Thứ Ba, 8 tháng 10, 2019

KIẾN NGHỊ ĐÌNH CHỈ ĐIỀU TRA ĐỐI VỚI LUẬT SƯ TRẦN VŨ HẢI


KIẾN NGHỊ ĐÌNH CHỈ ĐIỀU TRA ĐỐI VỚI LUẬT SƯ TRẦN VŨ HẢI VÀ BÀ NGÔ TUYẾT PHƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Việt Nam, ngày 25 tháng 9 năm 2019

KIẾN NGHỊ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN
V/v đề nghị đình chỉ điều tra đối với ông Trần Vũ Hải và bà Ngô Tuyết Phương trong vụ án “Trốn thuế” do Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố, điều tra.

Kính gửi: VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Chúng tôi là những luật sư bào chữa, bảo vệ cho ông Trần Vũ Hải và bà Ngô Tuyết Phương trong vụ ông Hải bà Phương bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa (PC03 CAKH) khởi tố về tội “Trốn thuế” theo khoản 1, Điều 161 Bộ luật hình sự 1999 (sửa đổi bổ sung năm 2009), mà theo cơ quan điều tra đã có hành vi giúp sức cho bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh và ông Ngô Văn Lắm trốn thuế khoảng 280 triệu đồng.

Ngay sau khi PC03 CAKH có Bản kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố số 1197/KLĐT-PC03 ngày 19/9/2019 (KLĐT) đề nghị chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa (VKSNDKH) để truy tố ông Hải, bà Phương về tội danh trên, Luật sư Ngô Anh Tuấn, Luật sư Nguyễn Hồng Hà và ông Trần Vũ Hải đã đề nghị sao chụp, đọc tài liệu trong hồ sơ vụ án tại PC03 CAKH nhưng PC03 CAKH đã không giải quyết yêu cầu chính đáng này. Hiện hồ sơ đã được chuyển sang VKSNDKH, nhưng các luật sư cũng chưa có điều kiện tiếp cận các tài liệu khác ngoài bản KLĐT và một số tài liệu khác do ông Hải, bà Phương cung cấp hoặc do chúng tôi biết được từ các buổi dự cung bị can.

Tuy nhiên, dựa trên bản KLĐT này và một số tài liệu có được, chúng tôi nhận thấy có đủ căn cứ để cơ quan tố tụng tỉnh Khánh Hòa đình chỉ điều tra đối với ông Hải, bà Phương.

Chúng tôi xin nêu các căn cứ sau đây:

1. Bản KLĐT đã xác định bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh là chủ thể nộp thuế thu nhập cá nhân do chuyển nhượng bất động sản tại 78/40 Trần Phú, thành phố Nha Trang vào ngày 10/8/2016 và là người chủ mưu trốn thuế cho chính bà Hạnh:

- Trang 2 KLĐT: “…Để giao dịch chuyển nhượng bất động sản tại địa chỉ số 78/40 đường Tuệ Tĩnh - Phường Lộc Thọ - TP Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa. Ngày 10/8/2016, tại Văn phòng công chứng Hoàng Huệ - Phạm Tuấn (địa chỉ số 26 Hai Bà Trưng - TP Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa), Nguyễn Thị Ngọc Hạnh chỉ đạo Ngô Văn Lắm thực hiện việc xác lập văn bản thỏa thuận với bên nhận chuyển nhượng là vợ chồng Trần Vũ Hải - Ngô Tuyết Phương, có nội dung xác định giá trị thực tế chuyển nhượng là 16.153.500.000đ (mười sáu tỷ, một trăm năm ba triệu, năm trăm nghìn đồng) và trị giá chuyển nhượng ghi trên Hợp đồng công chứng là 1.800.000.000đ (một tỷ, tám trăm triệu đồng) với mục đích kê khai trốn thuế thu nhập cá nhân cho Nguyễn Thị Ngọc Hạnh…”.

- Trang 6 KLĐT: “…Bị can Nguyễn Thị Ngọc Hạnh là người chủ mưu, bàn bạc thống nhất với bị can Trần Vũ Hải, bị can Ngô Tuyết Phương và chỉ đạo bị can Ngô Văn Lắm thực hiện ký các giấy tờ, thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng bất động sản để trốn thuế, nhằm mục đích để vụ lợi cá nhân.

- Bị can Ngô Văn Lắm là người thực hành theo sự chỉ đạo của bị can Nguyễn Thị Ngọc Hạnh để giúp bị can Hạnh trốn thuế;

- Bị can Trần Vũ Hải và bị can Ngô Tuyết Phương là người giúp sức trong việc ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất không đúng trị giá thực tế giao dịch giúp cho bị can Nguyễn Thị Ngọc Hạnh trốn thuế…”.

2. Việc KLĐT xác định bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh là chủ thể nộp thuế thu nhập cá nhân do chuyển nhượng bất động sản và là người chủ mưu trốn thuế cho chính bà Hạnh, đủ căn cứ xác định ông Hải và bà Phương không gúp sức cho bà Hạnh trốn thuế TNCN (nếu có).

- Nếu bà Hạnh là chủ thể nộp thuế TNCN do chuyển nhượng bất động sản, bà phải làm thủ tục kê khai, nộp thuế. Nếu có cá nhân, tổ chức khác khai thay, phải áp dụng điểm a.5, khoản 3, Điều 26 Thông tư 05/VBHN-BTC ngày 14/3/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân: “a.5. Trường hợp khai thay hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, thì tổ chức, cá nhân khai thay ghi thêm “Khai thay” vào phần trước cụm từ “Người nộp thuế hoặc Đại diện hợp pháp của người nộp thuế” đồng thời người khai ký, ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức khai thay thì sau khi ký tên phải đóng dấu của tổ chức. Trên hồ sơ tính thuế, chứng từ thu thuế vẫn phải thể hiện đúng người nộp thuế là cá nhân chuyển nhượng bất động sản.”

