Thứ Ba, 5 tháng 7, 2011

PETITION REQUEST THE MINISTRY OF INFORMATION IN PROVIDING INFORMATION PERTINENT TO RELATIONS WITH CHINA

Ảnh: Hoàng Xuân Phú
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - HappinessHanoi, July 2, 2011

PETITION

REQUEST THE MINISTRY OF INFORMATION IN PROVIDING INFORMATION PERTINENT TO RELATIONS WITH CHINA 


To: The Ministry of Foreign Affairs of Vietnam

1. From the media we learned that on Jun 25, 2011, Mr. Ho Xuan Son, Deputy Minister of Foreign Affairs of Vietnam, has met and worked with Mr. Zhang Zhijun, Deputy Minister of Foreign Affairs China, Mr. Dai Bingguo, Chinese State Commissioner.

2. On 28.06.2011, the English page of Xinhua News ran an article titled
"China urges Consensus with Vietnam on South China Sea issue" which had mentioned about this meeting, including the following information:

(I) "Both countries are opposed to external forces getting involved in the dispute between China and Vietnam and vow to actively guide public opinion and guard against remarks or actions undermine the friendship and trust the between the people of the two countries, Hong said."
(rough translation of the above paragraph into Vietnamese)

(Ii) "Chinese historical records show that in 1958, the Chinese Government claimed the islands in the South China Sea as part of China's sovereign territory, and then Vietnamese Premier Pham Van Dong Expressed agreement in His Diplomatic note to then Premier Zhou Enlai."

(rough translation of the above paragraph into Vietnamese)

The information aforementioned were not seen in the Vietnamese press.

3. We, the undersigned Vietnamese citizens, pursuant to Article 53 - Constitution of the Socialist Republic of Vietnam in 1992 (HP 1992) which reads "Citizens have the right to ... participate in the discussions of common national and local issues, to make proposals to state agencies, ... ", and in Article 69 - HP 1992 "... The citizen has the right to information; ... ", petition to The Ministry of Foreign Affairs of Vietnam
as follows:

a.) Request Minister Ho Xuan Son to confirm whether information quoted by Xinhua News Agency as indicated in section 2 (i) above is true or not? 


In case the information on Chinese's side are incorrect, please ask them to make correction and apology.

b) Indicate the position of Vietnam on The 1958 Diplomatic Letter of Minister Pham Van Dong as referred to in paragraph 2(ii)above?

c) Provide in details (full text) the agreement achieved (if any) between Minister Ho Xuan Son and Chinese representatives at the meeting. 


We look forward to an early response from The Foreign Ministry to this citizen petitions, which shows respect for the rights of citizens written in the Constitution.

Sincerely yours,


Co-signatories, 
- Nguyễn Trọng Vĩnh
- Nguyễn Huệ Chi
- Hoàng Tụy
- Chu Hảo
- Phạm Duy Hiển
- Lê Hiếu Đằng
- Nguyên Ngọc
- Nguyễn Quang A
- Ngô Đức Thọ
- Trần Nhương
- Nguyễn Xuân Diện
- Phạm Xuân Nguyên
- Nguyễn Quang Thạch
- Cao Thị Vũ Hương
- Trần Vũ Hải
- Trần Kim Anh
- Hoàng Hồng Cẩm
- Nguyễn Văn Phương
 
 Người dịch Ẩn danh dịch từ bản tiếng Việt dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******
Hà Nội,  ngày 2 tháng 7 năm 2011

KIẾN NGHỊ

YÊU CẦU BỘ NGOẠI GIAO CUNG CẤP THÔNG TIN 
LIÊN QUAN ĐẾN QUAN HỆ VỚI TRUNG QUỐC

Kính gửi: Bộ Ngoại giao Việt Nam

 1. Theo các thông tin báo chí, chúng tôi được biết ngày 25/6/2011, ông Hồ Xuân Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, đã có buổi gặp gỡ và làm việc với Ông Trương Chí Quân, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Ông Đới Bỉnh Quốc, Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc.
2. Ngày 28/6/2011, trên bản tin tiếng Anh của Tân Hoa Xã, đã có bài China urges consensus with Vietnam on South China Sea issue về cuộc gặp gỡ  này trong đó có những thông tin:

