Thứ Hai, 12 tháng 9, 2016

Nguyễn Xuân Diện: MỘT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHÔNG THỂ ĐƯA RA BẢO VỆ!


MỘT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHÔNG THỂ ĐƯA RA BẢO VỆ!

Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện
FB Nguyễn Xuân Diện

Tôi được Viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam mời viết nhận xét tóm tắt luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Đức Thắng, đề tài “Hoạt động biểu diễn nghệ thuật ca trù của một số câu lạc bộ, giáo phường tại Hà Nội”.


Luận án thuộc chuyên ngành: Văn hóa học
Do PGS.TS Bùi Hoài Sơn và TS. Nguyễn Văn Lưu hướng dẫn.

Ba người Phản biện luận án là:

- Phản biện 1: GS.TS Lê Hồng Lý (Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa)
- Phản biện 2: TS. Phạm Xuân Thạch (Trưởng khoa, Khoa Văn học, ĐH KHXH và NV HN)
- Phản biện 3: TS. Lê Thị Minh Lý (nguyên Phó Cục trưởng, Cục Di sản, Bộ Văn hóa) 


Các vị có thể vào website của Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam để xem: Trích yếu, Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án, Toàn văn bản tóm tắt, Toàn văn Luận án.

Các văn bản liên quan đến luận án của NCS. Nguyễn Đức Thắng

Tôi thấy Luận án này Không thể đưa ra bảo vệ được. (Lý do trình bày trong Nhận xét). Ngoài ra Luận án này còn có một số đoạn chép từ luận án hoặc công trình của tôi đã xuất bản mà không ghi nguồn, nôm na gọi là ăn cắp. Tôi yêu cầu Cơ sở đào tạo Viện VHNT Quốc gia VN không cho phép tác giả đưa luận án ra bảo vệ.

Trang 1 của Luận án bao giờ cũng là Lời Cam đoan với chữ ký của tác giả.

Tôi phải đăng hết lên mạng xã hội để mọi người biết, vì trước đây, tôi đã từng yêu cầu một cơ sở đào tạo Tiến sĩ không cho phép một NCS bảo vệ luận án vì luận án rất non kém, và có dấu hiệu đánh lừa hội đồng. Nhưng Học viện Khoa học Xã hội vẫn để nghiên cứu sinh bảo vệ, và khi tôi phát biểu trong buổi bảo vệ thì bạn của NCS còn đứng giữa hội trường chửi mắng và dạy dỗ tôi.BẢN NHẬN XÉT TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Về đề tài: 
Hoạt động biểu diễn nghệ thuật ca trù của một số câu lạc bộ, 
giáo phường tại Hà Nội

Chuyên ngành: Văn hóa học
Mã số: 62.31.06.40
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Đức Thắng
Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Bùi Hoài Sơn và TS. Nguyễn Văn Lưu. 

Người viết nhận xét: TS. Nguyễn Xuân Diện
Cơ quan công tác: Viện Nghiên cứu Hán Nôm. 

NỘI DUNG NHẬN XÉT

1. Luận án có đối tượng nghiên cứu là “Hoạt động biểu diễn nghệ thuật ca trù của một số câu lạc bộ, giáo phường tại Hà Nội”.

Trong bối cảnh di sản nghệ thuật ca trù đã được tổ chức Văn hóa Khoa học Giáo dục của Liên hợp quốc (UNESCO) vinh danh là “Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp của nhân loại” từ năm 2009, cách đây đã 07 năm, thì việc tìm hiểu xem ca trù đã được bảo vệ khẩn cấp như thế nào là một vấn đề thời sự và có ý nghĩa. Và hy vọng là công trình sẽ góp phần quan trọng vào việc bảo tồn nghệ thuật ca trù được bài bản và hiệu quả, với sự tham gia của các cơ quan nhà nước.

Nghiên cứu về việc bảo tồn một bộ môn nghệ thuật truyền khẩu như ca trù bắt đầu từ việc tìm hiểu về hoạt động biểu diễn của các câu lạc bộ (CLB) và giáo phường là hướng nghiên cứu đúng đắn.

Vì những lý do trên, đây là một đề tài mang tính thời sự và có ý nghĩa khoa học và thực tiễn.

