Thứ Hai, 19 tháng 12, 2011

LUẬT SƯ CỦA BÀ BÙI THỊ MINH HẰNG CHÍNH THỨC GỬI ĐƠN KHIẾU NẠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________
Hà Nội, ngày 18  tháng 12 năm 2011

ĐƠN KHIẾU NẠI
Về việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục đối với bà
 Bùi Thị Minh Hằng

       Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo

I. Người khiếu nại:
Bà Bùi Thị Minh Hằng, sinh ngày 20/07/1964, hộ khẩu thường trú tại số 106 Lê Hồng Phong, phường 4, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Hiện bà Bùi Thị Minh Hằng đang bị cưỡng bức giáo dục tại Cơ sở giáo dục Thanh Hà, địa chỉ xã Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc thuộc quản lý của Tổng cục Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp – Bộ Công an.
Liên hệ gia đình: Bùi Trung Nhân, con trai bà Bùi Thị Minh Hằng trú tại số 90 C5 Lê Hồng Phong, phường 7, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, điện thoại 0165.5535.606.
Căn cứ điểm a, khoản 1, điều 17 của Luật khiếu nại, tố cáo, quy định:
“Người khiếu nại có các quyền:… vì lý do khách quan khác mà không thể tự mình khiếu nại thì được uỷ quyền cho cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, con đã thành niên hoặc người khác để khiếu nại;”
Người được ủy quyền khiếu nại: Luật sư Hà Huy Sơn, Văn phòng luật sư Trần Vũ Hải địa chỉ 81 phố Chùa Láng, quận Đống Đa, Hà Nội thuộc Đoàn luật sư Hà Nội theo Giấy ủy quyền ngày 15/12/2011 – kèm theo. 
II.  Người bị khiếu nại:
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vì đã ban hành Quyết định số 5225/QĐ-UBND ngày 08/11/2011 do Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh ký thay về việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục đối với bà Bùi Thị Minh Hằng. (QĐ 5225/QĐ-UBND ngày 08/11/2011 – kèm theo) 
III. Nội dung:
Khoảng trưa ngày 27/11/2011, nghe tin ở Hà Nội công an bắt một số người tại khu vực Bờ Hồ Hoàn Kiếm vì cho rằng họ có hành vi tự phát biểu thị thái độ ủng hộ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Quốc hội đưa vào chương trình làm việc khóa 13 của Quốc hội ban hành Luật biểu tình, bà Bùi Thị Minh Hằng cùng 03 người khác đã đứng giơ trên tay mảnh giấy ghi “Phản đối đàn áp người ủng hộ Quốc hội ra luật biểu tình” ở cạnh khu vực Nhà thờ Đức Bà. Sau đó bà Hằng bị bắt đưa vào Công an phường Bến Nghé, quận I, Tp.Hồ Chí Minh. Ngày 28/11/2011 bà Hằng được đưa đến Cơ sở giáo dục Thanh Hà, tỉnh Vĩnh Phúc và được giao Quyết định số 5225/QĐ-UBND ngày 08/11/2011 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục.
Việc Chủ tịch ban hành Quyết định 5225/QĐ-UBND ngày 08/11/2011 nêu trên đã vi phạm các quy định của pháp luật như sau:
Thứ nhất:
Căn cứ điều 87 “Nội dung quyết định đưa vào cơ sở giáo dục” của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002, quy định:
Quyết định đưa vào cơ sở giáo dục phải ghi rõ ngày, tháng, năm ra quyết định; họ, tên, chức vụ của người ra quyết định; họ, tên, ngày, tháng, năm sinh, nghề nghiệp, nơi cư trú của người bị đưa vào cơ sở giáo dục; hành vi vi phạm pháp luật của người đó; điều, khoản của văn bản pháp luật được áp dụng; thời hạn và nơi thi hành quyết định; quyền khiếu nại, khởi kiện đối với quyết định đưa vào cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật.”
Thế nhưng, Quyết định 5225/QĐ-UBND ngày 08/11/2011 không ghi “điều, khoản của văn bản pháp luật được áp dụng;”.
Thứ hai:
Căn cứ điều 87 của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 thì Quyết định phải ghi rõ “nơi cư trú của người bị đưa vào cơ sở giáo dụcnhưng Quyết định 5225/QĐ-UBND lại ghi:
“Chỗ ở hiện nay: Không có nơi cư trú nhất định”
Để xác định nơi cư trú của bà Bùi Thị Minh Hằng thì phải căn cứ vào quy định của Luật cư trú năm 2006.
Khoản 1, điều 12 của Luật cư trú năm 2006, quy định:
Nơi cư trú của công dân là chỗ ở hợp pháp mà người đó thường xuyên sinh sống. Nơi cư trú của công dân là nơi thường trú hoặc nơi tạm trú.
Chỗ ở hợp pháp là nhà ở, phương tiện hoặc nhà khác mà công dân sử dụng để cư trú. Chỗ ở hợp pháp có thể thuộc quyền sở hữu của công dân hoặc được cơ quan, tổ chức, cá nhân cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ theo quy định của pháp luật.
Nơi thường trú là nơi công dân sinh sống thường xuyên, ổn định, không có thời hạn tại một chỗ ở nhất định và đã đăng ký thường trú.”