(i) Both countries are opposed to external forces getting involved in the dispute between China and Vietnam and vow to actively guide public opinion and guard against remarks or actions that undermine the friendship and trust between the people of the two countries, Hong said.”, tạm dịch như sau:
     “Cả hai nước đều phản đối những thế lực bên ngoài can dự vào tranh chấp giữa Trung Quốc và Việt Nam và nguyện sẽ tích cực hướng dẫn công luận và ngăn ngừa những lời bình luận hoặc hành động làm tổn hại tới tình hữu nghị và sự tin cậy giữa nhân dân hai nước, theo ông Hồng Lỗi ( Người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc)  
(ii)Chinese historical records show that in 1958, the Chinese government claimed the islands in the South China Sea as part of China's sovereign territory, and then Vietnamese Premier Pham Van Dong expressed agreement in his diplomatic note to then Premier Zhou Enlai.”,  tạm dịch như sau: 
Những hồ sơ lịch sử của Trung Quốc đã cho thấy rằng năm 1958, chính phủ Trung Quốc đã khẳng định các hòn đảo trên Biển Hoa Nam như là bộ phận thuộc lãnh thổ quốc gia của Trung Quốc, và kế đó Thủ tướng Việt Nam Phạm Văn Đồng đã bày tỏ sự tán đồng trong bức thư ngoại giao ngắn của mình gửi tới Thủ tướng khi đó là ông Chu Ân Lai.
      Những thông tin trên chúng tôi không thấy đăng trên báo chí của Việt Nam.

3.   Chúng tôi, những công dân Việt Nam ký tên dưới đây, căn cứ vào Điều 53- Hiến pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 1992 (HP 1992) “Công dân có quyền … tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước và địa phương, kiến nghị với cơ quan Nhà nước,…”, và Điều 69 - HP 1992 “Công dân …có quyền được thông tin;…”,  kiến nghị Bộ Ngoại giao Việt Nam như sau: 

a.) Yêu cầu ông Hồ Xuân Sơn cho biết thông tin do Tân Hoa Xã đưa như đã trích  mục 2 (i) nêu trên có đúng sự thật không ? 

Trong trường hợp những thông tin trên của Trung Quốc không chính xác, yêu cầu phía Trung Quốc phải cải chính và xin lỗi.

b.) Cho biết quan điểm của Việt Nam về bức thư  ngoại giao của Ông Phạm Văn Đồng năm 1958 nêu trong mục 2 (ii) trên đây ?

c.) Thông tin chi tiết (toàn văn) thỏa thuận đã đạt được (nếu có) giữa Ông Hồ Xuân Sơn và đại diện Trung Quốc trong buổi gặp đó.

Chúng tôi rất mong Bộ Ngoại giao sớm trả lời kiến nghị của công dân, thể hiện tôn trọng các quyền của công dân đã được ghi trong Hiến pháp. 

Trân trọng,
Những người ký tên vào Bản kiến nghị này:
- Nguyễn Trọng Vĩnh
- Nguyễn Huệ Chi
- Hoàng Tụy
- Chu Hảo
- Phạm Duy Hiển
- Lê Hiếu Đằng
- Nguyên Ngọc
- Nguyễn Quang A
- Ngô Đức Thọ
- Trần Nhương
- Nguyễn Xuân Diện
- Phạm Xuân Nguyên
- Nguyễn Quang Thạch
- Cao Thị Vũ Hương
- Trần Vũ Hải
- Trần Kim Anh
- Hoàng Hồng Cẩm
- Nguyễn Văn Phương

23 nhận xét :

 1. Tôi rất mừng khi đọc bản KN nầy,chúng ta phải làm cho kỷ đừng để mắc mưu quỷ kế ranh ma của TQ.

  Trả lờiXóa
 2. Trong bài tiếng Anh có vài lỗi đánh máy:
  - "Request the Ministry of Information..." nên là "Request the Ministry of Foreign Affairs..."
  - Có lẻ nên thống nhất cách dùng từ là "Ministry of Foreign Affairs," hay là "Foreign Ministry." Trong hai chọn một mà thôi.

  - Mục số 2 bao gồm (i) và (ii). Trong bài dịch là (I) và (Ii)

  ** Tôi không thích việc làm phê bình câu cú, chính tả đối với các tài liệu quan trọng như vầy nhưng xin có nhận xét: Câu cuối cùng trong bản kiến nghị bằng tiếng Anh "we look forward to..." có ý nghĩa rỏ ràng hơn nguyên bản tiếng Việt "Chúng tôi rất mong..." Câu tiếng Việt này có lẻ nên được sữa lại để ý được rỏ hơn.

  Trả lờiXóa
 3. THE MINISTRY OF INFORMATION là Bộ nào đấy các Bác ơi ? Việt Nam chỉ có Bộ Thông Tin và Truyền Thông ( Bộ 4T) - Ministry of Information and Communications ( MIC)

  Trả lờiXóa
 4. Có một điều tôi không biết các có thấy như tôi không ?!

