Thứ Năm, 14 tháng 4, 2016

BÀ NGUYỄN KIM ANH RA TUYÊN BỐ PHẢN ĐỐI VIỆC LẤY TÍN NHIỆM

Hai ứng cử viên tự ứng cử ĐBQH: Nguyễn Trang Nhung (Sài Gòn)
và Nguyễn Kim Anh (Đồng Nai) trước tòa nhà Bưu điện Sài Gòn

TUYÊN BỐ PHẢN ĐỐI VIỆC LẤY TÍN NHIỆM 
TẠI NƠI CƯ TRÚ VÀ NƠI CÔNG TÁC

Kính gửi: UBBC tỉnh Đồng Nai

Tôi là Nguyễn Thị Kim Anh, ứng viên ĐBQH độc lập.

Sau khi tham gia lấy phiếu tín nhiệm tại nơi cư trú, tôi thấy có những vấn đề sau:

1. Việc dựa vào kết quả tín nhiệm tại nơi cư trú, nơi công tác để quyết định ứng viên có được tranh cử hay không là một sự vi phạm hiến pháp, nó tước quyền bầu cử tự do, trực tiếp của đa số dân chúng bởi một nhóm thiểu số chưa đến 100 người. 

2. Thành phần tham dự hội nghị tín nhiệm tại địa phương được quyết định bởi chỉ một vài người, không công bằng, tạo kẽ hở cho sự thao túng sắp đặt loại bỏ ứng viên một cách chủ quan, định kiến như đã xảy ra với tôi và nhiều người khác. 

3. Việc nhận xét mang tính định kiến, cá nhân của những người tham dự hội nghị không dựa trên một căn cứ, tiêu chuẩn pháp luật nào - lại không cho ứng viên trả lời thấu đáo - là không công bằng, minh bạch và thượng tôn pháp luật. Việc này không được phép sử dụng để lựa chọn ứng viên ĐBQH, vì nó chà đạp những phẩm chất cần có của một đại biểu.

Tôi nhận thấy mình không thể tiếp tục tham dự việc lấy phiếu tín nhiệm này, vì đó là tiếp tay cho một hoạt động vi hiến, tiếp tay cho kẻ xấu trục lợi và làm một việc trái với lương tâm của mình.

Đề nghị UBBC không sử dụng kết quả lấy phiếu tín nhiệm đã được sắp đặt trước để loại bỏ ứng viên, hãy để tôi được quyền trình bày trước đa số dân chúng, và để đa số người dân có quyền lựa chọn đại biểu của mình.

Dân chủ là phải để cho dân được phát biểu những gì họ muốn nói.

Đồng Nai, ngày 12 tháng 4 năm 2016
Nguyễn Thị Kim Anh1 nhận xét :

  1. Rất chí lý. Ý kiến này nên được đề xuất chính thức trong các kỳ họp Quốc Hội đề ban soạn thảo nghiên cứu sửa đổi những điều chưa hợp lý, chưa khoa học trong các luật đã ban hành.

    Trả lờiXóa