Thứ Năm, 21 tháng 7, 2011

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO HỒ CHÍ MINH VỀ BIỂU TÌNH

Học tập và làm theo Hồ Chí Minh về biểu tình


Nguyễn Quang A

Người ta đánh tráo khái niệm “biểu tình” bằng “tụ tập đông người”. Hãy quay lại với luật pháp hiện hành. Biểu tình là một quyền được Hiến Pháp quy định. Không luật nào, không tổ chức nào và người nào được làm trái hiến pháp. Có quy định nào về thủ tục biểu tình trong luật Việt Nam hiện hành? Tôi tìm thấy sắc lệnh số 31 do cụ Hồ ký. Toàn văn sắc lệnh như sau:

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI SỐ 31 NGÀY 13 THÁNG 9 NĂM 1945
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 

Xét vì tự do hội họp là một trong những nguyên tắc của chế độ Dân chủ cộng hoà;
Nhưng trong tình thế đặc biệt hiện thời, cần phải xem xét, kiểm soát những cuộc biểu tình, đề tránh những sự bất trắc có thể có ảnh hưởng đáng tiếc đến việc nội trị hay ngoại giao;
Sau khi Hội đồng các Bộ trưởng đã đồng ý;


RA SẮC LỆNH: 

Điều thứ 1: Những cuộc biểu tình phải khai trình trước hai mươi bốn giờ với các Uỷ ban nhân dân sở tại trong thời kỳ này.

Điều thứ 2: Ông Bộ trưởng Nội vụ và các Uỷ ban nhân dân Bắc Trung Nam bộ chịu uỷ nhiệm thi hành sắc lệnh này.

Hồ Chí Minh

Không rõ có văn bản pháp lý nào của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã tuyên bố sắc lệnh số 31 của cụ Hồ Chí Minh vô hiệu hay không? Nếu có, đề nghị Bộ Tư Pháp thông báo để nhân dân được rõ.

Nếu chưa có, thì sắc lệnh 31 vẫn có hiệu lực pháp lý.

Đảng Cộng Sản Việt Nam đã phát động phong trào học tập cụ Hồ. Tôi thấy cụ Hồ là một lãnh tụ, một chính trị gia lão luyện. Nhân dân ít có thể học được mấy từ Cụ, vì nếu cả 89 triệu dân Việt Nam đều như Cụ, thì đất nước suy sụp vì sẽ chỉ có toàn lãnh tụ và chính trị gia, mà số ấy chỉ là không đáng kể trong dân chúng. Cho nên các lãnh tụ, các cán bộ cấp cao và cán bộ nhà nước mới thực sự là những người cần và phải học cụ Hồ. Và phải học những việc rất cụ thể, không chung chung.

Liên quan đến quyền biểu tình của người dân đã được hiến định và nếu sắc lệnh 31 đã bị vô hiệu, thì có thể thấy các lãnh đạo, các chính trị gia, các đại biểu Quốc Hội đã chẳng chịu học Hồ Chí Minh và họ phải học ngay và thấu triệt tinh thần của Cụ Hồ về biểu tình để có luật về quyền tự do biểu tình của công dân.

Tự do hội họp là một trong những nguyên tắc của chế độ Dân chủ cộng hoà”, câu mở đầu của sắc lệnh tuyên bố một cách chắc nịch về quyền tự do hội họp của người dân mà không thế lực nào có quyền làm mai một. “Nhưng trong tình thế đặc biệt hiện thời, cần phải xem xét, kiểm soát những cuộc biểu tình, đề tránh những sự bất trắc có thể có ảnh hưởng đáng tiếc đến việc nội trị hay ngoại giao” là lý do để cần có sắc lệnh 31.

Ngay cả trong tình trạng khó khăn như thế của Nhà Nước, quyền tự do biểu tình của người dân vẫn được đảm bảo. Và vì thế “những cuộc biểu tình phải khai trình trước hai mươi bốn giờ với các Uỷ ban nhân dân sở tại trong thời kỳ này”. Nói cách khác biểu tình không phải xin phép mà chỉ cần “khai trình trước”, thông báo trước 24 giờ. Hiện nay tình hình đất nước vững mạnh hơn khi Cụ Hồ ban hành sắc lệnh này rất nhiều, nên chẳng thể có lý do nào để có điều kiện khắt khe hơn điều kiện “khai trình” mà Cụ Hồ đưa ra.