  Tôi cảm thấy thắc mắc là tại sao ở các nước người ta tính dân chủ không bằng nước mình ( Vì nước mình dân chủ gấp vạn lần các nước phương tây) nhưng bất kỳ một kiến nghị nào của nhân dân , từ công nhân, nông dân hay trí thức đệ đạt lên bất kỳ cơ quan chính phủ nào là họ sẽ có văn bảng trả lời trong thời gian nhất định. Rồi những người trách nhiệm còn họp báo giải thích cho biết ý kiến của chính phủ hoặc hứa giải quyết, hoặc từ chối với nếu kiến nghị được chính phủ cho là không phù hợp

  Thế mà nước ta DÂN CHỦ GẤP VẠN LẦN nhưng phải nói rằng bất kỳ đề đạt , kiến ghị nào của người dân dù trí thức, sĩ phu, hay nông dân, công nhân (giai cấp lãnh đạo cách mạng) đều không được trả lời, thậm chí một lời giải thích hay từ chối hoặc chí ít "nói một tiếng là kiến bây ngu quá " (theo kiểu dân nam bộ) để người dân còn thấy suy nghĩ của mình được mấy vị hơn mình cả cái đầu NGÓ TỚI CHÚT !

  Thật là khó hiểu ý nghĩa "thế nào là dân chủ gấp vạn lần ", bạn nào có thể giải thích dùm cho chúng tôi hiểu.
  Xin cám ơn !

  Trả lờiXóa
 5. Tôi sinh ra trong một gia đình có chút may mắn hơn nhiếu gia đình VN khác, từ nhỏ tôi chỉ ở thành thị và ít đi đâu, chỉ đi học rồi về nhà. Vậy mà, mỗi khi tôi nghe hay thấy những cảnh đời thương tâm, tôi đều xót xa và tôi luôn luôn ủng hộ và đóng góp vào những chuyện từ thiện từ khi tôi 20 tuổi, và tôi thường nghĩ chắc tất cả mọi người dù ít hay nhiều cũng có cái cảm giác xót xa như tôi khi đứng trước những cảnh đờ thương tâm. Và vì thế, tôi không bao giờ mường tượng được cái cảm giác gọi là bán nước mà tôi thường đọc trong lịch sử...làm sao có thể nhẫn tâm để hàng chục triệu người bị đau khổ được ? cho đến bây giờ, tôi mới biết trên đời, lại có những con người nhẫn tâm như vậy...thật đúng như lời Karl Marx nói: Chỉ có loài súc vật mới có thể quay lưng lại trên nỗi đau của đồng loại để chăm sóc bộ lông của mình...

  Trả lờiXóa
 6. Chúng tôi xin được trả lời vị Khách ẩn danh 06:36 Ngày 05 tháng 7 năm 2011.

  Xin nói trước là chúng tôi chỉ nói những gì chúng tôi đã học qua, đã hiểu, đã biết và đã sống, cho nên dù muốn hay không thì nó cũng chỉ giới hạn trong khả năng của chúng tôi thôi:

  "thế nào là dân chủ gấp vạn lần " ?

  So sánh "dân chủ" của Việt Nam và "dân chủ" của Mỹ thì đúng là ở Việt Nam "dân chủ" gấp vạn lần (chúng tôi hiểu chữ vạn ở đây là một số lượng không đếm được).

  Ở Mỹ chúng tôi chưa bao giờ nghe Dân Chủ là gì. Đó là sự thật, cho nên chúng tôi cho là ở Mỹ gần như hoàn toàn không có Dân Chủ. Còn ở Việt Nam thì có thể nghe câu nói đó hầu như hàng ngày, bất cứ trong bài diễn văn,văn kiện, hoặc bất kỳ bài phát biểu, ý kiến nào đó của những người có chức quyền từ cấp cao nhất cho đến tổ trường dân phố.

  Ở Mỹ, một khi mình muốn có ý kiến gì đó mà tỏ vẻ ngần ngại (vì bất kỳ lý do gì, kể cả .. e lệ ) thì người ta sẽ khuyến khích mình và nói This is a FREE country ( đây là một xứ sở tự do mà ), chớ chưa bao giờ chúng tôi được nghe họ nói đến "dân chủ" (Democracy).

  Chúng tôi cũng đã nhiều lần thắc mắc là tại sao nước Mỹ không có "bọn Phản Động", không có "các thế lực thù địch"!

  Nước Mỹ là một nước Tư Bản, muốn gọi là đế quốc cũng chẳng sao. Chế độ Cộng Sản đối với nước Mỹ là đối địch. Thế nhưng, những người từ những nước Cộng Sản vào Mỹ làm ăn hay du học vẫn có thể dùng cờ của nước họ (Cộng Sản) để biểu tình rùm beng trên nước Mỹ vẫn không bị cấm. Không những không bị cấm mà họ còn phải có trách nhiệm giữ trật tự cho những người đó biểu tình nữa.

