Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2012

MỸ NGỪNG XÂY CẤT VÀ HOẠT ĐỘNG NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN TRÊN TOÀN QUỐC

Uỷ ban Pháp quy hạt nhân Hoa Kỳ (NRC) ngưng tất cả giấy phép xây cất và hoạt động lò phản ứng hạt nhân trên toàn nước Mỹ

Nhóm biên dịch Nguyễn Thế Hùng
Ngày 24 tháng 8 năm 2012
Lời dẫn của nhóm biên dịch:
Bảo quản và tồn trữ những thanh nhiên liệu hạt nhân sau khi sử dụng là trách nhiệm của nhà máy điện nguyên tử. Một nhà máy điện hạt nhân thải ra khoản 30 tần uranium một năm dưới dạng các thanh nhiên liệu hạt nhân phế thải. Ngay tại Hoa Kỳ, một nước to lớn với nhiều vùng đất sa mạc hoang vu, cho đến hôm nay sau hơn 20 năm tìm kiếm nhưng họ không tìm được một địa điểm nào thích hợp để tồn trữ lâu dài (vài ngàn năm hay lâu hơn) nhiên liệu hạt nhân phế thải từ các nhà mát điện nguyên tử của họ, và kết quả là Toà Kháng Án Hoa Kỳ ngày 14/08/2012 đã ra lệnh Uỷ Ban Pháp Quy Quốc Gia ngưng cấp giấy phép xây cất và tái cấp giấy phép tiếp tục vận hành nhà máy điện hạt nhân trên khắp nước Mỹ vì tình trạng nguy hiểm và không an toàn  do việc tồn trữ các thanh nhiên liệu uranium phế thải ngay tại khu vực các lò phản ứng hạt nhân. Thảm họa Fukushima chứng minh cho tình trạng nguy hiểm và rất không an toàn này. Nếu có nhà máy ĐHN tại Việt Nam, nan đề thanh nhiên liệu hạt nhân phế thải tích lũy hằng năm sẽ được giãi quyết cách nào đây? Thanh nhiên liệu hạt nhân phế thải là những quả bom nguyên tử chờ nổ mà người dân Việt Nam phải gánh chịu muôn đời!
Điện hạt nhân: lợi chỉ một mà hại trăm ngàn lần!
Đề nghị những vị chuyên gia và nhân sĩ trong nước, vì sinh mạng của hàng trăm ngàn người dân, vì an toàn và tồn vong của cả nước trước nạn ô nhiễm phóng xạ và thảm họa nguyên tử, hãy nhanh chóng thay mặt toàn dân có hành động tích cực can thiệp với Quốc Hội, lãnh đạo Đảng Cộng Sản yêu cầu ngưng hẳn dự án điện hạt nhân trên toàn cõi đất nước Việt Nam. Cả nước đang mong mỏi vào tấm lòng của quí vị.

Uỷ ban pháp quy hạt nhân Hoa Kỳ (NRC) ngưng tất cả giấy phép xây cất và hoạt động lò phản ứng hạt nhân trên toàn nước Mỹ

Washington D C (SPX) ngày 14 tháng 8 năm 2012

Ủy Ban Pháp Quy Hạt Nhân Hoa Kỳ (NRC) đã quyết định đình cấp giấy phép cuối cùng của ít nhất 19 giấy phép xây cất và vận hành  lò phản ứng hạt nhân – 9 giấy phép xây cất và vận hành, 8 giấy phép tiếp tục hoạt động, 1 giấp phép hoạt động, 1 giấp phép cấp trước - nhằm  đáp lại một phán quyết có tính cách tiên phong về giãi quyết chất phế thải hạt nhân  của Tòa Kháng Án của khu vực D.C. (District of Columbia).

