Thứ Năm, 18 tháng 4, 2013

TS. TÔ VĂN TRƯỜNG: CHỈ ĐỔI TÊN NƯỚC ĐỂ LÀM GÌ?

CHỈ ĐỔI TÊN NƯỚC ĐỂ LÀM GÌ?
Tô Văn Trường

Lâu nay, mỗi khi được đoc bài phát biểu của số vị lãnh đạo cấp cao do ai đó trong  Hội đồng lý luận soạn thảo trước, suy ngẫm tôi hiểu vì sao đất nước ta, dân tộc ta sẽ còn bị trầm luân bởi vì họ:

“Nói những điều không biết
Viết những điều không hiểu
Sợ mất những điều không đáng có”

Ngay từ khi đọc thông tin công bố khuyên khích người dân cả nước không có vùng cấm tham gia góp ý sửa đổi Hiến pháp, những người tỉnh táo biết rằng “trò chơi” nửa vời, hình thức  này sẽ  tốn kém rất nhiều tiền thuế của dân và thời gian, công sức của giới trí thức. Trong bài viết :”Hiến pháp của ai”, tôi đã nêu 4 vấn đề cốt lõi bất cập của việc sửa Hiến pháp cho đến nay vẫn mang nguyên tính thời sự!

Mấy ngày gần đây, lại rộ lên thông tin ban soạn thảo Hiến pháp đưa ra phương án đổi tên nước. Có ý kiến tán thành hay phản đối là tùy theo nhận thức và góc nhìn của mỗi người đừng ném đá nhau làm gì. Chỉ cần nói chủ quyền là của dân, nếu dân quyết định đổi tên nước thì đó là việc không ai có quyền ngăn cản.

Nếu “mổ xẻ” sâu xa hơn thì việc đổi tên nước cũng chỉ như cốc nước tạm thời “an thần” cho người đang bị trọng bệnh nan y chưa có thuốc giải. Tiến sĩ Hoàng Lê Tiến đang làm việc ở xứ người nhưng luôn quan tâm đến vận nước mới gửi mail tâm sự nguyên văn như sau: “Nhiều khi Tiến tự hỏi, ở nước ta có bao nhiêu người thực sự hiểu chủ nghĩa Mác, rồi vào những năm cuối thể kỷ 20 chắc chúng ta chưa có tiến sĩ về chuyên môn này thế ai là người hướng dẫn tiến sĩ cho một loạt các tiến sĩ rồi sau đó qua hội đồng phong giáo sư nhà nước (trong hội đồng có bao nhiều người có chuyên môn về chủ nghĩa Mác). Cho nên mới có một loạt GS … như thế!. Cho nên phải nhắc lại câu nói của Bác Hồ: đi lên chủ nghĩa xã hội “bò” qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa., Thế nhưng các chú đâu có hiểu tiếng Nghệ - bác nói bò qua thì các chú lại hiểu là “bỏ”, qua thế mới chết chứ!”

Tạm gác câu chuyện có tính truyền thuyết nói trên, trao đổi với vị trưởng thượng, chúng tôi hiểu vấn  đề không chỉ là đổi tên nước mà đã tới lúc phải từ bỏ con đường xã hội chủ nghĩa gắn với chế độ toàn trị. Chủ nghĩa xã hội theo học thuyết Mác-Lênin dựa trên ba trụ cột coi như nguyên lý : thứ nhất  là  đấu tranh giai cấp và chuyên chính vô sản;  Thứ hai  là xóa bỏ tư hữu (về tư liệu sản xuất, trong đó có đất đai); Thứ ba  là không chấp nhận kinh tế thị trường (thay bằng kế hoạch hóa tập trung). Cuộc đổi mới từ Đại hội  Đảng lần thứ VI thực chất là thay đổi hai nguyên lý sau nhưng chưa triệt để. Còn nguyên lý thứ nhất thì không nói tới trong các văn kiện nữa (nhớ rằng nghị quyết Đại hội III, IV và V đều đặt "nắm vững chuyên chính vô sản" lên đầu tiên trong đường lối chung) nhưng về tư duy lãnh đạo cũng như hoạt động thực tế thì hầu như không thay đổi mà vẫn củng cố chế độ toàn trị.