  Tại thủ đô nước Mỹ (Washington D.C) có một tượng đài tưởng niệm nạn nhân Cộng Sản, họ lên án chế độ Cộng Sản, nhưng sinh viên Việt Nam có thể cầm cờ Việt Nam biểu tình ở Mỹ.

  Thế nhưng, những ai đã từng ở Mỹ thì chắc chắn là chẳng bao giờ nghe người Mỹ nói "dân chủ", "phản động" hay "thế lực thù địch" bao giờ cả. Tất cả những thứ này nước Mỹ không có. Cho nên "dân chủ" ở Việt Nam gấp vạn vạn ... vạn .. vạn lần "dân chủ" ở Mỹ là điều không có gì khó hiểu cả.

  Trả lờiXóa
 7. Tác giả bản dịch này dịch không được chính xác cho lắm. Ngay từ cái tiêu đề đã không ổn:

  PETITION REQUEST THE MINISTRY OF INFORMATION IN PROVIDING INFORMATION PERTINENT TO RELATIONS WITH CHINA

  Tiêu đề này nên được sửa là:

  PETITION OF REQUEST TO THE MINISTRY OF INFORMATION AND COMMUNICATION(S) IN PROVIDING INFORMATION PERTINENT TO RELATIONS WITH CHINA

  (Chữ S sau COMMUNICATION có thể có hoặc không.)

  Ngoài ra thì còn một lỗi căn bản là cụm từ HP 1992 (tức Hiến pháp 1992) không được tác giả dịch mà vẫn giữ nguyên trong bản tiếng Anh. Cụm từ này nên được dịch này: "the 1992 Constitution".

  Trả lờiXóa
 8. thật đáng sợ khi phải sống bên tàu khựa tráo trở như thế này

  Trả lờiXóa
 9. Ngoài lỗi tiêu đề ra (mà tôi đã comment), tôi thấy bản dịch có rất nhiều lỗi khác!

  Trả lờiXóa
 10. Bác Diện ơi, bài dịch sang Anh Ngữ không chuẩn. Có thể nhờ ai chỉnh sửa lại bác Diện ơi !

  Trả lờiXóa
 11. Ơ mà đây là kiến nghị yêu cầu BỘ NGOẠI GIAO, thì tác giả bản dịch lại dịch là kiến nghị yêu cầu BỘ THÔNG TIN!

  Trả lờiXóa
 12. HL cám ơn bác ẩn danh đã có bản dịch kịp thời và xin chó một số chỉnh sửa để làm bản dich mới như sau

  SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
  Independence - Freedom - Happiness


  Hanoi, July 2, 2011

  PETITION
  URGING THE MINISTRY OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS TO RELEASE INFORMATION ON VIETNAM-CHINESE RELATIONS

  To: The Ministry of Foreign Affairs of Vietnam

  1. From the media, we have learned that on June 25, 2011, Mr. Ho Xuan Son, Vietnam’s Deputy Minister of Foreign Affairs, met and worked with Mr. Zhang Zhijun, China’s Deputy Minister of Foreign Affairs, and Mr. Dai Bingguo, Chinese State Commissioner.

  2. On June 28, 2011, the Xinhua News in English ran an article entitled "China urges Consensus with Vietnam on South China Sea issue" on this meeting, including the following points:

  (i) "Both countries are opposed to external forces getting involved in the dispute between China and Vietnam and vow to actively guide public opinion and guard against remarks or actions undermine the friendship and trust the between the people of the two countries, Hong said."

  (ii) "Chinese historical records show that in 1958, the Chinese Government claimed the islands in the South China Sea as part of China's sovereign territory, and then Vietnamese Premier Pham Van Dong Expressed agreement in His Diplomatic note to then Premier Zhou Enlai."

  The information aforementioned has so far not been seen in Vietnam’s press.

  3. We, Vietnamese citizens undersigning this petition, pursuant to Article 53 of the Constitution of the Socialist Republic of Vietnam of 1992 (HP 1992), which reads "Citizens have the right to ... participate in the discussions of common national and local issues, to make proposals to state agencies, ... ", and Article 69 - HP 1992 "... The citizen has the right to information; ... ", urge The Ministry of Foreign Affairs of Vietnam to do the following things:

  a) to request Mr. Ho Xuan Son to tell Vietnamese people whether information quoted by Xinhua News Agency as showed at 2 (i) above is true or not.

  If the information released by China is not true, please ask them to make correction and apology to Vietnam.

  b) to announce the Vietnamese Government’s view on the 1958 Diplomatic note signed by Prime Minister Pham Van Dong as referred to at 2 (ii) above?

  c) to release in details (or the full text of) the agreement achieved between Mr. Ho Xuan Son and Chinese representatives at the meeting (if any).