Hành động của Ủy Ban Pháp Quy Hạt Nhân (NRC)  mà đã được yêu cầu trong kiến nghị ngày 18 tháng 6 năm 2012  bởi 24 nhóm, đòi hỏi NRC trả lời quyết định của toà án bằng cách là phải ra lệnh đình lại quyết định cấp giấy phép cuối cùng cho đến khi nào cơ quan này hoàn tất công tác soạn thảo các điều lệ về những ảnh hưởng đến môi trường của các chất phế thải hạt nhân chứa lưọng phóng xạ cao dưới dạng thanh nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng, việc bảo quản và loại bỏ các thanh nhiên liệu dùng cho lò phản ứng đã qua sử dụng.

Trong khi hoan nghênh hành động của NRC, các tổ chức này cũng lưu ý rằng hầu  hết những dự án điện hạt nhân Hoa Kỳ đã từng bị lệch hướng bởi những khó khăn vô cùng to lớn mà kỹ nghệ hạt nhân đang đối mặt, gồm việc không đủ khả năng kiểm soát giá cả gia tăng vượt ngoài tầm tay, và sự sẵn có của các loại năng lượng khác, phi hạt nhân, rẻ hơn năng lượng hạt nhân rất nhiều.

Diane Curran, một trạng Sư đại diện cho một vài tổ chức có tên trong vụ kiện tại Tòa Kháng Án, nói: "Ủy Ban cần phải ngưng tất cả những quyết định cấp giấy phép sau cùng – nhưng không phải là các tiến đô cấp giấy phép – cho đền khi NRC hoàn tất  nghiên cứu toàn bộ và sâu xác về những ảnh hưởng đến mội trường của việc tồn trử và loại bỏ những thanh nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng. Công tác nghiên cứu này đáng lẻ cần phải được thực hiện từ những năm trước, nhưng NRC cứ chơi trò đá lon trên đường. Khi Toà Kháng Án ra lệnh NRC ngưng cấp giấy phép và phải xem xét những tác động gây ra từ những thanh nhiên liệu đã sử dụng mà không tìm ra được phương cách nào để loại bỏ chúng,  Ủy Ban có thể chọn cách kháng cáo quyết định này của tòa án,  hạn chót kháng cáo là ngày 22 tháng 8, hay là chọn thực hiện công việc phân tích nghiêm chỉnh những tác động của nhiên liệu phế thải đến môi trường trong thời gian vài năm tới. Với quyết định của Ủy Ban Kiển Soát Hạt Nhân vào ngày hôm nay,  chúng tôi hy vọng Ủy Ban Pháp Quy Quốc Gia sẽ tiến hành nghiêm chỉnh công tác này”

Lou Zeleler, Chủ tịch của Liên Đoàn Bảo Vệ Môi Trường Blue Ridge, một tổ chức khác cùng viết kiến nghị nộp cho tòa án nói: “Có vẽ như các viên chức của Ủy Ban, ít nhất là đi bước đầu, đã nắm bắt được mức độ quan trọng của phán quyết của Tòa, và chúng tôi  rất lạc quan  là Ủy Ban sẽ thiết lập một tiến trình cơ bản và minh bạch, công bình theo đạo luật về Chánh Sách Môi Trường Quốc Gia để  kiểm soát những tác hại nguy hiểm đến môi trường của việc bảo quản và loại bỏ những thanh nhiên liệu hạt nhân đã được sử dụng trước khi quyết định cấp giấy phép hay tái cấp giấy phép vận hành các lò phản ứng hạt nhân.”