2. Đề tài của luận án là “Hoạt động biểu diễn nghệ thuật ca trù của một số câu lạc bộ, giáo phường tại Hà Nội”, ngoài phần Mở đầu, Kết luận, các danh mục, bảng biểu, Phụ lục, Tài liệu tham khảo, được triển khai qua 3 chương.

- Chương 1- Cơ sở lý luận và tổng quan các vấn đề nghiên cứu;
- Chương 2 – Thực trạng biểu diễn nghệ thuật ca trù của một số CLB, giáo phường tại Hà Nội;
- Chương 3 – Nghệ thuật biểu diễn ca trù, một số vấn đề bàn luận;

Các chương mục như vậy cho thấy luận án đã có sự phù hợp giữa tên đề tài và nội dung, đúng với nội dung và chuyên ngành, mã số của chuyên ngành.

Tuy nhiên, cách đặt vấn đề của luận án là chỉ quan tâm đến hoạt động biểu diễn ca trù thì sẽ là phiến diện, không khoa học vì không hướng đến mục tiêu bảo tồn và phát huy bộ môn nghệ thuật này. Đáng lẽ luận án phải đặt vấn đề quan trọng nhất vào hoạt động truyền dạy, quảng bá nghệ thuật ca trù của các CLB và giáo phường.

Đặt vấn đề nghiên cứu hoạt động biểu diễn nghệ thuật ca trù là công tác của một khảo sát về du lịch và quản lý, và tất nhiên chỉ xem xét cái ngọn của vấn đề. Và nếu chỉ đặt mục tiêu vào việc khảo sát và quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật ca trù thì chỉ cần một cuộc khảo sát nhỏ là đủ, và thích hợp với khuôn khổ một luận văn thạc sĩ Văn hóa học.

3. Luận án sử dụng phương pháp nghiên cứu tiếp cận liên ngành văn hóa học, xã hội học, nhân học văn hóa, lịch sử văn hóa, văn hóa dân gian…trong đó hạt nhân chủ yếu là tiếp cận chuyên sâu văn hóa dân gian.

Đáng tiếc, bản tóm tắt cho thấy tác giả không áp dụng được phương pháp khoa học nào để làm nổi bật vấn đề đang quan tâm. Thao tác nghiên cứu liên ngành không được triển khai, khiến cho luận án trở thành những mảng chắp vá không liền mạch vì thiếu liên kết.

4. Sau đây là nhận xét cụ thể từng phần, từng chương của Luận án “Hoạt động biểu diễn nghệ thuật ca trù của một số câu lạc bộ, giáo phường tại Hà Nội”.

Chương 1:

Phần 1.1 Một số khái niệm: Phần này chỉ là chép lại các sách vở và định nghĩa khái niệm của thế giới, không có bình luận, cho thấy nghiên cứu sinh không có óc phê phán và phân tích, lười tư duy và chỉ là chép lại một cách lười biếng.

Phần 1.2: Khái lược sự hình thành và phát triển nghệ thuật ca trù:

Mục 1.2.1: Nguồn gốc, xuất xứ của ca trù: Phần này cũng chỉ là chép lại sách, và cũng không dẫn nguồn, không có phê phán, bình luận hoặc nêu ý kiến riêng. Ví dụ, tác giả tin theo một số nhà nghiên cứu cho rằng ca trù đã có từ thời Tiền Lê, rồi phát triển qua thời Lý – Trần, Lê Sơ, Hồng Đức…nhưng không biết rằng ý kiến đó không có chứng cứ và đã bị các nhà nghiên cứu Nguyễn Thụy Loan, Nguyễn Xuân Diện bác bỏ từ lâu. Nếu tác giả tin theo thuyết này, chắc chắn là phải nêu ý kiến biện luận bảo vệ ý kiến của mình.

Mục 1.2.2 Danh xưng trong nghệ thuật ca trù: cũng chỉ là chép lại từ các sách khác, không có gì mới, không cần thiết và cũng không giúp gì cho các phần sau, chương sau.