  We look forward to an early response from the Foreign Ministry to our petition, which will show the Government’s respect for the rights of citizens as written in the Constitution.

  Sincerely yours,

  (Co-signatories)
  - Nguyễn Trọng Vĩnh
  - Nguyễn Huệ Chi
  - Hoàng Tụy
  - Chu Hảo
  - Phạm Duy Hiển
  - Lê Hiếu Đằng
  - Nguyên Ngọc
  - Nguyễn Quang A
  - Ngô Đức Thọ
  - Trần Nhương
  - Nguyễn Xuân Diện
  - Phạm Xuân Nguyên
  - Nguyễn Quang Thạch
  - Cao Thị Vũ Hương
  - Trần Vũ Hải
  - Trần Kim Anh
  - Hoàng Hồng Cẩm
  - Nguyễn Văn Phương

  Trả lờiXóa
 13. Xin lỗi bác Diện do sơ xuất nên nhầm bộ bản hiệu đính cuối như sau:
  SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
  Independence - Freedom - Happiness


  Hanoi, July 2, 2011

  PETITION
  URGING THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS TO RELEASE INFORMATION ON VIETNAM-CHINESE RELATIONS

  To: The Ministry of Foreign Affairs of Vietnam

  1. From the media, we have learned that on June 25, 2011, Mr. Ho Xuan Son, Vietnam’s Deputy Minister of Foreign Affairs, met and worked with Mr. Zhang Zhijun, China’s Deputy Minister of Foreign Affairs, and Mr. Dai Bingguo, Chinese State Commissioner.

  2. On June 28, 2011, the Xinhua News in English ran an article entitled "China urges Consensus with Vietnam on South China Sea issue" on this meeting, including the following points:

  (i) "Both countries are opposed to external forces getting involved in the dispute between China and Vietnam and vow to actively guide public opinion and guard against remarks or actions undermine the friendship and trust the between the people of the two countries, Hong said."

  (ii) "Chinese historical records show that in 1958, the Chinese Government claimed the islands in the South China Sea as part of China's sovereign territory, and then Vietnamese Premier Pham Van Dong Expressed agreement in His Diplomatic note to then Premier Zhou Enlai."

  The information aforementioned has so far not been seen in Vietnam’s press.

  3. We, Vietnamese citizens undersigning this petition, pursuant to Article 53 of the Constitution of the Socialist Republic of Vietnam of 1992 (HP 1992), which reads "Citizens have the right to ... participate in the discussions of common national and local issues, to make proposals to state agencies, ... ", and Article 69 - HP 1992 "... The citizen has the right to information; ... ", urge The Ministry of Foreign Affairs of Vietnam to do the following things:

  a) to request Mr. Ho Xuan Son to tell Vietnamese people whether information quoted by Xinhua News Agency as showed at 2 (i) above is true or not.

  If the information released by China is not true, please ask them to make correction and apology to Vietnam.

  b) to announce the Vietnamese Government’s view on the 1958 Diplomatic note signed by Prime Minister Pham Van Dong as referred to at 2 (ii) above?

  c) to release in details (or the full text of) the agreement achieved between Mr. Ho Xuan Son and Chinese representatives at the meeting (if any).

  We look forward to an early response from the Foreign Ministry to our petition, which will show the Government’s respect for the rights of citizens as written in the Constitution.

  Sincerely yours,

  Co-signatories,
  - Nguyễn Trọng Vĩnh
  - Nguyễn Huệ Chi
  - Hoàng Tụy
  - Chu Hảo
  - Phạm Duy Hiển
  - Lê Hiếu Đằng
  - Nguyên Ngọc
  - Nguyễn Quang A
  - Ngô Đức Thọ
  - Trần Nhương
  - Nguyễn Xuân Diện
  - Phạm Xuân Nguyên
  - Nguyễn Quang Thạch
  - Cao Thị Vũ Hương
  - Trần Vũ Hải
  - Trần Kim Anh
  - Hoàng Hồng Cẩm
  - Nguyễn Văn Phương

  Trả lờiXóa
 14. Chào bác Diện,

  Cháu xin phép được đưa ra một bản dịch khác (của cá nhân mình với sự trợ giúp hiệu chỉnh của người bạn)

  Người dịch: Nguyễn Trang Nhung
  Phiên bản: 1

  PETITION REQUESTING THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS TO PROVIDE INFORMATION PERTINENT TO THE RELATIONSHIP WITH CHINA

  1. According to press information, we have known that on the 25th June, 2011, Mr. Ho Xuan Son, Deputy Minister of Foreign Affairs of Vietnam, met and worked with Mr. Zhang Zhijun, Deputy Minister of Foreign Affairs of China, and Mr. Dai Bingguo, the member of the Council of National Affairs of China.