Cựu Chủ tịch Ùy Ban ông Peter Bradford đã tuyên bố: “một điều quan trọng cần được nhận biết là những lò phản ứng hạt nhân đang chờ cấp giấy phép xây dựng sẽ không được xây dưng trong một thời gian ngắn sắp tới, ngay cả không có quyết định của Tòa  hay là hành động của Ủy Ban NRC vào ngày hôm nay. Sự giảm sút về yêu cầu của điện hạt nhân , những nguồn  năng lượng rẻ khác và giá cả nhảy vọt của nhà máy điện hạt nhân đã triệt hạ tiềm năng trước mắt của ngành điện hạt nhân ngay trước khi có quyết định của Tòa án. Điều quan trọng nữa là phán quyết của Tòa đang điều chỉnh quan điểm cố  hữu của NRC là thúc-đẩy-thực-hiện-điện-hạt-nhân-nhưng-đình-hoản-giãi-quyết-các-khó-khăn liên quan đến an toàn và môi trường, không thể đổ lỗi cho Ủy Ban về việc đưa đến tình trạng bê bối hiện nay mà một thời được xem như là “sự phục hưng năng lượng hạt nhân.”

Ngày 18 tháng Sáu, đã có 24 tổ chức dân sự đứng ra nộp kiến nghị khiếu kiện Ủy Ban Pháp Quy Quốc Gia Hoa Kỳ. Các tổ chức dân sự này sẽ đề ra một chương trình hành động tiếp theo, vào tháng Chín 2012.

Ngày 8 tháng Sáu, Toà án đã bác bỏ quyết định của NRC cho phép cấp giấy phép và tái cấp giấy phép vận hành các lò phản ứng hạt nhân dựa trên giả thiết rằng (a) Ủy Ban Pháp Quy Quốc Gia (NRC) sẽ tìm được một phương cách thích hợp để loại bỏ các thanh nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng từ các lò phản ứng nguyên tử trong thời gian sau này khi mà vấn đề này trở thành “cần thiết” và (b) trong khi chờ đợi, những thanh nhiên liệu đã qua sử dụng có thể được bảo quản ngay taị khu vực của các lò phản ứng hạt nhân (trong các hồ giãi nhiệt).

Tòa đã lưu ý rằng, sau nhiều thập niên bị thất bại trong việc tìm nơi bảo quản thích hợp các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng, bao gồm hai mươi năm làm việc tại vị trí thuộc vùng núi Yucca Mountain nay cũng bị ngừng hẳn, NRC “hiên nay không có kế hoạch dài hạn nào ngoại trừ hy vọng có được một khu vực với vị trí địa dư thích hợp.“ Do đó có thể nói rằng các thanh nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng sẽ phải được tồn trử “vĩnh viễn” ngay tại khu vực của nhà máy điện hạt nhân. Trong trường hợp này, Ùy Ban Pháp Quy Quốc Gia (NRC) cần phải xác định những hậu quả nào sẽ xảy ra cho môi trường do sự thất bại của công tác thiết lập vùng tồn trử thanh nhiên liệu phế thải khi cần đến.

Tòa cũng bác bỏ quyết định của NRC về vấn đề giảm thiểu những nguy cơ rò rỉ hay hỏa hoạn xày ra tại các hồ chứa những thanh nhiên liệu đã qua sử dụng, vì NRC đã không chứng minh được rằng những tai nạn này trong tương lai sẽ không đáng kể. Tòa  nhận thấy rằng kinh nghiệm quá khứ với những rò rỉ từ hồ chứa thanh nhiên liệu không đủ để dùng cho việc tiên đoán những gì có thể xảy ra trong tương lai. Tòa cũng đưa ra kết luận rằng NRC đã không chứng minh được những trận hỏa hoạn kinh khủng tại các hồ chứa nhiên liệu là rất thấp để có thể bỏ qua nguy cơ này.

Mô hình nhà máy điện hạt nhân tại xã Phước Dinh, Ninh Phước, Ninh Thuận.

Nếu vẫn bị nhóm lợi ích hạt nhân trong nước ép xây cất thì nơi này sẽ phải chứa mỗi năm 30 tấn uranium thanh nhiên liệu hạt nhân phế thải  vì  Việt Nam không có  nơi nào đáp ứng đủ điều kiện để  tồn trữ! (sẽ là những bom nguyên tử chờ giờ nổ!)