Mục 1.2.4: Các CLB, giáo phường ca trù ở Hà Nội: Phần kể về các nghệ nhân không hề nhắc đến các nghệ nhân nổi tiếng đã từng truyền dạy ca trù như: Quách Thị Hồ, Nguyễn Phú Đẹ, Chu Văn Du, Phó Thị Kim Đức, Nguyễn Thị Chúc…

Mục 1.3: Giá trị của di sản ca trù:

Tác giả viết “Số lượng điệu hát đến nay vẫn chưa được xác định”(Mục 1.3.1). Điều này chứng tỏ tác giả chưa tham khảo luận án Tiến sĩ của Nguyễn Xuân Diện và chuyên khảo “Lịch sử và nghệ thuật ca trù – Khảo sát nguồn tài liệu tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm”, Nxb. Thế giới, in lần đầu năm 2007, tái bản năm 2010.

Chương 2:

Chương này tác giả không nêu ra được sự khác nhau giữa giáo phường ca trù ngày xưa với cái gọi là “giáo phường” ngày nay. Tôi cho rằng tác giả không nắm được gì nhiều về tổ chức và hoạt động của một giáo phường ca trù xưa.

Mục 2.1.3: Công tác giữ gìn, đào tạo và phục dựng di sản ca trù: Phần này tác giả chỉ nói các CLB và giáo phường “rất chú trọng tập trung vào việc bảo tồn, gìn giữ giá trị nguyên gốc của ca trù cổ”. Nhưng “ca trù cổ” là gì, và họ đã gìn giữ được những gì thì tác giả không nêu ra được.

Mục 2.1.4: Thực trạng tổ chức …: Tác giả viết rằng mình đã tìm hiểu, điền dã, phỏng vấn sâu, quan sát trực tiếp các CLB, giáo phường, nhưng kết quả thu được lại không phải là các đúc rút bài bản, khoa học.

Mục 2.2: Những khó khăn, thuận lợi trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật di sản ca trù tại Hà Nội: Phần này, tác giả đã đề cập đến những vấn đề nóng bỏng của hoạt động bảo tồn ca trù: Vấn đề đãi ngộ nghệ nhân, công tác truyền nghề, không gian biểu diễn, tổ chức giáo phường.

Chương 3:

Mục 3.2: Bàn luận những biến đổi của các CLB, giáo phường tại Hà Nội: Phần này tác giả đã đề cập đến hoạt động và tổ chức của giáo phường xưa (chặt chẽ, quy củ, nhân văn, chuyên nghiệp). Tác giả cũng nêu ra được sự khác nhau cơ bản giữa mô hình CLB và mô hình giáo phường là “CLB đặt biểu diễn giới thiệu lên hàng đầu, trong khí giáo phường lại đặt quan điểm bảo tồn, gìn giữ, phục dựng, truyền nghề lên hàng đầu”(Tóm tắt, tr. 21).

Mục 3.3: Bàn luận về mô hình phù hợp cho hoạt động biểu diễn nghệ thuật của một số CLB, giáo phường ca trù tại nội thành Hà Nội gồm 4 điểm như trình bày là khả quan, chấp nhận được và hợp lý.

5. Luận án có nội dung phong phú, nhưng kết cấu không mạch lạc và trong sáng, nhiều chỗ quẩn quanh, lặp lại, không có liên kết liền mạch.

Phần Kết luận của Luận án gồm 6 điểm, nhưng thực sự đây không phải là Kết luận của một công trình khoa học, từ cứ liệu khoa học. Sáu điểm mà tác giả nêu ra chỉ là nhận xét và khuyến nghị về hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản ca trù mà thôi. Kết luận của Luận án không mang giá trị khoa học vì không được đúc rút từ quá trình nghiên cứu khoa học.

Kết quả nghiên cứu luận án không đáp ứng được yêu cầu của một công trình nghiên cứu ở cấp Tiến sĩ.

6. Trước khi trình luận án, tác giả đã công bố 03 bài viết có liên quan đến đề tài luận án trên các tạp chí Du lịchVăn hóa học, Nghiên cứu văn hóa. Các bài viết cho thấy thành tích nghiên cứu của tác giả còn mỏng.