  2. On the 28th June, 2011, on the English website of the Xinhua News Agency, there was an article titled “China urges consensus with Vietnam on South China Sea issue” that mentions about this meeting with the following information:

  (i) “Both countries are opposed to external forces getting involved in the dispute between China and Vietnam and vow to actively guide public opinion and guard against remarks or actions that undermine the friendship and trust between the people of the two countries, Hong said.”, translated into Vietnamese as below:

  (Vietnamese translation)

  (ii) “Chinese historical records show that in 1958, the Chinese government claimed the islands in the South China Sea as part of China's sovereign territory, and then Vietnamese Premier Pham Van Dong expressed agreement in his note to then Premier Zhou Enlai.”, translated into Vietnamese as below:

  (Vietnamese translation)

  As we see, the information above has not been published by any of the Vietnamese presses.

  3. We, the undersigned Vietnamese citizens, adhering to the Article 53 of the 1992 Constitution of the Socialist Republic of Vietnam (the 1992 Constitution) that “Citizens have the right to... participate in discussing on general issues of the whole nation and locality, and make petitions to the State offices…”, and the Article 69 – the 1992 Constitution that “Citizens... have the right to receive information;...”, hereby make this petition to the Ministry of Foreign Affairs with proposals as follows:

  a) Request Mr. Ho Xuan Son to clarify whether the information posted by the Xinhua News Agency as cited in the item 2 (i) above is true or not.

  In case the information from the Chinese government is incorrect, request the Chinese government to make correction and apology

  b) Announce the opinion of the Vietnamese government on the 1958 diplomatic note signed by Mr. Pham Van Dong mentioned in the item 2 (ii) above?

  c) Provide detailed information (full text) of the agreement achieved (if any) between Mr. Ho Xuan Son and the representatives of the Chinese government in the meeting.

  We wish the Ministry of Foreign Affairs to respond early to this petition of the undersigned Vietnamese citizens to demonstrate the respect of civil rights stated in the Constitution.

  Respectfully,
  Co-signatories
  - Nguyễn Trọng Vĩnh
  - Nguyễn Huệ Chi
  - Hoàng Tụy
  - Chu Hảo
  - Phạm Duy Hiển
  - Lê Hiếu Đằng
  - Nguyên Ngọc
  - Nguyễn Quang A
  - Ngô Đức Thọ
  - Trần Nhương
  - Nguyễn Xuân Diện
  - Phạm Xuân Nguyên
  - Nguyễn Quang Thạch
  - Cao Thị Vũ Hương
  - Trần Vũ Hải
  - Trần Kim Anh
  - Hoàng Hồng Cẩm
  - Nguyễn Văn Phương

  Trả lờiXóa
 15. Gởi bạn Hoàng Lan,

  PETITION
  URGING THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS TO RELEASE INFORMATION ON VIETNAM-CHINESE RELATIONS

  Theo chúng tôi thì cái đầu đề như vậy là không ổn cho một cái petition đâu. Lý do là không thể nào đòi hỏi một chính phủ phải cho người dân biết Relations giữa hai quốc gia được, mà phải nói rõ là ở một vấn đề nào đó mà thôi. Ngay trong nội dung và cái ý của bài viết (tiếng Việt) cũng rõ ràng là như vậy, nghĩa là cái petition này đòi hỏi được biết hai người kia đã họp và có những thỏa thuận gì với nhau (some specific issues, affairs).

  Còn đầu đề thì nên dùng Liberty hơn là Freedom.

  Sorry, vì tụi tui rất ngọng ngịu trong tiếng Việt nên nói chuyện rõ hơn hơi khó.

  Trả lờiXóa
 16. PETITION REQUESTING THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS TO PROVIDE INFORMATION PERTINENT TO THE RELATIONSHIP WITH CHINA

  Cái đầu đề này cũng không ổn đâu, phải nói rõ là relationship giữa/của WHO with China?

  YÊU CẦU BỘ NGOẠI GIAO CUNG CẤP THÔNG TIN
  LIÊN QUAN ĐẾN QUAN HỆ VỚI TRUNG QUỐC

  Hãy để ý "LIÊN QUAN ĐẾN" trong đầu đề này.

  Theo chúng tôi nghĩ là mặc dù trong tiếng Việt là vậy nhưng khi muốn chuyển sang tiếng Anh thì nên hiểu là:
  Yêu Cầu BNG cung cấp thông tin về một số VẤN ĐỀ có liên quan đến quan hệ giữa Việt Nam với Trung quốc.

