~ mot so quan chuc' loi dung chuc vu, cho vo con so huu rat nhieu dat dai tu 10 nam nay , Do son, thuy nguyen,cat bi,vv. Nhan co hoi nay mong trung uong vao cuoc. de thanh loc doi ngu sau mot ,day to cua dan ma su thuc toan cuop cua dan.

  Trả lờiXóa
 48. Vv Chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam miễn phí.

  Các bạn muốn chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam thì nên hỏi ngân hàng của mình ở nước ngoài có liên kết với ngân hàng nào ở Việt Nam hay không. Nếu có thì phí chuyển tiền rất thấp. Ví dụ như Wellsfargo ở Mỹ và Vietinbank ở Việt Nam phí chuển tiền rất thấp. Nếu bạn có tài khoản PMA thì việc chuyển tiền về Vietinbank là miễn phí.

  Trả lờiXóa
 49. Chả riêng Phó chủ tịch, mà cả Giám đốc công an TP Hải phòng cũng ăn nói hàm hồ: http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/01/120119_tien_lang_two_weeks_on.shtml:

  Trả lờiXóa
 50. Cổng thông tin điện tử Tiên Lãng chắc coi câu chuyện Đoàn Văn Vươn là "câu chuyện thường ngày ở huyện" nên không hề đả động đến sự kiện này: http://www.haiphong.gov.vn/Portal/Default.aspx?Organization=HTL
  Còn dùng biện pháp tra tấn để bắt nghi phạm nhận mình sai phạm là phạm pháp. Chuyện này cũng cần làm cho sáng tỏ trong vụ này (nhân đọc tin Đoàn Văn Vươn nhận tội, xin khoan hồng)!

  Trả lờiXóa
 51. Báo người Việt ở Mỹ đăng tin: http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/?a=143276&z=1
  HÀ NỘI (NV) - Người hảo tâm khắp nơi đã đóng góp giúp đỡ gia đình anh em ông Ðoàn Văn Vươn 278,585,271 đồng (tức khoảng $13,200 USD) chỉ trong ít ngày Tiến Sĩ Nguyễn Xuân Diện kêu gọi trên blog của ông.

  Trả lờiXóa
 52. Chao anh Dien!May nho DIEN DAN toi moi tinh co vao duoc Blog nay cua anh.Toi dang loay hoay khong biet lam the nao de ung ho gia dinh anh Vuon.That dung la mot lu vo lai!Tu TW den dia phuong,chung no se bao che cho nhau.Bay gio viec cap thiet la thue laut su that tot va dung cam de bao ve gia dinh anh Vuon va vach tran bo mat nho nhuoc cua tat ca nhung ke chu muu.Toi keu goi moi nguoi hay ung ho gia dinh anh Vuon.Cuoc dau tranh nay chac chan se kho khan va lau dai ,neu tat ca chung ta cung nhau doan ket thi nhat dinh se thanh cong.
  Chien, Truong
  Germany

  Trả lờiXóa
 53. Số tiền gần 300 triệu tuy lớn nhưng vẫn có thể chưa đủ. Vì nghe nói là gia đình ông Vương còn nợ đến mấy tỉ. Trong thời gian đầu, gia đình phải vay mượn để có thể đắp đê, san bằng đất và vươn ra biển. Nay vừa bắt đầu thu hoạch được thì đã bị cưỡng chế. Cá nuôi ở đầm và cây ăn quả cũng bị "nhân dân" tới cướp trộm hết rồi, sau khi "nhân dân bức xúc" phá nhà của họ. Và gia đình họ cũng không được đến khu đất cũ nữa. Mong quý vị giúp đỡ thêm, nếu được !

  Trả lờiXóa
 54. Một việc làm đầy ý nghĩa.

  Trả lờiXóa
 55. Vậy số tiền còn lại sao chưa chuyển tiếp ? Kế hoạch như thế nào ?

  Trả lờiXóa
 56. xin thay mat hon tam muoi trieu dan viet tren toan the goitru ong hien ong thoaiva be lu cam kich va kham phuc ve viec lam het suc co y nghia va kip thoi cua bac dien va phu nhan.mong rang se co nhieu vi co hang dong tuong tu de cai dot,cai sai va cai ac se khong con tren dat nuoc viet nam tuoi dep cua chung ta

  Trả lờiXóa
 57. Cam dong ngoai suc tuong tuong. Toi khong bao gio nghi toi

  Trả lờiXóa
 58. So tien con lai de nguoi ta con lo nhieu viec co ich cho dan cho nuoc . Ong dung hoi vo van !!!

  Trả lờiXóa
 59. Rat thong cam va kham phuc truoc hanh dong va suy nghi cua dai gia dinh anh Vuon va Ong Dien. Toi co gui mon qua chuc tet toi dai gia dinh $100 dollar Canada hom qua vao tai khoan tren qua cong ty Hai Van. Xin thong bao neu nhan duoc.

  Trả lờiXóa
 60. thấy người dân mình thương nhau mà tôi cảm động đến chảy cả nước mắt, tiếc là mình không có diêu kiện đẻ chia sẽ với gia đinh anh Vươn...kinh chúc gia đ2nh VAN SỰ BÌNH AN...MỌI CHUYỆN ĐỀU PHÓ THÁC CHO THIỆN CHÚA...và tấm lòng thơm thảo của đồng bào...

  Trả lờiXóa
 61. -Mong gia đình anh Vươn tai qua nạn khỏi,cái ác phải bị đền tội.

  Trả lờiXóa
 62. Một việc làm vì công lý hết sức ý nghĩa, ấm áp tình người

  Trả lờiXóa