Luận án “Hoạt động biểu diễn nghệ thuật ca trù của một số câu lạc bộ, giáo phường tại Hà Nội” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Đức Thắng không đáp ứng được yêu cầu của một luận án Tiến sĩ Văn hóa học.

Kết luận: Luận án “Hoạt động biểu diễn nghệ thuật ca trù của một số câu lạc bộ, giáo phường tại Hà Nội” không thể đưa ra bảo vệ tại Hội đồng chấm luận án Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.

Với công trình này, tác giả Nguyễn Đức Thắng cần phải bỏ ra nhiều công sức nữa mới có để có thể đưa ra bảo vệ chính thức được!


Hà Nội, Ngày 22 tháng 07 năm 2016
Người nhận xét
TS. Nguyễn Xuân Diện


Giấy Mời Đọc nhận xét Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: 
.
 
.


Tiền thù lao viết Nhận xét bản tóm tắt Luận án là 100.000 đ (Một trăm ngàn đồng chẵn).

Giấy Biên nhận thù lao viết Nhận xét bản tóm tắt Luận án cho NCS Nguyễn Đức Thắng.

49 nhận xét :

 1. Không hiểu tại sao thời nay lại thích lấy bằng mà không có đam mê học thuật nhỉ? Thật ra thì cái đam mê học thuật chính là cái hạnh phúc rồi! Chỉ đam mê nghiên cứu thôi, đã là sướng rồi!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chắc bác không làm quan mà cũng chẳng dính dáng gì đến cái gọi là giới trí thức nên mới hỏi như vậy. Thời nay muốn có một chức vụ nho nhỏ như Trưởng-Phó Khoa (trong trường đại học), Trưởng-Phó Ban (trong viện nghiên cứu) thì yêu cầu phải có bắng TS. Điều này xem ra có vẻ hợp lý vì đây là môi trường học thuật, chỉ có điều tôi thấy ở trường đại học nơi tôi công tác có những vị bảo vệ xong luận án TS, có chức vụ rồi là…thôi, chẳng có thêm được lấy một bài báo nào nữa, coi như cái bằng chỉ để làm quan. Điều tệ hại hơn là bệnh sính bằng cấp lan ra cả các cơ quan quản lý, thậm chí là các doanh nghiệp – nơi kinh nghiệm quản lý mới quan trọng, chứ không phải bằng cấp. Và tệ hại nhất là các quan “xịn” như chủ tịch phường, chủ tịch huyện, giám đốc (phó giám đốc) Sở cũng cố chạy lấy cái bằng TS cho oai, mặc dù có khi chẳng hiểu người được thuê viết gì trong…luận án của mình!

   Xóa
  2. Báo cáo bác Diện em đang định làm cái luận án Tiến sĩ với đề tài: "Thảm họa cá chết ở miền Trung là do thủy triều đỏ" có được không ạ?

   Xóa
  3. Học vị Tiến sĩ bây giờ cũng nhiều như tướng lĩnh trong các LLVT. Ôi tự hào VN.

   Xóa
 2. Ông Nguyễn Xuân Nghị ĐH mỹ thuật công nghiệp mà làm Thạc sỹ nghệ thuật học mà gặp Tiến Sỹ thật Nguyễn Xuân Diện đọc nhận xét luận văn hoặc phản biện thì bị ...toi từ vòng gửi xe chứ đừng nói làm một lèo, nhanh như chảo chớp lên ngôi chót vót...tiến sỹ, giáo sư?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hoàn toàn chính xác xác. Đừng có cái kiểu nhà thơ mà làm kinh tế , thì chỉ thành nền kinh té què quặc , khổ cho người dân . Hay ở chổ " toi từ vòng gởi xe ". Cám ơn.

   Xóa
 3. => Riêng cái đề tài không thôi, chúng tôi nhận thấy một cái gì đó không ổn rồi,quá bao quát mà lại không rõ ràng,không cô đọng,không thể lôi cuốn người đọc được nhiều !(nhà nhà tiến sĩ,người người tiến sĩ,ra đường đụng nhau cái rầm ! chào tiến sĩ !/tổng số dân 90 triệu mà có 24500 tiến sĩ,tỷ lệ tiến sĩ trên đầu người cao nhất thế giới !!!)