Và khoản 1, điều 24 của Luật cư trú năm 2006, quy định:
"Sổ hộ khẩu được cấp cho hộ gia đình hoặc cá nhân đã đăng ký thường trú và có giá trị xác định nơi thường trú của công dân.”
Bà Bùi Thị Minh Hằng có chỗ ở hợp pháp và thường xuyên sinh sống được Giấy chứng nhận QSDĐ và quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB558764 do UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp 07/09/1999 là ở số 106 Lê Hồng Phong, phường 4, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (Bìa GCN – kèm theo).
Mặt khác, Sổ hộ khẩu do Công an thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp và CMND số 273278857 do công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp ngày 25/11/2004 và ngay tại điều 1 của Quyết định 5225/QĐ-UBND ngày 08/11/2011 của Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đều xác định nơi thường trú của bà Bùi Thị Minh Hằng là số 106 Lê Hồng Phong, phường 4, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Như vậy nơi cư trú của bà Bùi Thị Minh Hằng là 106 Lê Hồng Phong, phường 4, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Như vậy, với các bằng chứng và các căn cứ pháp luật nêu trên cho thấy việc Quyết định 5225/QĐ-UBND ngày 08/11/2011 của Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội cho rằng bà Hằng “Không có nơi cư trú nhất định” là không đúng.
Thứ ba:
Căn cứ khoản 1, điều 3 của Nghị định số 76/2003/NĐ-CP ngày 27/06/2003 và Nghị định số 125/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 sửa đổi, bổ sung, quy định:
“Đối tượng đưa vào cơ sở giáo dục
Người có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau đây có tính chất thường xuyên (có từ hai lần vi phạm trở lên trong thời hạn 12 tháng), nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc chưa bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn nhưng không có nơi cư trú nhất định:”
Bà Bùi Thị Minh Hằng không phải là người không có nơi cư trú nhất định vì vậy bà Hằng không phải là đối tượng đưa vào cơ sở giáo dục như quy định tại các Nghị định nêu trên và điều 25 của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002.
Thứ tư:
Căn cứ khoản 2, điều 86 của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002, quy định:
“Quyết định đưa vào cơ sở giáo dục có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và phải được gửi ngay cho người bị đưa vào cơ sở giáo dục, cơ quan Công an cấp tỉnh, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú.”
Quyết định 5225/QĐ-UBND ký ngày 08/11/2011 thế nhưng đến ngày 28/11/2011 (tức 20 ngày sau) sau khi bị bắt bà Bùi Thị Minh Hằng mới được nhận, trong khi bà Hằng có địa chỉ nhà ở tại số 106 Lê Hồng Phong, Tp. Vũng Tàu nơi bà Hằng ở cùng với con trai là Bùi Trung Nhân 18 tuổi.
Kết luận: Quyết định số 5225/QĐ-UBND ngày 08/11/2011 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục đối với bà Bùi Thị Minh Hằng có nơi cư trú tại số 106 Lê Hồng Phong, phường 4, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là hoàn toàn trái pháp luật.
Căn cứ điều 71, Hiến pháp năm 1992 sửa đổi, bổ sung năm 2001, quy định:
Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm.
Không ai bị bắt, nếu không có quyết định của Toà án nhân dân, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân, trừ trường hợp phạm tội quả tang. Việc bắt và giam giữ người phải đúng pháp luật.
Nghiêm cấm mọi hình thức truy bức, nhục hình, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của công dân.”
Căn cứ khoản 1, 2, 4, 5 điều 9 của Công ước quốc tế về những quyền dân sự và chính trị năm 1966, Việt Nam tham gia năm 1982, quy định:
“Điều 9:  
1. Ai cũng có quyền tự do thân thể và an ninh thân thể. Không ai có thể bị bắt giữ hay giam cầm độc đoán. Không ai có thể bị tước đoạt tự do thân thể ngoại trừ những trường hợp và theo những thủ tục luật định.
2. Khi bị bắt giữ, bị cáo phải được tức thì thông báo về lý do bắt giữ, và phải được thông báo không chậm trễ về tội trạng bị cáo buộc.
4. Những người bị bắt giữ hay giam cầm đều có quyền yêu cầu toà án thụ lý không chậm trễ về tính hợp pháp của sự giam giữ, và phải được phóng thích nếu sự giam giữ được xét là bất hợp pháp.
5. Các nạn nhân trong những vụ bắt giữ hay giam cầm bất hợp pháp có quyền khiếu tố đòi bồi thường thiệt hại.”