Không cần phải có Nghị định hay thông tư hướng dẫn mà “Ông Bộ trưởng Nội vụ và các Uỷ ban nhân dân Bắc Trung Nam bộ chịu uỷ nhiệm thi hành sắc lệnh này”. Tức là họ chỉ có việc thi hành.

Toàn bộ sắc lệnh, kể từ Tiêu đề “sắc lệnh, ngày tháng,…,đến chữ ký Hồ Chí Minh” chỉ vỏn vẹn 155 từ.

Các lãnh đạo, các đại biểu Quốc Hội nên bỏ ra 5 phút để học Hồ Chí Minh về vấn đề biểu tình và lệnh cho công an cả nước học theo và tôn trọng pháp luật hiện hành, kể cả sắc lệnh 31 của cụ Hồ nếu nó chưa bị Quốc Hội Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam tuyên bố vô hiệu.

*Bài viết do TS Nguyễn Quang A gửi trực tiếp cho NXD-Blog. 
Xin chân thành cảm ơn tác giả!


27 nhận xét :

 1. Tôi v­ừa vào trang thông tin của chính phủ tìm kiếm những sắc lệnh được HCM ban vào thời kỳ này không tìm thấy văn bản này, hay đã được ém nhẹm đi rồi!
  Khoảng thời gian ngày 13/9/1945 còn có 06 sắc lệnh. Chẳng hỉu ra sao cả.
  http://www.chinhphu.vn/portal/page?_pageid=578,1&_dad=portal&_schema=PORTAL&_piref578_33330824_578_1_1.page=2&_piref578_33330824_578_1_1.year=1945
  http://www.chinhphu.vn/portal/page?_pageid=578,1&_dad=portal&_schema=PORTAL&_piref578_33330824_578_1_1.page=3&_piref578_33330824_578_1_1.year=1945

  Trả lờiXóa
 2. Xin cảm ơn TS Nguyễn Quang A đã cho toàn dân Việt Nam biết việc này.
  Quốc hội đang họp không thể bỏ qua vấn đề biểu tình.Đây là quyền dân chủ của nhân dân

  Trả lờiXóa
 3. Quá hay, hoan hô tiến sỹ A ( @ )đã cung cấp thêm cho Chúng ta một cơ sở pháp lý tuyệt vời để tiếp tục những cuộc xuống đường vì Tổ quốc mà ko một bạo quyền nào có thể khuất phục được.

  Trả lờiXóa
 4. Sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn hiệu lực. Hà cớ gì đi ngược lại mệnh lệnh của CT.HCM mà đàn áp biểu tình yêu nước???

  Trả lờiXóa
 5. Sắc lệnh này còn hiệu lực hay không thì các luật sư sẽ biệt rõ. Nhưng theo tôi thì biểu tình hiện nay thì chỉ có điều 69 của Hiến pháp 1992.

  Trả lờiXóa
 6. Cảm ơn cụ A. Nước Việt còn có những người như cụ giữ hồn hồn cốt.

  Trả lờiXóa
 7. Hoan hô Tiến sĩ A.
  Bản lĩnh người trí thức Việt nam chân chính
  lại được khẳng đinh bởi Ngài!

  Trả lờiXóa
 8. Tuyệt vời. Đây là một trong những quyền lợi chính đáng của người dân đã bị lãng quên. Cảm ơn tiến sĩ.

  Trả lờiXóa
 9. Cám ơn bác Nguyễn Quang A!

  Trả lờiXóa
 10. Nhà nước đã bỏ ra rất nhiều nghìn tỷ đồng để cho cán bộ và mọi người học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
  Mong các đ/c cán bộ đảng viên,nhất là các đ/c cán bộ lãnh đạo đừng để số tiền chi ra học tập đó đổ xuống sông xuống biển một cách vô ích.

  Trả lờiXóa
 11. Xin chân thành cảm ơn bác Quang A!

  Trả lờiXóa
 12. Tinh thần cách mạng Tháng Tám bất diệt!

  Trả lờiXóa
 13. Cựu chiến binh Hà Tĩnhlúc 13:11 21 tháng 7, 2011

  " Xét vì tự do hội họp là một trong những nguyên tắc của chế độ Dân chủ cộng hoà"
  Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm

  Trả lờiXóa
 14. Nhân dân yêu cầu Nhà nước tôn trọng nghiêm chỉnh các quyền cơ bản của con người, trong đó có quyền tự do hội họp là một trong những nguyên tắc của chế độ dân chủ.