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Ngày xưa có câu :"Phi cao đẳng bất thành phu phụ"!
   Ngày nay sẽ có câu :"Phi tiến sĩ bất thành quan chức"!

   Xóa
 4. Thầy nào trò đó . Những tiến sĩ kiểu này nhan nhản ở VN ta !

  Trả lờiXóa
 5. Luận án này như bản tổng kết hoạt động ca trù Hà Nội của ông giám đốc sở văn hóa sao ấy. Nếu thế thì mỗi năm một ông đầu ngành nạp tổng kết lên là thành tiến sỹ chắc?

  Trả lờiXóa
 6. Tôi vô cùng ngạc nhiên, không phải ngạc nhiên luận án kém thế mà người ta cũng cho bảo vệ, mà ngạc nhiên vì thù lao nhận xét của TS Nguyễn Xuân Diện chỉ có 100.000 đồng. Hay là nhầm lẫn? Tôi nhiều lần được mời nghiệm thu, phản biện công trình khoa học cấp tỉnh, chỉ phát biểu tối đa 15 phút đã được trả thù lao từ 800.000 đến 1.200.000 đồng. Đó chỉ là công trình cấp địa phương, hống chi đây lại là luận văn cấp Tiến sĩ quốc gia...

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đại đa số cơ sở đào tạo coi đây là nhiệm vụ của các nhà khoa học. Làm gì có xu nào! Ngồi hội đồng với vị trí ủy viên phản biện chỉ được trả 600.000đ (kẻ cả công đọc, viết nhận xét và cả một buỏi ngồi Hội đồng). Ủy viên không phải là phản biện chỉ được trả 400.000đ.

   Xóa
 7. Phản biện mà theo chúng thì chúng cho là dốt,phản biện không theo chúng thì chúng cho là"phản động"mà thù lao thì chỉ có một trăm nghìn.Thật khổ cho Xuân Diện của mọi người

  Trả lờiXóa
 8. Loại đề tài vớ vẩn này cần chó gì phải năng lên trình độ tiến sỹ ?

  Trả lờiXóa
 9. Nếu Nguyễn Xuân Diện là phản biện trong Hội đồng thì có thể dừng bảo vệ, chứ chỉ là người nhận xét tóm tắt luận án mà có ý kiến phản đổi thì nghiên cứu sinh vẫn bảo vệ "thành công" luận án!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Phản biện thì có 100K, không phản biện thì...ghế cũng chẳng còn !

   Xóa
 10. Chào Bác Nguyễn Xuân Diện.

  Hội đồng Luận án, cũng như Hội đồng khoa học ở VN được thành lập như một công nghệ được chuẩn bị chu đáo.
  Do vậy, nhận xét tóm tắt của Bác sẽ chỉ là một trong khoảng 30 nhận xét thu gom được của Viện Văn hóa. Ý kiến của Bác sẽ chỉ là một, không phải đại đa số.
  Vì vậy, Luận án vẫn được bảo vệ.
  Kết quá 7/7 đồng ý. Hoàn hảo. Chúng ta có thêm 01 ông TS.

  Trả lờiXóa
 11. Mua bằng cấp, chạy danh hiệu là cách làm rẻ rúng người trí thức thật, đó là cách tiêu diệt đối thủ chính trị tiềm năng.

  Trả lờiXóa
 12. Tiến sỹ ơi là tiến sỹ ơi
  Nước mình biến nó hóa đồ chơi
  Bán mua như thể là rau cỏ
  Thế giới ai không nữa hở trời

  Trả lờiXóa
 13. Cái tầng lớp trí thức mua bằng bây giờ rất đông đảo, có thể nói là đa số áp đảo. Những trí thức này dễ sai bảo, khi cần có thể huy động một lúc cả chục ngàn tiến sĩ lên tiếng ủng hộ (nhà nước hay đảng) về một vấn đề gì đó.
  Như vậy thì có thể thấy rằng việc sản xuất công nghệ tiến sĩ là một kế hoạch hết sức tỉ mỉ và hoành tráng chứ không phải là tự phát.