YÊU CẦU:

1- Ông Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội hủy ngay Quyết định số 5225/QĐ-UBND ngày 08/11/2011 về việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục đối với bà Bùi Thị Minh Hằng;
2-  Trả tự do ngay và bồi thường danh dự cùng các thiệt hại về tinh thần, vật chất cho bà Bùi Thị Minh Hằng do việc ban hành Quyết định số 5225/QĐ-UBND ngày 08/11/2011 của Chủ tịch gây ra.
Hy vọng Ông Chủ tịch thực hiện đúng quy định của pháp luật và xứng danh là Chủ tịch của Thành phố vì hòa bình và Thăng Long 1000 năm văn hiến.
Trân trọng,
Nơi nhận:                                                                               Người làm đơn 
-   Như trên;
-   Bà Bùi Thị Minh Hằng;
-   Ông Bùi Trung Nhân;
-   Lưu VP, 04b.
                                                                                           Luật sư Hà Huy Sơn

Phụ lục
- QĐ 5225/QĐ-UBND
- Giấy ủy quyền cho luật sư 
55 nhận xét :

 1. Thượng tôn pháp luật là văn hóa của một chính quyền và của công dân. Mong ông Nguyễn Thế Thảo thực thi đúng luật pháp. Bằng không, chính ông là người phá hoại nền pháp chế XHCN, phá hoại mối liên hệ giữa nhân dân với chính quyền.

  Trả lờiXóa
 2. Phản đối việc bắt giam tuỳ tiện đối với Bùi Hằng, nếu chính quyền tiếp tục giam giữ chị Hằng trái HP PL và công ước Quốc tế như vậy thì tôi sẵn sằng chấp nhận bị giam cùng Bùi Hằng.
  Phản đối!

  Trả lờiXóa
 3. Tôi là một công dân ở Hà Nội, tôi thấy lãnh đạo UBND TP đã nhiều lần quyết định sai lầm, làm tổn hại đến vật chất và tinh thần cho người dân. Năng lực điều hành kém, dẫn đến Hà Nội phát triển chưa xứng tầm là thủ đô của đất nước.
  Việc đàn áp những người biểu tình phản đối Trung Quốc thời gian qua sẽ là một vết nhơ cho thủ đô Hà Nội, mà người chịu trách nhiệm chính là các vị lãnh đạo TP Hà Nội.
  Yêu cầu trả tự do cho Bùi Thị Minh Hằng.

  Trả lờiXóa
 4. Quyết định số 5225/QĐ-UBND ngày 08/11/2011 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục đối với bà Bùi Thị Minh Hằng có nơi cư trú tại số 106 Lê Hồng Phong, phường 4, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là hoàn toàn trái pháp luật.

  CT Nguyen The Thao GO HOME!!!

  Trả lờiXóa
 5. Phản đối lệnh bắt giam độc đoán, trái pháp luật đối với bà Bùi Minh Hằng.
  Hãy trả tự do và danh dự cho bà!