Trước đây, khi được mời tham luận trong Hội nghị toàn quốc về cải cách hành chính quốc gia do Bộ Nội vụ và báo  điện tử của Đảng cộng sản Việt Nam tổ chức ở Hà Nội tôi viết bài “Suy nghĩ về cách tiếp cận và lộ trình cải cách hệ thống chính trị ở Việt Nam” đã đụng  chạm đến quan điểm chuyên chính vô sản! Đây chính là thực chất của chế độ chính trị ở những nước còn tự nhận đi con đường xã hội chủ nghĩa. Định nghĩa về chế độ toàn trị trong từ điển Larousse năm 2002 (cả tiếng Pháp nguyên gốc và bản dịch sang tiếng Việt

Định nghĩa trong từ điển Petit Larousse 2002

Totalitarisme: Système politique caracterisé par la soumission complète des existences individuelles à un ordre collectif que fait régner un pouvoir dictatorial. Encycl. La fusion des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, l’existence d’un parti unique, la diffusion d’une idéologie hégémonique, la mobilisation des masses, le contrôle policier, la repression, l’élimination des catégories de la population designées comme boucs emissaires sont des traits partagés par les régimes totalitaires, dont l’étude a été developpée notamment par H.Arendt, soucieuse de penser les similitudes des régimes nazi et stalinien

Chủ nghĩa (chế độ) toàn trị: Hệ thống chính trị được đặc trưng bởi sự phụ thuộc hoàn toàn của các cá nhân vào một trật tự chung theo sự cai trị của một chính quyền độc tài. Từ điển bách khoa: Sự hợp nhất các quyền hành pháp, lập pháp và tư pháp, sự tồn tại một đảng duy nhất, sự phổ cập một ý thức hệ thống trị, sự huy động quần chúng, sự kiểm soát của cảnh sát, sự đàn áp, loại trừ các nhóm dân cư được coi như bung xung, đó là những nét chung của các chế độ toàn trị mà việc nghiên cứu được mở rộng, đặc biệt là nhờ H.Ariendt, quan tâm tới sự đồng dạng của chế độ phát xít và chế độ Stalin.

Ngẫm suy, nếu bây giờ ta đổi lại Việt Nam dân chủ cộng hòa thì rõ ràng cũng khác với VNDCCH năm 1954 - 1975 rồi. Thế giới đều nghĩ vậy, chỉ có ta không chịu nên mới có Việt Nam Cộng hòa là "bù nhìn" của đế quốc Mỹ mà thôi. Cái vòng nhân quả của thủ đoạn chính  trị tất nhiên là vậy đấy. Càng bày lý lẻ càng oan trái nhiều (nhại Kiều)!  Nhưng rõ ràng sau 30/4 /1975 thì hai Chính phủ  VNDCCH và Cộng hòa miền nam Việt Nam hiệp thương thống nhất đất nước, lập ra Chính phủ Cộng hòa XHCNVN. Về mặt pháp lý thì CHXHCNVN là nối tiếp và kế thừa VNDCCH và VNCH-CHMNVN chớ không phải chỉ liên tục của riêng VNDCCH. Và tất nhiên càng không phủ định VNCH.

Về chính trị đến đây ta  mới thấy vấn đề đại đoàn kết toàn dân,  HÒA GIẢI rồi mới HÒA HỢP  DÂN TỘC do Cố Thủ Tướng Võ Văn Kiệt  đề xuất là thấu tình đạt lý và cũng rất biện chứng, không thể không làm. Và nếu không làm thì lịch sử dân tộc nầy không thể là một dòng chảy thông suốt. Lý l nầy, chắc trên thế giới không ai mà không công nhận, chỉ trừ Trung Quốc!  Nhưng ta và  Trung Quc  từng cùng phe không công nhận VNCH, vậy coi trong văn kiện, lời hứa có gì mắc mớ với họ không mà thôi. Nhưng dù ta không có sơ hở gì đi nữa thì "mưu Tàu" thâm ác là vô biên. Việc ta phải ta cứ làm. Nhưng để cho chắc ăn từ hình thức lẫn nội dung  thì sửa lại "CỘNG HÒA VIỆT NAM" như phổ biến ở các nước đều có ý nghĩa hơn thực tế hơn quốc hiệu hiện thời CHXHCNVN. Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi cần nhớ rằng nếu chỉ đổi tên nước  mà không chuyển từ toàn trị sang dân chủ thì vô nghĩa, chưa kể các “ẩn số” hệ lụy đằng sau của việc đổi tên nước!

