Thứ Hai, 13 tháng 6, 2011

5 VIDEO CLIP VỀ CUỘC BIỂU TÌNH Ở HN 12.6.2011

Một người phụ nữ tham gia biểu tình, sáng 12.6 tại HN
 VIDEO CLIP SỐ 1VIDEO CLIP THỨ 2VIDEO CLIP SỐ 3


VIDEO CLIP SỐ 4


VIDEO CLIP SỐ 5


Các video Clip trên đều do bạn đọc gửi đến NXD-Blog.
Xin cảm ơn các bạn!

1 nhận xét :