  Trả lờiXóa
 6. Chính quyền Hà Nội giam giữ cô Hằng làm xấu hình ảnh Thăng Long ngàn năm văn hiến. Quá cực đoan,đáng lý không được làm vậy.

  Trả lờiXóa
 7. Liệu điều này có là sự thực??? Tôi là một Đảng viên ĐCS và luôn sống theo hiến pháp và pháp luật, thỉnh thoảng tôi cũng vào blog này đọc tin, thực tình cũng nghĩ là có thể những người vào blog này hay bịa chuyện, nhưng chứng cứ thế kia nếu là sự thực thì chính quyền, Thành uỷ HN phải xử lý khách quan, trung thực, có như thế mới chứng tỏ được tính chính danh của chế độ, của đảng ta. Mong chính quyền, Thành uỷ phải xét xử, xử lý khách quan, khiến người dân tâm phục khẩu phục, có như thế mới đập tan được những âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch.
  Thượng tôn pháp luật.

  Trả lờiXóa
 8. Tôi rất thán phục Ls Hà Huy Sơn. Hi vọng sẽ có nhiều người có tấm lòng như Ls Sơn. Mong lắm thay.

  Trả lờiXóa
 9. Kịch liệt phản đối quyết định trái pháp luật của UBND TP Hà nội.
  Đề nghị ông Nguyễn Thế Thảo rút ngay quyết định 5225/QĐ-UBND ngày 8/11/2011, bắt người trái phép vô tội.
  Phản đối cách làm việc sai trái trong thời gian vừa qua của UBND TPHN đã đàn áp người yêu nước.

  Phản đối... phản đối...

  Trả lờiXóa
 10. Cám ơn luật sư Hà Huy Sơn- ông thật là một luật sư đáng kính vì nhân dân, vì lẽ phải. Họ có thèm hồi âm hay không? Hay cứ đánh bài lờ? Đơn từ khiếu nại đều vào chốn hư vô, kém v h thật!

  Trả lờiXóa
 11. "Tại Việt Nam trong mùa hè rồi có những cuộc biểu tình chống Trung Quốc, thì tôi nghĩ Việt Nam không thể có những nhượng bộ hơn nữa với phía Trung Quốc."
  (trích giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, khoa Bang giao Quốc tế, Đại học George Mason tại bang Virginia, Hoa Kỳ, khi trả lời phỏng vấn đài RFI)  Việc của chị Minh Hằng là việc của mọi người dân Việt.
  Chị bị đưa đi trại lao cải một cách âm thầm, không một phương tiện truyền thông trong nước nào nhắc đến trong khi chị là một công dân ưu tú được nhiều người mến mộ và tên tuổi của chị còn được quốc tế nhắc đến như một người yêu nước, thế thì người dân sao không khỏi hoang mang?

  Trả lờiXóa
 12. Nhìn vào quá khứ mà nghĩ đến mai sau; làm gì thì cũng phải nghĩ đến chuyện để lại phúc, đức cho con cháu!

  Trả lờiXóa
 13. Vô ích.Thông báo không số, không người ký mà còn có "giá trị" kia mà. Kiện HTV về tội "vu khống" mấy trí thức mà không được kia mà.
  Chờ Tập Cận Bình về nước (sau 22-12-2011) rồi mới xét!

  Trả lờiXóa
 14. Phải cám ơn người biểu tình đã góp phần đấu tranh trên bàn nghị sự mới phải, hà cớ gì bắt bớ họ
  Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, trên bảo dưới không nghe...tình trạng này đến bao giờ mới thực sự chấm dứt ?

  Trả lờiXóa
 15. Bắt chi MInh Hằng là hành vi vi phạm pháp luật, nhưng nghiem trọng hơn nữa là bắt người yêu nước, chống xâm lược. Nó trái hẳn với tuyên bố của Thu tướng Nguyễn Tấn Dũng ngày 25-11-2011 trước Quốc hội.
  Thế nước yếu đi rất nhiều sau mỗi vụ đàn áp người yêu nước.

  Trả lờiXóa
 16. Tôi cũng là một đảng viên Đảng CSVN đã có trên 40 tuổi đảng, theo dõi thông tin này tôi thấy Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cần có động thái sửa sai để giữ uy tín cho Đảng, Nhà nước ta và Thủ đô Hà Nội, thủ đô vì hòa bình. Nếu im lặng hoặc không sửa sai cho đúng pháp luật thì chỉ góp thêm vào sự mất niềm tin của nhân dân đối với chính thể của ta. Tôi sẽ theo dõi tiếp vụ này, đề nghị NXD cập nhật, xin cám ơn.