Thay cho lời kết

Lúc này,  ta vẫn còn đủ thời gian, lực lượng và cả uy tín để sửa sai, sửa cái chưa hợp lý, sửa cái dân chưa đồng tình. Cơ hội đi qua là không trở  lại, cần bình  tĩnh nhìn lại  đất nước ta từ ngày hội nhập chẳng những không rút ngắn khoảng cách mà còn tụt hậu xa hơn, cho dù ta có tiến bộ xa một trời một vực so với 1985. Nhưng nếu chỉ có ta so với ta thì có khác nào cứ lải nhải với con cháu về bài ca “ăn mày dĩ vãng” mà thế hệ trẻ chỉ so sánh với cái mà chúng thấy, quốc gia mà chúng biết. Hãy thật lòng, cho dù có đau,  nhìn cách Hunsen hành xử sau 1991 mà nên cả cơ đồ, Myanmar trở mình sau một giấc mơ thế kỷ  vv… là những bài học thực tế  vì  họ biết vượt lên chính mình!

T.V.T

7 nhận xét :

 1. Đổi tên nước thì đổi tiền, rồi đổi giấy đăng ký lái xe, sổ đổ, đổi sách giáo khoa ... + thu phí thì tính ra Nhà nước cũng thu được khối tiền

  Trả lờiXóa
 2. Rất đồng ý là đổi tên nước chỉ là một vấn đề khi bàn về sửa đổi hiến pháp. Được bàn luận rộng rãi như thế này là một dịp tham khảo ý kiến phúc quyết về hiến pháp của nhân dân.
  Những vấn đề về bản chất của nhà nước thì cần trao đổi bàn luận cởi mỡ và xây dựng. Còn những vấn đề hình thức thì không cần chú trọng thay đổi. (Ví dụ không cần đổi tiền vì ta cứ tiêu tiên cũ có sao đâu cũng như ta vẫn cho lưu thông những đồng ngoại tệ đó thôi - đó chỉ là quan niệm về giá trị sử dụng của đồng tiền và về hành chính mà nói có phải thay mới là thay tất cả các cái cũ đâu mà có tính kế thừa nữa cơ mà))

  Trả lờiXóa
 3. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
 4. NHÂN QUẢ CỦA NON NGƯỜI THÌ ĐẠO PHẬP ĐÃ DẠY .CÒN NHÂN QUẢ CỦA XHCN THÌ AI DẠY .HỌC TRÒ LÀ AI

  Trả lờiXóa
 5. Anh Xuân Diện ạ! Theo tôi mấy ông tìm cách đến với KIẾN NGHỊ 72 lần lần ấy mà, cho khỏi MẮC CỠ đó thôi!, Đã đeo KIẾM thì phải xung trận chứ, chẳng lẽ đeo Kiếm mà lại xuống bếp nấu cơm? Đã đặt tên nước là CỘNG HÒA DÂN CHỦ VIỆT NAM RỒI thì thể chế phải giống TAM QUYỀN PHÂN LẬP chứ, nếu khác thì coi đâu có được! Biết đâu ngày mai mấy ông lại to nhỏ cho thành lập MỘT đảng đối lập cũng nên! MUỐN NHANH CỨ PHẢI TỪ TỪ ! Biết đâu bàn tới, bàn lui rồi KIẾN NGHỊ 72 kia được đáp ứng hết mà cũng không biết ấy chứ lị.

  Trả lờiXóa
 6. Ngu đệ cho rằng, vấn đề là thừa nhận lịch sử từ năm 1945 lại đây:
  - VNDCCH là nhà nước thay thế Đế quốc (Vương quốc) VN;
  - VNCH là nhà nước thay thế QGVN;
  - CHMNVN là nhà nước thay thế và kế thừa NN VNCH;
  - CHXHCNVN là nhà nước thay thế và kế thừa NN VNDCCH và CHMNVN
  thì mọi vấn đề về Chế độ chính trị và Chủ quyền QG sẽ được lý giải rõ ràng và có lợi cho đất nước.
  Việc thay đổi chế độ chính trị cho từng giai đoạn chỉ mang tính lịch sử, tùy thuộc vào lực lượng nắm quyền lãnh đạo nhà nước và tương quan lực lượng quốc tế.
  Nội hàm của cụm từ "XHCN" cũng còn tù mù, cứ để vậy cho nó "ổn định" cũng chẳng sao.

  Trả lờiXóa
 7. đổi tên nước rồi đổi tiền mới đáng sợ. tên nước có trên đồng tiền mà

  Trả lờiXóa