Thứ Năm, ngày 10 tháng 11 năm 2011

ĐƠN KHIẾU NẠI GỬI CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TP HÀ NỘI

Thưa chư vị,

Chiều nay, ngày 10 tháng 11 năm 2011, mười người chúng tôi có Đơn Khiếu nại gửi Ông Nguyễn Sơn, Chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội, về QĐ số 26/2011/ QĐ-TA ngày 27/10/2011 và Thông báo số 85/TB-TA ngày 17/10/2011 của Tòa án Nhân dân quận Đống Đa.

Vậy là một lần nữa, chúng tôi lại đứng lên, quyết bảo vệ thanh danh, nhân phẩm của mình đã bị Trần Gia Thái - TGĐ Đài PT - TH Hà Nội vùi dập, vu khống trắng trợn, lại được Tòa án Nhân dân quận Đống Đa bao che.

Dưới đây là toàn văn Đơn Khiếu nại đã được chúng tôi đồng ký tên: