Thứ Hai, 21 tháng 12, 2015

DÀN XẾP CHƯA XONG, SẼ MỞ THÊM MỘT HỘI NGHỊ TW NỮA

Ông Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị - Ảnh: Chinhphu.vn

Thông qua danh sách ứng cử ủy viên Bộ Chính trị
 
VietNamnet
21/12/2015 19:24 GMT+7

Trung ương Đảng đã thông qua danh sách các ứng viên được giới thiệu vào Bộ Chính trị khóa 12, giao Bộ Chính trị tiếp tục chuẩn bị nhân sự trường hợp đặc biệt là ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá 11 quá tuổi, tái cử, để đảm nhiệm chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, trình hội nghị Trung ương 14 xem xét, quyết định.


Toàn văn phát biểu bế mạc hội nghị TƯ 13 của Tổng bí thư
Chuẩn bị nhân sự quá tuổi, tái cử làm lãnh đạo
Ai sẽ giữ trọng trách?

Hôm nay, hội nghị Trung ương 13 đã bế mạc sau 8 ngày làm việc. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu quan trọng tại phiên bế mạc hội nghị.

Thông cáo của hội nghị nêu rõ:

1- Ban chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận tán thành, nhất trí cao với báo cáo của Bộ Chính trị về việc tiếp thu ý kiến đóng góp của đại hội đảng bộ các cấp, của đại biểu QH, MTTQ, các đoàn thể nhân dân, của cán bộ, đảng viên và nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng 12.

Trung ương thông qua các dự thảo văn kiện trình Đại hội 12 của Đảng; giao Bộ Chính trị, căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương, báo cáo tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị và ý kiến góp ý trực tiếp vào văn bản của các ủy viên Trung ương để hoàn chỉnh lần cuối các văn kiện trình Đại hội 12 gồm:

- Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương khoá 11 với tiêu đề: "Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại".

- Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khoá 11 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển 2016 - 2020.

2- Ban chấp hành Trung ương thảo luận và thông qua :

- Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương khoá 11.

- Báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khoá 11 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

3- Ban chấp hành Trung ương thảo luận và thông qua dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội 12, dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội 12; giao Bộ Chính trị, căn cứ ý kiến đóng góp của Trung ương, hoàn chỉnh dự thảo các quy chế nói trên để trình Đại hội Đảng 12.


4- Trung ương thảo luận và thông qua: dự kiến nội dung và chương trình làm việc Đại hội 12 trình Đại hội xem xét, quyết định. Ban chấp hành Trung ương Đảng quyết định triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng từ ngày 20/1 đến ngày 28/1/2016 tại Hà Nội, trong đó phiên trù bị tổ chức vào ngày 20/1, khai mạc chính thức vào ngày 21/1.

5- Ban chấp hành Trung ương đã thảo luận dân chủ, cân nhắc kỹ lưỡng, thông qua danh sách các vị được Trung ương giới thiệu ứng cử ủy viên chính thức và ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá 12 để trình Đại hội Đảng 12 xem xét, quyết định.

Trung ương cũng đã thảo luận dân chủ, cân nhắc kỹ lưỡng, thông qua danh sách các vị đủ điều kiện, trong độ tuổi được Trung ương nhất trí giới thiệu ứng cử ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và UB Kiểm tra Trung ương khoá 12; đồng thời giao Bộ Chính trị tiếp tục chuẩn bị nhân sự trường hợp đặc biệt là ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá 11 quá tuổi, tái cử, để đảm nhiệm chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, trình hội nghị Trung ương 14 xem xét, quyết định.

5- Ban chấp hành Trung ương đã xem xét cho ý kiến về: Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá 11; Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ Đại hội 11; Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của UB Kiểm tra Trung ương khoá 11.

Trung ương giao Bộ Chính trị và UB Kiểm tra Trung ương nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Trung ương, hoàn chỉnh các báo cáo này và chuyển giao Ban chấp hành Trung ương khoá 12 xem xét, quyết định.

6- Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị chỉ đạo các tiểu ban: Văn kiện, Kinh tế - xã hội, Nhân sự, Tổ chức phục vụ Đại hội 12 và các cơ quan chức năng, tiếp tục hoàn thành các công việc còn lại để bảo đảm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng thành công tốt đẹp.

Linh Thư
________________

Báo Tuổi trẻ đưa tin: Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã quyết định triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng từ ngày 20-1-2016 đến ngày 28-1-2016 tại Thủ đô Hà Nội, trong đó phiên trù bị tổ chức vào ngày 20-1-2016, khai mạc chính thức vào ngày 21-1-2016. (Báo Tuổi trẻ).


.

7 nhận xét :

 1. Nghị quyết quá nhiều,không xuất khẩu được,
  Cái kim, sợi chỉ,que tăm cũng phải nhập khẩu ?
  Buồn quá.

  Trả lờiXóa
 2. THỜI KHẮC LỊCH SỬ ĐẢ ĐIỂM CHẮC CHẮN KHÔNG CẦN MỘT ĐẠI HỘI NÀO NỬA ! CÁC ÔNG ĐẢ QUÁ GIÀ HẢY VỀ ĐUỔI GÀ ! ĐỂ NHỬNG NGƯỜI TRẺ DƯỚI 60 LÊN ĐIỀU KHIỂN ĐẤT NƯỚC ! CÁC ÔNG ĐẢ XƠ CỨNG ! DÂN VN KHÔNG CÒN CHỊU NỔI THÊM 1 NHIEM KỲ NỬA ,LỊCH SỬ ĐANG SANG TRANG ! HÔM NAY LÀ HỌC SINH NGÀY MAI LÀ SINH VIÊN VÀ TOÀN DÂN

  Trả lờiXóa
 3. Trần Thị Thảo08:10 22 tháng 12, 2015

  Lại một phát minh nữa của ông tổng : DÂN CHỦ XHCN . Cụm từ này trên thế giới chưa bao giờ có thì nay đã có ở VN .Tài , tài quá , đại tài.

  Trả lờiXóa
 4. Trong một gia đình mà mẹ bị mê tín dị đoan, đồng bóng với các niềm tin vu vơ, an chay tụng niệm chả biết thực tế là gì, còn ông bố suốt ngày cờ bạc đề đóm, tiêu tiền vung tay như công tử Bạc liêu, nợ nần chồng chất thì những đứa con là người bất hạnh nhất khi phải lựa chon theo cha hay theo mẹ.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Dù là các chính trị tài ba cũng không thể là cha mẹ tôi, chứ mấy ông này tôi đâu có phục nên chỉ có thể tạm gọi là "những người chủ gia đình tự bầu"!

   Xóa
 5. Mọi công dân đến 60 tuổi thì về hưu. Còn lãnh đạo thì ngồi đến hơn 70 tuổi... Trước Đảng bảo : Giai cấp nào ban hành luật thì có lợi cho giai cấp đó. Trường hợp hơn 65 tuổi vẫn tìm cớ ở lại...Rò ràng nhóm người đang nắm quyền hành đề ra quy định chỉ có lợi cho mình... Vậy có phải tham quyền, cố vị không? Nếu không phải thì cho tôi xin lỗi.

  Trả lờiXóa
 6. Lãnh Đạo khịa gì mà cứ hết họp rồi lại đi tham quan, còn chút thời gian rãnh rỗi thì lại lôi dân ra đì !.

  Trả lờiXóa