  Trả lờiXóa
 17. Xin LS Sơn chỉ dùm:
  Tại sao bà Hằng bị bắt (không biết vì lý do gì) ở TP.HCM mà Chủ tịch UBND TP. Hà Nội lại ra quyết định đưa vào Cơ sở giáo dục vì có hành vi "gay rối trật tự công cộng", ông Lê Hoàng Quân ra Quyết định này (nếu có) mới phải chứ!

  Thật tình mình không hiểu!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mình trả lời bạn thế này: nếu việc gì cũng đúng luật, đúng quy định thì cô Bùi Hằng sẽ không bị bắt như thế đâu. Chỉ có vậy thôi.

   Xóa
 18. Mấy cái chứng thực/ chứng nhận kiểu của ông Giám Đốc Trại Thanh Hà lên giấy ủy quyền đúng là dở hơi. Chứng thì phải chứng là "Bà Hằng, là trại viên của trại..., đúng là đã viết thư ủy quyền". Chứ chứng kiểu này thì chẳng cần chứng cũng được

  Trả lờiXóa
 19. Chính quyền không hiểu gì về luật, bắt giữ người vô tội vạ. Thật là làm mất uy tín nhà nước, không ai hơn mấy người này.

  Trả lờiXóa
 20. Chúng ta luôn nói đến nhà nước pháp quyền,tại sao bắt người bừa bãi. Bắt người bừa bãi là làm loạn xã hội: xã hội không kỷ cương lại chà đạp lên nhân phẩm con người. Ai chịu trách nhiệm về vấn đề này?.Đã có đơn kiện,chính quyền HN không thể lẩn tránh sự thực mà phải công khai trước công luận. Nếu không công khai thì người dân có quyền nghĩ rằng đây là hành vi của xã hội đen
  Phải chăng chính quyền HN bất chấp tất cả kể cả chà đạp lên "chính danh" của nhà nước?

  Trả lờiXóa
 21. Đơn quá chặt chẽ, lời kết luận quá hay. Thiết nghĩ chúng ta có một đoàn luật sư cùng kí tên phản đối việc sai trái rành rành thì quí biết bao. Cảm ơn Ls Sơn, mong ông bảo trọng!Mong ông Thảo hãy còn chút lương tâm, nếu như ông là dân thường, thử đặt tình huống đó là anh chị em ông thì ông nghĩ sao?

  Trả lờiXóa
 22. Tôi nghĩ Chính Quyền Hà Nội , có lẽ họ cũng đang hiểu việc Bắt Giam giữ, chị Bùi thị Minh Hằng là một việc làm sai trái. Bởi vì suy cho cùng , việc làm của chị Minh Hằng , không ai có thể chấp nhận chị ..,là người có tội được . Một khi đất Nước bị Giặc lăm le , muốn lấn chiếm bờ cõi , mà bao đời nay Ông Cha ta , đã đổ biết bao xương máu , để gìn giữ Nguyên Vẹn.., Không riêng gì Chị Minh Hằng, mà chúng tôi là Dân Tộc Việt Nam , không ai có thể chấp nhận và ngồi nhìn , để bọn Giặc chà đạp lên nước nhà . Vậy thử hỏi Minh Hằng đã làm đúng , thì sao lại gọi chị là người có tội, và Bắt Giam Giữ một cách trái phép như vậy được ? Chị hy sinh đứng ra tranh đấu cho lẽ phải, cho chính nghĩa , muốn tranh đấu giành chủ quyền về cho nước nhà, chị không đứng lên tranh đấu , để giành một chút gì quyền lợi cho bản thân . Vậy thì chị được ghép vào tội gì ? Chúng tôi Yêu cầu Chính quyền Hà Nội xem xét , và Trả Tự Do cho Chị Bùi Hằng , Nếu Chính quyền trả tự do cho Bùi Hằng , đó cũng là một việc làm củng cố niềm tin cho người Dân Việt Nam chúng tôi hơn, vì hiện giờ người dân chúng tôi , hiện nay rất hoang mang , và không còn niềm tin , bởi vì chúng tôi không biết Luật thế nào là đúng, và thế nào là Sai...Xin Cảm Ơn .