 

7 nhận xét :

 1. Thế giới Từ bỏ Điện Hạt Nhân18:15 24 tháng 8, 2012

  Đức sẽ từ bỏ điện hạt nhân

  http://tamnhin.net/Quoc-te/11957/Xung-quanh-quyet-dinh-tu-bo-dien-hat-nhan-cua-Duc.html

  http://www.tienphong.vn/the-gioi/539899/Duc-se-tu-bo-dien-hat-nhan-tpp.html

  Chính phủ liên minh cầm quyền ở Đức quyết định loại bỏ tất cả 17 lò phản ứng hạt nhân của nước này vào năm 2022.
  .........

  Trả lờiXóa
 2. 1500 Tấn chất thải( bã ) phóng xạ21:59 24 tháng 8, 2012

  Nơi này ( Ninh Thuận)sẽ phải chứa mỗi năm 30 tấn uranium thanh nhiên liệu hạt nhân phế thải.

  Như vậy sau 50 năm:

  30.000 Kgx50 năm = 1.500.000 Kg ( hay 1500 Tấn) bã phóng xạ

  Con số khủng khiếp, mà các nhà Quản lí về môi trường có thể phân tích và ước lượng được tác hại như thế nào cũng như phải chi bao nhiêu tiền để xử lý chúng.???

  Đây là " của cải " của cha ông để lại cho con, cháu chúng ta hưởng.

  http://vietbao.vn/Khoa-hoc/Z-nhu-Zircon-Nhot-chat-thai-phong-xa-an-toan/20177696/195/

  Theo GS Dove, thách thức lớn nhất của nhóm là chứng minh nguyên lý của họ cũng như tìm kiếm những nguyên liệu tương tự để có thể sản xuất trên quy mô công nghiệp. Ông nói: ""Mọi người sẽ không chấp nhận năng lượng hạt nhân cho tới khi chúng ta giải quyết được vấn đề chất thải. Đây là một tồn tại đã lâu và nó trở thành vấn đề đạo đức. Điều chúng tôi đang làm có ý nghĩa quan trọng cho tương lai"".

  http://nld.com.vn/20120312120321953p0c1006/song-trong-am-anh-phong-xa.htm

  http://vietbao.vn/The-gioi/Nuoc-Anh-sap-bien-thanh-thung-rac-hat-nhan/20046861/159/

  No U ( đường lưỡi bò) ! No Điện hạt nhân- Ninh Thuận!

  Trả lờiXóa
 3. Bill Gates xác nhận hội đàm với TQ về việc xây lò phản ứng14:15 25 tháng 8, 2012

  Bill Gates xác nhận hội đàm với TQ về việc xây lò phản ứng

  http://giaoduc.net.vn/Khoa-hoc-Cong-nghe/Bill-Gates-xac-nhan-hoi-dam-voi-TQ-ve-viec-xay-lo-phan-ung/196204.gd

  Theo ông Gates, lò phản ứng thế hệ mới này là một lò phản ứng có thể hoạt động bằng uranium nghèo. Lợi thế của lò phản ứng loại này là có chi phí hoạt động thấp, an toàn, thân thiện với môi trường. Ngoài ra, Bill Gates cũng nhấn mạnh tới sự ổn định của lò phản ứng này với các tác động của bên ngoài như động đất, sóng thần.

  Trả lờiXóa
 4. Fukushima-trên 1/3 trẻ em ở đây có nguy cơ phát triển bệnh ung thư14:32 25 tháng 8, 2012

  Cá gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima nhiễm phóng xạ cao kỷ lục

  http://giaoduc.net.vn/Khoa-hoc-Cong-nghe/Ca-gan-nha-may-dien-hat-nhan-Fukushima-nhiem-phong-xa-cao-ky-luc/214007.gd

  Kết quả xét nghiệm đôi cá bắt được gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima, Nhật Bản có nồng độ phóng xạ cao kỷ lục, gấp 258 lần mức tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm mà chính phủ nước này quy định.
  Tuy nhiên, không chỉ đời sống thủy sinh mới chịu ảnh hưởng của hậu quả rò rỉ phóng xạ trên. Theo các nhà nghiên cứu, phóng xạ đã gây đột biến ở một số loài bướm, khiến chúng bị sứt mẻ mắt, biến dạng chân, râu và cánh.

