Thứ Hai, 20 tháng 8, 2018

TRẦN TRỌNG KIM TỪ CHỐI KHI NHẬT ĐỀ NGHỊ GIÚP TẤN CÔNG VM


THỦ TƯỚNG TRẦN TRỌNG KIM TỪ CHỐI 
KHI NHẬT ĐỀ NGHỊ GIÚP TẤN CÔNG VIỆT MINH

Hoàng Giang

Ngày 17 tháng 4 năm 1945, Nội các chính phủ Trần Trọng Kim ra mắt. Chính phủ không thành lập Bộ quốc phòng và tổ chức quân đội để tránh người Việt Nam phải tham gia chiến tranh thế giới thứ II với tư cách đồng minh của Nhật Bản.

Được tin Việt Minh nổi lên ở ngoài Bắc, đại sứ Nhật ở Huế là Massayuki Yokoyama đến gặp vua Bảo Đại, đề nghị vua Bảo Đại dùng lực lượng của Nhật tiêu diệt Việt Minh, vì quân đội Nhật ở Đông Dương vẫn còn nguyên vẹn với 50.000 quân tinh nhuệ, đủ sức can thiệp và đàn áp, đại sứ Nhật ở Huế xác định với vua Bảo Đại rằng chỉ cần 2 giờ đồng hồ là quân đội Nhật sẽ dẹp tan cuộc nổi loạn của Việt Minh ở Huế. Vua Bảo Đại từ chối đề nghị của Yokoyama. (Theo lời kể của ông Phan Văn Vỹ, nhị đẳng thị vệ, người trực gác buổi tối khi Yokoyama đến gặp vua Bảo Đại).


Không phải chỉ nói với vua Bảo Đại, người Nhật còn đề nghị với Thủ tướng Trần Trọng Kim. “Lúc bấy giờ người Nhật có đến bảo tôi: “Quân đội Nhật còn trách nhiệm giữ trật tự cho đến khi quân Đồng minh đến thay. Nếu chính phủ Việt Nam công nhiên có lời mời quân Nhật giúp, quân Nhật còn có thể giữ trật tự”. Tôi nghĩ quân Nhật đã đầu hàng, quân Đồng minh sắp đến, mình nhờ quân Nhật đánh người mình còn nghĩa lý gì nữa, và lại mang tiếng “cõng rắn cắn gà nhà”. Tôi từ chối không nhận.” (Lệ Thần Trần Trọng Kim, Một cơn gió bụi, Sài Gòn: Nxb. Vĩnh Sơn, 1969, tr. 93.)

Ảnh: Trần Trọng Kim (1883-1953) - thủ tướng đầu tiên của Việt Nam. Ông là tác giả của tác phẩm Việt Nam Sử Lược.

2 nhận xét :

  1. p.thường dân14:31 20 tháng 8, 2018

    Một quyết định có tính lịch sử !

    Trả lờiXóa
  2. Hóa ra người Nhật thực tế hơn nhiều. Sợ chảy vài giọt máu. Để rồi toàn thân liên tục rỉ máu. Và có cơ chết thảm..

    Trả lờiXóa