  Trả lờiXóa
 23. Xin các bác cứ từ từ đừng làm ồn lên. Thế nào rồi bác Nghị cũng 1 lần nữa chỉ thị cho thuộc cấp của mình trả tựdo cho chị Minh Hằng như những lần trước bây giờ cho mà xem. Bác Nghị mà làm được thì nhân dân lại hoan hô bác như những lần trước là khôn mà ngoan. Còn tiếp tục bắt giữ trái phép đối với người yêu nước Minh Hằng chỉ làm cho lòng người thêm căm giận mà thôi. (Nhím)

  Trả lờiXóa
 24. Toi dong y voi yeu cau tra ngay tu do cho chi Hang. Hoan ho viec lam cua LS Ha Huy Son. Chuc chau Nhan yen lanh, cho don me.

  Trả lờiXóa
 25. Phản đối lệnh bắt giam độc đoán, trái pháp luật đối với bà Bùi Minh Hằng.
  Cám ơn luật sư Hà Huy Sơn đã có hành động cần thiết và dũng cảm!
  Phản đối bá quyền.

  Trả lờiXóa
 26. BÙI THỊ MINH HẰNG VÔ TỘI!!!

  Đề nghị chính quyền Hà Nội trả ngay tự do cho NGƯỜI BIỂU TÌNH YÊU NƯỚC BÙI THỊ MINH HẰNG!
  Xin trân trọng cảm ơn Văn phòng luật sư Trần Vũ Hải, xin cảm ơn LS.Hà Huy Sơn.
  (Muathuhanoi)

  Trả lờiXóa
 27. tại sao lại không khởi kiện? vì theo tôi được biết mới có luât TTHC hiệu lực từ 1/7/2011 người bị hại có thể khởi kiện ngay từ đầu mà không cần phải qua bước khiếu nại.

  Trả lờiXóa
 28. Sao đất nước ta bây giờ nhiễu nhương thế nhỉ? Cấp Thành phố trực thuộc TW, hơn nữa lại là thủ đô vì hòa bình mà lại bắt người cho vào trại giáo dục không đúng pháp luật. Thật là tệ hại!

  Trả lờiXóa
 29. Phải tuân thủ pháp luật, phải coi trọng quyền con người, phản đối bắt giam bà Hằng, ông Thảo nên suy nghĩ lại, kẻo đời sau sẽ chê trách ông đó !

  Trả lờiXóa
 30. Mọi mặt của Hà Nội đều đi xuống, chỉ có giá tiêu dùng và mức độ đàn áp người biểu tình yêu nước là tăng lên.
  Thành tích của lãnh đạo Thủ đô là thế đó!

  Trả lờiXóa
 31. Tất cả công dân Việt Nam, kể cả người nước ngoài khi đã vào Việt Nam,đều phải tôn trọng và chấp hành nghiêm luật pháp Việt Nam.
  Những biện pháp bắt giữ,đưa đi cơ sở giáo duc,đưa đi cải tạo và kể cả tử hình là rất cần thiết đối với những kẻ phạm tội.Nhưng chính quyền phải thật hiểu và thật sự công tâm,không được phép mượn danh,cậy thế để bắt oan người vô tội,trà đạp lên pháp luật,lên quyền tự do của công dân.Trường hợp bà Minh Hằng cũng vậy,đề nghị chính quyền HN nên xem xét và áp dụng cho đúng luật pháp.Nếu bà Hằng sai ở điều gì,sai như thế nào,phạm vào điều nào của luật thì nên công khai và nên nói rõ cho bà Hằng biết.Bà gây rối trật tự về vấn đề gì?gây ở đâu?bà chửi nhau,đánh nhau,bà phản đối chính quyền hay phản đối cái gì quá mức chưa?Nếu có lý do chính đáng,đúng luật thì không những bà Hằng phải tâm phục,khẩu phục mà mọi người dân sẽ tự hào về nền pháp luật nghiêm minh của nước nhà.Nếu chưa đủ căn cứ thì chính quyền nên xem xét lai,tránh cho nhân dân hiểu sai về chính quyền,vì nếu khoảng cách giưã người dân và chính quyền càng xa,thì sự ổn định cúa xã hội sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.Mong chính quyền hãy đặt lợi ích của đất nước lên trên hết.