  Kết quả kiểm nghiệm cho thấy, những con bướm này đã bị suy giảm cả về thể chất và di truyền.
  Nhưng nguy cơ không chỉ dừng lại ở bướm. Phóng xạ thấm vào không khí và nước đã khiến con người phải đối diện với những vấn đề sức khỏe có nguy cơ đe dọa tới tính mạng.

  Báo cáo Giám sát y tế lần thứ 6 của tỉnh Fukushima cho thấy, trên 1/3 trẻ em ở đây có nguy cơ phát triển bệnh ung thư. Cụ thể, hơn 36% trẻ em ở Fukushima có tăng trưởng tuyến giáp bất thường, bộc lộ rủi ro mắc ung thư cao.  http://www.youtube.com/watch?v=VvKp1j5lecA&feature=related

  http://www.evn.com.vn/Home/Detail/tabid/84/TopicId/1/ItemId/4040/View/2/CateId/152/language/vi-VN/Default.aspx

  Trả lờiXóa
 5. Xao nhà nước bảo chất thải phóng xạ tại nhà máy ĐHN ở VN sẽ được cho lên tàu biển mang sang Nga - Nhật - Trung đổ!
  Phản đối điện hạt nhân - hãy vì một tương lai không hạt nhân cho VN và nhân loại!

  Trả lờiXóa
 6. người dân Nhật Bản lại không đựơc biết về điều này.23:21 25 tháng 8, 2012

  Asahi (Nhật Bản)

  NHÀ MÁY ĐIỆN NGUYÊN TỬ TẠI VIỆT NAM

  HÃY TỪ BỎ THƯƠNG VỤ XUẤT KHẨU KHÔNG ĐEM LẠI LỢI ÍCH QUỐC GIA

  http://anhbasam.wordpress.com/2012/08/24/1221-nha-may-dien-nguyen-tu-tai-viet-nam-hay-tu-bo-thuong-vu-xuat-khau-khong-dem-lai-loi-ich-quoc-gia/

  Trả lờiXóa
 7. Greenpeace tuyên bố rằng: “Nhật Bản đang nằm giữa cuộc khủng hoảng hạt nhân với những hậu quả tàn phá nguy hiểm”.14:36 26 tháng 8, 2012

  Thông tấn AFP dẫn phát ngôn của Jan Beranek – người đứng đầu tổ chức hoà bình xanh Greenpeace cho hay: “Việc giải phóng bất kỳ một lượng phóng xạ nào vào bầu không khí cũng sẽ tạo ra những nguy hại đối với sức khoẻ của những người sống xung quanh”.

  “ Sự thật là rò rỉ phóng xạ đã xảy ra tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima hoặc điều này đã được tiến hành một cách có cân nhắc, các dòng khí bị ô nhiễm từ lò phản ứng bị phát tán vào bầu khí quyển. Điều này có nghĩa là tất cả các biện pháp bảo vệ sự phát tán phóng xạ bằng phương pháp vật lý đã thất bại”. – ông Jan Beranek nói.

  http://vietbao.vn/The-gioi/Su-co-hat-nhan-tai-Nhat-co-the-rat-nguy-hiem/75281526/159/

  “Chúng tôi đã được ngành công nghiệp hạt nhân trình bày rằng những sự việc như vậy không thể xảy ra với các lò phản ứng nguyên tử hiện đại, tuy nhiên, hiện giờ Nhật Bản đang ở giữa một cuộc khủng hoảng hạt nhân với những hậu quả tàn phá nguy hiểm”.

  Trả lờiXóa