- Hiện không có chứng cứ nào ghi nhận bà Hạnh đã kê khai thuế hoặc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác khai thay. Như vậy không thể có chuyện bà Hạnh đã sử dụng hợp đồng chuyển nhượng mà vợ chồng ông Hải ký để kê khai thuế của chính bà Hạnh (dẫn đến xác định sai số tiền thuế).

- Việc bà Hạnh có trách nhiệm nộp thuế TNCN (nếu có) trong việc chuyển nhượng bất động sản nêu trên nhưng chưa nôp thuế đủ (dẫn đến bị cáo buộc trốn thuế) là do bà Hạnh chưa kê khai hoặc chưa kê khai đầy đủ. Ông Hải bà Phương không liên quan và không có trách nhiệm gì đến việc kê khai, nộp thuế của cá nhân bà Hạnh. Sau khi cơ quan chức năng phát hiện việc này, các cơ quan chức năng chưa hướng dẫn bà Hạnh kê khai, nộp thuế đầy đủ dù bà Hạnh có đề đạt nguyện vọng miệng trực tiếp và mới đây xác nhận bằng văn bản gửi PC03 CAKH và VKSNDKH. Như vậy, trách nhiệm để cá nhân bà Hạnh không kê khai, nộp thuế đầy đủ (nếu có) cho đến nay là thuộc các cơ quan chức năng tại tỉnh Khánh Hòa, không liên quan đến ông Hải, bà Phương.

3. Chúng tôi nhất trí với các kiến nghị của Luật sư Bùi Quang Nghiêm, Luật sư Nguyễn Duy Bình, Luật sư Lê Thị Minh Nhân đã gửi PC03 CAKH và VKSNDKH, trong đó khẳng định không có cơ sở để buộc tội ông Hải, bà Phương đã giúp sức cho bà Hạnh, ông Lắm trốn thuế.

Chúng tôi nêu tóm tắt 5 ý kiến, lập luận trong các bản kiến nghị này như sau:

- Hai vợ chồng ông Hải, bà Phương không phải là người nộp thuế, do đó không thể bị xử lý hay quy tội trốn thuế (mà đối tượng là người khai thuế, nộp thuế, vi phạm quy định của Luật quản lý thuế) căn cứ theo Thông tư liên tịch số 10/2013/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTC ngày 26/6/2013.

- PC03 CAKH đã vượt thẩm quyền, làm trái Điều 5, Luật công chứng 2014 khi khẳng định tài liệu Hợp đồng chuyển nhượng được công chứng ghi giá 1,8 tỷ đồng (được ông Lắm sử dụng để kê khai tính thuế) là không hợp pháp.

- Việc áp giá để tính thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản được áp dụng theo Điều 12 Văn bản số 05/VBHN-BTC ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài chính. Cơ quan thuế đã xác định theo một trong hai cách nêu trong văn bản này, nên việc PC03 CAKH khẳng định “xác định sai số thuế phải nộp” là không có cơ sở.

- Không có cơ sở để xác định vợ chồng ông Hải, bà Phương cố ý giúp sức cho ông Lắm, bà Hạnh trốn thuế, vì không biết hai người này có thuộc đối tượng phải nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế thu nhập cá nhân khi bán bất động sản hay không. Vợ chồng ông Hải, bà Phương không được lợi gì trong việc ký vào các giấy tờ liên quan theo yêu cầu của bà Hạnh.

- Ông Hải là người quyết định giao dịch bất động sản với bà Hạnh. Vợ ông, bà Ngô Tuyết Phương chỉ ký các giấy tờ vì theo quy định vợ phải ký cùng, không bàn bạc với bà Hạnh hay ông Lắm, nên không thể quy chụp bà Phương giúp sức cho bà Hạnh, ông Lắm trốn thuế.

Vì những lý do trên, chúng tôi đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa áp dụng Điều 248 Bộ luật tố tụng hình sự ra Quyết định đình chỉ điều tra đối với ông Trần Vũ Hải và bà Ngô Tuyết Phương.

Trân trọng.

Đính kèm:
Bản kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị
truy tố số 1197/KLĐT-PC03 ngày 19/9/2019.

Nơi nhận:
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa
- Thủ trưởng, Phó thủ trưởng CQ CSĐT CAKH
- Ông Trần Vũ Hải, bà Ngô Tuyết Phương
- Lưu hồ sơ các luật sư bào chữa ông Hải, bà Phương.

Địa chỉ liên lạc chung của các luật sư tham gia kiến nghị:
Luật sư BÙI QUANG NGHIÊM - Công ty Luật hợp danh Nghiêm Chính
08 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

CÁC LUẬT SƯ THAM GIA KIẾN NGHỊ KÝ TÊN:
(đã ký)

Người đưa tin: Ls Trịnh Vĩnh Phúc, Ngô Anh Tuấn

1 nhận xét :

  1. Việc LS Vũ Hải tham gia bào chữa cho nhiều dân oan và các nhà bất đồng chính kiến, là một việc làm đáng tôn trọng và ghi công, nhưng chính quyền và công an lại xem đó là điều phải trừng trị. Trừng trị cũng được, nhưng phải moi móc lục lọi xem có cái gì mà LS Vũ Hải sơ hở để quy chụp cho nó có lý một chút, chứ quy chụp như vụ trốn thuế trong việc mua bán nhà đất ở trên coi ra chưa thuyết phục, có nghĩa các ngài thực thi pháp luật đã nhỏ mọn tạo cớ quá rõ ràng, như vậy là không nên chút nào, bởi dân chúng sẽ khinh thường các ngài.

    Trả lờiXóa