  Đồng Bào

  Trả lờiXóa
 15. Tôi nghĩ nếu cuộc biểu tình vào sáng chủ nhật này ( 24/07 )mà tiếp tục bị đàn áp thì tất cả Chúng ta hãy cùng nhau theo chân các trí thức đến nơi Quốc hội họp để đòi cho bằng được luật biểu tình.

  Trả lờiXóa
 16. Hay Hồ Chí Minh là chủ tịch của CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ, lúc đó ban sắc lệnh cũng LÂM THỜI nên không có hiệu lực chăng?
  Câu hỏi của bác Nguyễn Quang A:
  "Không rõ có văn bản pháp lý nào của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã tuyên bố sắc lệnh số 31 của cụ Hồ Chí Minh vô hiệu hay không? Nếu có, đề nghị Bộ Tư Pháp thông báo để nhân dân được rõ".
  nên gởi thẳng lên BỘ TƯ PHÁP và truyền hình sẽ có trả lời trên mục Hộp Thư Truyền hình đó.

  Trả lờiXóa
 17. Xin góp ý với bạn pham phi hong, bác A chứ không phải @, A thẳng chứ A không còng. Chỉ có bọn luồn cúi mới "còng" thôi bạn ạ. Chúng ta không dám nhận là tri thức lớn. Chỉ dám nhận là 1 người yêu nước bé nhỏ, ủng hộ toàn vẹn lãnh thổ và biển đảo. Ủng hộ bác A, mong được các bác dẫn đường cho bọn cháu đi!

  Trả lờiXóa
 18. Đề nghị photo sắc lệnh này để phát cho người dân đi biểu tình. Thay vì đôi co với CA, chỉ cần trưng ra sắc lệnh này là đủ.

  Trả lờiXóa
 19. Khẩu hiệu :"sắc lệnh số 31 Hồ chí minh ký cho biểu tình "

  Trả lờiXóa
 20. Nhân dân thiết tha mong lãnh đạo và chính phủ tuân thủ luật pháp và hiến pháp.

  Trả lờiXóa
 21. Hiến Pháp 1992

  Điều 69

  Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật.

  Trả lờiXóa
 22. Cảm ơn TS. Quang A. Một tài liệu vô cùng quý! Sắc lệnh toát lên văn phong của chủ tịch Hồ Chí Minh: ngắn gọn, cụ thể, rõ ràng, khoa học, thực tế, và nhất là định hướng hành động ngay. Đọc sắc lệnh, ta thấy ngay ai ai cũng hiểu, từ người dân thôn quê đến cán bộ công chức trong bộ máy chính phủ.
  Nội dung đầu tiên của sắc lệnh: "xét vì tự do hội họp là một trong những nguyên tắc của chế độ Dân chủ cộng hoà", ta hiểu những người lãnh đạo đất nước và đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh ngay từ ngày đầu giành được độc lập cho đất nước từ tay ngoại bang đã đặt mọi hành động lãnh đạo đất nước tuân thủ theo nguyên tắc "DÂN CHỦ, CỘNG HÒA". Cái tên khai sinh thuở ấy VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA, giản dị mà đẹp làm sao! Tôi ước ngày đất nước trở lại với tên gọi đó!

  Trả lờiXóa
 23. VIET NAM DAN CHU CONG HOA MUON NAM!
  hoan ho bac NGUYEN QUANG A!

  Trả lờiXóa
 24. Cảm ơn TS NGUYEN QUANG A, đã giúp cho chúng tôi một tư liệu cực kỳ lý thú. Đây là văn bản mà không ai giám phủ nhận, là cơ sở để người biểu tình đấu tranh đòi quyền lợi.

  Trả lờiXóa
 25. Dương Huệ Trúclúc 23:52 21 tháng 7, 2011

  Bài này rất có giá trị và quá hay. Xin cảm ơn và khâm phục anh Nguyễn Quang A.

  Trả lờiXóa
 26. Thật là một chứng cứ pháp lý rõ ràng. NXD có thể đăng bản sao của sắc lệnh này lên được không? Mỗi người đi biểu tình nên đem sắc lệnh này.

  Trả lờiXóa