  Trả lờiXóa
 32. Tùy tiện quá, không có luật lệ gì, muốn bắt ai là bắt thôi, không dựa trên điều luật, chứng cứ gì...
  Đất nước ôi...

  Trả lờiXóa
 33. Tổ quốc trên hết!22:40 19 tháng 12, 2011

  Chính quyền Hà Nội mà đứng đầu ở đây là ông Nguyễn Thế Thảo phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước việc vi phạm một cách nghiêm trọng và coi thường pháp luật cũng như coi thường quyền bất khả xâm phạm về thân thể, tính mạng, nhân phẩm của người dân mà ở đây là Cô Bùi Thị Minh Hằng. Chúng tôi, những người dân của đất nước Việt Nam, những người làm chủ của đất nước này, yêu cầu chính quyền và những người thực thi pháp luật trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho cô Hằng. Các ngài không thể để những đồng thuế mà nhân dân chúng tôi đóng góp nuôi bộ máy chính quyền để làm những việc trái pháp luật và lẽ phải. Ông Nguyễn Thế Thảo nên từ chức!

  Trả lờiXóa
 34. Biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục trên cơ sở Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 theo tôi vi hiến. Tuy nhiên do Việt Nam không có Cơ quan bảo hiến nên Hiến pháp không được bảo vệ. Chỉ nhìn xu hướng Quốc tế và những góp ý mới đây của các Tổ chức Quốc Tế với Việt Nam không nên đưa những người làm công việc mại dâm vào các Trường giáo dưỡng đáng lẽ cũng cảnh tỉnh những ai chưa coi trọng quyền tự do của người khác. Còn nay đưa một người tích cực biểu tình chống Trung Quốc bành chướng (mặc dù có thể có những va chạm với cơ quan an ninh! - mà lỗi của cơ quan an ninh không thấy ai có trách nhiệm nhắc đến! - nhưng nhân dân rất quan tâm và không quên!) - vào Trại thì tôi nghĩ rất đông dân trong và ngòai nước muốn yêu cầu Chính quyền Hà Nội hãy nhanh chóng rút lại Quyết định của mình trước khi mọi người từ bị ngạc nhiên, sốc chuyển sang tức giận, phẫn nộ.

  Trả lờiXóa
 35. Suy nghĩ về câu hỏi của khách 20:32 Nếu C. Hằng đã có luật sư giỏi thì thường họ biết làm cách nào tốt nhất. Lí luận trên của LS Sơn tôi thấy chặt chẽ. Đúng là có Luật tố tụng hành chính, tuy vậy thường việc kiện ra Tòa cũng hay mất thời gian (được vạ má sưng). Việc đưa ra Tòa Hà Nội kiện có thể còn nhiều người cũng sợ là đã có sự "chỉ đạo" và sau một thời gian thụ lý lại quyết định bất lợi cho "dân" chăng?! Tuy vậy đúng là cũng phải tính đến kiện tụng nếu Chính quyền Hà Nội không thay đổi quan điểm - và lúc ấy có lẽ nên đề nghị được có thẩm phán không phải người của Hà Nội là tốt nhất!

  Trả lờiXóa
 36. Mọi hành vi giam giữ người không bệnh tật, không nghiện ngập không qua xét xử đều không văn minh. Nếu đó là hành vi sai luật, thì người thực hiện không văn minh; còn nếu đó là đúng luật, thì luật đó không văn minh, của một chế độ không văn minh!

  Trả lờiXóa
 37. yêu nước mà bị bắt đi cải tạo nhân phẩm , thật chẳng hiểu nổi, tôi không còn dám yêu nước nữa

  Trả lờiXóa
 38. Phan doi quyet dinh vi pham phap luat cua UBND tp ha noi!
  Chi Hang la nguoi yeu nuoc. Toi yeu qui va kinh trong chi Hang.

  Nguyen manh tuan

  Trả lờiXóa
 39. Yeu cau ong Thao ton trong phap luat, tra tu do ngay lap tuc cho ba Bui Thi Minh Hang, boi thuong va xin loi gia dinh cua ba truoc cong luan !