  Trả lờiXóa
 17. HL trả lời Tiểu Tử Hoa Kỳ:
  1. Cái tiêu đề nầy không bắt cuộc CP phải trả lời mọi vấn đề mà chỉ một số trong QH ngoại giao vì nó không sử dụng artilce "THE" , khi dùng với zero artcle nó chỉ có nghĩa SOME OF THE VIETNAM-CHINESE RELATIONS (indefinite reference)
  2. Freedom là thói quen dùng của các văn bản hành chính VN. Liberty = Freedom (L gốc Latin, F: tiếng Anh thuần). Không có vấn đề gì lớn.

  Nếu tôi viết chứ không phải dịch văn bản này thì tiêu đề của tôi sẽ như sau:PETITION
  URGING THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS TO RELEASE INFORMATION ON SOME MATTERS CONCERNING VIETNAM-CHINESE RELATIONS
  Chắc các bạn không thắc mắc nữa chứ.
  Nếu trong bản dịch có gì chưa ổn mong các Tiểu Tử góp ý cho.
  Đa tạ
  HL

  Trả lờiXóa
 18. Đọc bài này để xem TQ có vươn ra tiếp TBD để chạy theo đất hiếm không?


  http://gocsan.blogspot.com/2011/07/japan-huge-rare-earth-deposits-found-in.html

  Trả lờiXóa
 19. Cách giải thích của nhóm Tiểu tử Hoa kỳ khá lý thú. Theo chữ "tiểu tử" tôi đóan chắc các bạn cũng khá trẻ (xin lỗi nếu không phải), mà nhận thức được như vậy cũng thấy thú vị, rất tốt. Các bạn làm tôi lại liên hệ đến một mệnh đề mà tôi cũng đã từng nghĩ và nêu ra từ khá lâu, khi còn khá trẻ: "thiếu cái gì thì người ta hay nói đến cái đó". Đói thì hay nhắc đến ăn. Túng thì hay nói đến tiền. Là nô lệ thì luôn đòi tự do, độc lập,v.v... Nước Tàu là nước hay nói đến tín, lễ, nghĩa ,...(cứ xem các bộ phim hay truyện chưởng, kiếm hiệp hoặc dã sử thì thấy). Nhưng làm hàng nhái, hàng giả, lừa đảo, bội tín, giả nhân giả nghĩa, tàn bạo, cực đoan nhất thế giới chính là nước Tàu hay từ tàu mà ra. Chắc vì dân tộc này quá thiếu những đức tính trên nên Khổng tử đã phải xây dựng một hệ tư tưởng để hạn chế, kiểm soát chăng?lkk

  Trả lờiXóa
 20. Góp ý bảnt dịch của Trang Nhung:
  Những ngữ sau chưa chỉnh lắm:
  - According to press information không hay bằng From the media, From the press, Nếu nói According to press information released by... thì nghe thuận hơn.
  - PERTINENT TO: khi chỉ thuộc tính cố hữu, vốn có mới nên dùng chữ này. Her experience is pertinent to her new position. Vì thế nó hay được dùng để định nghĩa từ. Ví dụ: Marine: pertient to the sea/ocean (thuộc về biển)
  - Câu này quá khẩu ngữ (spoken English):On the 28th June, 2011, on the English website of the Xinhua News Agency, there was an article...
  -the Vietnamese presses. PRESS báo chí không có số nhiều đâu.
  - We, the undersigned Vietnamese citizens. nên viết lại We, the undersigned,Vietnamese citizens Vì the undersigned là danh từ tập hợp kiểu như the poor, the rich: người giàu người nghèo. Viết như thế hóa ra nó là tính từ à?

  Trả lờiXóa
 21. Tôi thấy bản của bác HL khá hơn nên đề nghị Bác ẩn danh cho sửa lại, và nhờ Bác Diện điều chỉnh cho chỉn chu. Nhiều bạn ở nước ngoài đang đọc. Hoan hô nhiệt tình của tất cả các Bác. Có lẽ nên lập một ban biên tập ngoại văn hỗ trợ bác Diện nhỉ. Một mình bác vất thế, làm sao xuể.

  Trả lờiXóa
 22. Chào bạn ZỊCH ZẢ,

  Tôi là Nguyễn Trang Nhung, người đã đưa ra bản dịch mà bạn góp ý.

  Cảm ơn bạn đã góp ý cho bản dịch. Tôi xin đáp lại tất cả các ý của bạn như sau:

  1. Bạn viết: "According to press information không hay bằng From the media, From the press, Nếu nói According to press information released by... thì nghe thuận hơn"

  Khi tôi viết "According to press information" là nói chung chung, bám theo ý tiếng Việt. Nếu muốn xác định cụ thể hơn về thông tin báo chí ở đây (từ đâu, phát hành bởi ai, v.v) thì có thể nói như bạn, nhưng không nhất thiết (vả lại muốn viết vậy thì bản tiếng Việt phải thay đổi trước đã).