  Trả lờiXóa
 40. Yêu cầu tất cả mọi người sống ở trên đất nước Việt Nam phải tôn trọng pháp luật.
  Hành động yêu nước thì phải được tuyên dương, khen thưởng.Vi phạm pháp luật phải bị xử lý nghiêm minh.

  Trả lờiXóa
 41. Ông Nguyễn Thế Thảo cần phải có thái độ thực sự cầu thị trong vu việc này để giữ lại niềm tin của nhân dân đã sắp bị mất hết !!!

  Trả lờiXóa
 42. Thả tự do vô điều kiện chị Bùi thị Minh Hằng !

  Trả lờiXóa
 43. Đọc xong bài trên thấy có quá nhiều điều vô lý mà người ta - những người có thẩm quyền , quyền hành , chấp pháp lại dùng những điều vô lý để áp đặt với những việc làm có lý của chị Minh Hằng - là biểu thị lòng yêu nước . Tạm giữ lại TPHCM , quyết định thì 1 bác ở HN ký , giáo dục tại HN . Hóa ra mấy bác ở TPHCM là công nhân , mấy bác ở HN là sếp hay sao . Không nghiên cứu , áp dụng các điều luật đúng quy định , mà cứ vô cớ , áp đặt các quy định chung chung để bắt giữ người trái pháp luật . Thể hiện ta àay là người thừa hành công vụ thì đã vào tay ta , sai là sai , đúng là đúng , sai cũng có thể thành đúng , đúng cũng có thể thành sai . Ai là người đứng ra phân xử . là người nắm quyền hành , thực thi pháp luật , muốn người ta sống , thì cho sống , muốn chết thì bắt người ta phải chết ...... Có khác gì vua chúa ngày xưa , chỉ có khác là năm tháng khác nhau , thời đại khác nhau , chứ cách hành xử thì đều giống nhau cả .

  Con vua thì lại làm vua ...

  TỰ khuyên mình cố mà học giỏi leo cao , để được làm quan chức để được là vua thôi .

  Trả lờiXóa
 44. Đề nghị Ông CT Nguyễn Thế Thảo ngay lập tức hủy bỏ quyết định trái pháp luật. Trả tự do cho Bà Bùi Thị Minh Hằng ngay và bồi thường danh dự cùng xin lỗi trước công luận.

  Trả lờiXóa
 45. Hà Nội, thủ đô ngàn năm văn hiền ,tròi đất ơi???

  Trả lờiXóa
 46. Yeu cau chinh quyen Ha Noi tra loi don khieu kiencua ls Son khong the im lang.

  Trả lờiXóa
 47. yeu cau tra tu do cho bui minh hang nguoi da cam dam noi len su that

  Trả lờiXóa
 48. Yeu cau tra tu do cho ba Bui Thi Minh Hang Nguoi phu nu dung cam dam dau tranh vi hoa binh,dam dau tranh chong lai cai ac

  Trả lờiXóa
 49. Hãy trả tự do ngay vô điều kiện cho nữ anh thư BÙI THỊ MINH HẰNG.
  BÙI THỊ MINH HẰNG xứng đáng là con cháu của Bà Trưng, Bà Triệu anh hùng.

  Trả lờiXóa
 50. "Tội" của bà Hằng "chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự" (QĐ 5225) thì chỉ giáo dục tại nơi cư trú vì bà Hằng không phải "Không có nới cư trú nhất định" (QĐ 5225). Cho nên QĐ 5225 của UBND Hà Nội là trái hiến pháp, pháp luật hiện hành. Hãy trả tự do cho bà Hằng, xin đừng "cả vú lấp miệng em".

  Trả lờiXóa
 51. TDN đang quyết liệt chém MH một cách đê hèn bẩn thỉu, tiểu nhân. Đề nghị luật sư xem xét để khởi kiện TDN luôn

  Trả lờiXóa
 52. Bà Bùi Minh Hằng là người công dân tốt, theo nhiều người nhận xét thì không lí nào lại đưa bà vào trại phục hồi nhân phẩm. Đề nghị người có trách nhiệm đừng làm tổn thương cho bà và gây thêm tội ác với nhân dân lương thiện,lương tâm quý vị ở đâu ,hãy thả bà Bùi thị Minh Hằng , để thêm bạn bớt thù các ông ơi !!!!

  Trả lờiXóa