  "From the media" theo bản dịch mà bác Diện đăng là nói về truyền thông, mà "truyền thông" thì rộng hơn "báo chí". Tất nhiên nếu nói "báo chí" theo nghĩa rộng thì nó bao gồm cả báo hình, báo tiếng, v.v... tức cũng như "truyền thông", song tôi không nghĩ các tác giả của bản kiến nghị này có ý nói "báo chí" theo nghĩa rộng. Đó là lý do tại sao tôi thay "From the media" thành "According to press information".
  -------

  2. Bạn viết: "PERTINENT TO: khi chỉ thuộc tính cố hữu, vốn có mới nên dùng chữ này."

  Ta có thể thay bằng một từ khác, CONCERNING chẳng hạn.
  -------

  3. Bạn viết: "Câu này quá khẩu ngữ (spoken English):On the 28th June, 2011, on the English website of the Xinhua News Agency, there was an article..."

  Ý của bạn nhằm vào cụm từ "there was an article..." phải không? Bản thân tôi thấy không thấy có vấn đề gì.
  -------

  4. Bạn viết: "the Vietnamese presses. PRESS báo chí không có số nhiều đâu".

  Tôi khẳng định với bạn là PRESS có số nhiều. Bạn nên kiểm tra lại!
  -------

  5. "We, the undersigned Vietnamese citizens. nên viết lại We, the undersigned, Vietnamese citizens Vì the undersigned là danh từ tập hợp kiểu như the poor, the rich: người giàu người nghèo. Viết như thế hóa ra nó là tính từ à?"

  Không cần phải viết lại vì viết như tôi không sai. Cách dùng của tôi lẫn của bạn đều đúng.

  Câu hỏi của bạn "Viết như thế hóa ra nó là tính từ à?" cho thấy bạn nghĩ rằng không thể dùng "undersigned" như là tính từ, đúng không nhỉ? Vậy thì bạn vui lòng kiểm tra lại từ này!

  Trả lờiXóa
 23. Chào cả làng,

  Tôi là người "ẩn danh" làm bản dịch nguyên thủy mà anh Diện đã đưa ra cho mọi người góp ý. Phải nói tôi cũng hơi mần biếng, chỉ ngồi có một chốc một lát nên có vài chỗ chưa "cân đo đong đếm kỹ lưỡng" trước khi phóng lên mạng. Sau đó tôi bận quá không có giờ quay lại thu nhận các góp ý ...tới nữa nay mới tìm lại nó để đọc được góp ý của quý vị

  Trước hết xin cám ơn mọi góp ý cho bài viết, dù nay nó đã hơi xưa cũ rồi, nhưng chúng ta vẫn có thể bàn về phương diện dịch thuật

  Vì không có thời giờ đọc lại và mổ xẻ hết mọi góp ý, tôi chỉ xin lấy cái góp ý sau cùng là của bạn Nguyễn Trang Nhung để tổng kết vài lời như sau:

  1. Nếu viết "According to ..." (Theo như..) thì mệnh đề kế tiếp không thể viết là "chúng tôi được biết" ...vì mạch văn không xuôi (cả bên tiếng Anh lẫn Việt) do đó tôi phải dịch là "From the media ". Bạn NTrang Nhung nói đúng, tôi dùng chữ "media" là để ám chỉ các thứ trên đời, báo, đài ... nọ kia , phòng hờ bản chính tiếng Việt của "phe ta" bị sai sót

  2. Pertinent hay concerning trong trường hợp này theo tôi đều OK hết ráo

  3. "On the 28th June, 2011, on the English website of the Xinhua News Agency, there was an article..." Đúng rồi, câu này "khẩu ngữ" lắm

  4. ZỊCH ZẢ (?) nói đúng, "Press" tuy có số nhiều, nhưng trong cái "context" này là nói về báo chí thì lại không thể, theo như trang dưới đây :

  http://wiki.answers.com/Q/What_is_the_plural_form_of_the_word_Press  5. Tôi đồng ý với bạn cách viết cụm chữ "We, the undersigned, Vietnamese citizens " để tách rời 2 tĩnh từ undersigned và Vietnamese  Cũng xin lưu ý là tôi không có dịch cái tựa đề của bản dịch này , nhưng tôi nghĩ nếu đặt tựa tôi sẽ viết là "Petition to the BNG, requesting cái nọ cái kia ..." nói như thế mới "phải phép" vì đã "thỉnh nguyện" thì không thể "thúc giục" (urging) được, mà chỉ có thể "xin" hoặc "yêu cầu" dù nói theo văn Việt hay Anh.

  My 2 cents

  Trả lờiXóa