  Trả lờiXóa
 14. _Muốn làm một luận văn thạc sĩ thì mất bao lâu?
  _ 100. 000 K.
  _Thế thì từ khi nghiên cứu đề tài đến khi bảo vệ luận án tiến sĩ thì mất bao lâu?
  _ 1000.000 K.

  Trả lờiXóa
 15. Người ta cần bản "nhận xét tóm tắt" của TS Nguyễn Xuân Diện là để cho "Đúng quy trình" thôi, còn việc "Bảo vệ thành công" chắc cũng đã có biên bản soạn sẵn rồi. Không bàn nữa !!!

  Trả lờiXóa
 16. Bây giờ người ta giỏi lắm, có thể sản xuất tiến sĩ, chỉ trong vài ngày là có thể cho ra lò một đống CEO đình đám; có ông kia, cả em vợ và em dâu, em rể đều thừa nhận là ông ấy chỉ có thể viết thể loại văn về "kỹ thuật bế em" thôi, vậy mà ông ấy có thẻ hội nhà văn Việt Nam mới hoành tráng! Người ta còn có thể sản xuất cả...thầy cúng nữa thì thôi, bó tay!

  Trả lờiXóa
 17. Các nhà lãnh đạo cộng sản thường thì là những nhà lãnh đạo có uy tín với nhân dân và có tài cả! Nhìn qua Bắc Triều Tiên thấy anh Un còn rất trẻ, nhưng có thể bảo dân khóc là dân khóc, bảo dân cười là dân cười! Các nước tư bản mà làm thế thì dân nó cho ăn trứng thối!

  Trả lờiXóa
 18. Họ không sợ con cháu sau này xem được chúng chẳng mang ý nghĩ ông, bà tổ mình xưa sao ngu thế à?

  Trả lờiXóa
 19. Bây giờ tràn lan chuyện như thế này. Có điều lần sau họ sẽ không gửi các báo cáo tới TS Diện nữa, thế thôi. Kể cả các hội đồng cũng sẽ không mời bác Diện nữa. Cả xã hội như thế tràn lan, và 'thành công tốt đẹp' cũng tràn lan, bác Diện chỉ làm được 1 hoặc 2 vụ là cùng. Cả hệ thống như vậy, làm sao đây? Vấn đề là làm sao thay được cái nóc nhà bác Diện à, thật đầy uất hận!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tạm "bênh" NCS một chút bằng cách đánh giá bản nhận xét của TS Diện. Giá như TS nói rõ: chưa thấy trình bày phương pháp nghiên cứu, kết quả nghiên cứu, những câu viết có trích dẫn (nói có sách mách có chứng). Nêu ra những yêu cầu của một luận án TS và những điều chưa đạt và hơn cả là tránh viết: "nghiên cứu sinh không có óc phê phán và phân tích, lười tư duy và chỉ là chép lại một cách lười biếng". Đổi lai viết rằng: Chưa thấy ý kiến phân tích hay nhận xét của cá nhân NCS mà chỉ là các đoạn văn chép lại" thì thật là thuyết phục. Nói thật là tôi không liên quan gì đến KHXH hay người quen NCS hoặc các thày hướng dẫn chỉ thấy rằng qua bài viết này mới hiểu thêm về đào tạo TS trong KHXH. Hơn nữa, nhắc đến tên mình 2 lần thì người đọc sẽ hiểu rất khác ý tốt của người nhận xét. Tin rằng TS sẽ đồng ý với tôi nên viết ra vậy thôi. Nhận xét một luận án thường phải mất 2 đến 3 ngày để soi xét từng chi tiết vì nếu nhận xét sai sẽ bị phản ứng rất trầm trọng (NCS có thể kiện) nên thường người ta đồng ý hết "cho nó lành". Cá nhân tôi từ chối cái việc này (nhận xét luận án hoặc tham gia hội đồng xét duyệt hay đánh giá các đề tài) từ lâu rồi. Tiền thì ít, công sức thì nhiều; đồng ý thì người ta cho mình đồng ý vì vài đồng bạc lẻ, phản đối thì chỉ chuốc lấy thù hận. Tránh xa cho nó lành. Đất nước mình nó ngộ thế rồi.

   Xóa
 20. Từ nay, đứa nào khai là Tiến sỹ thì phải công bố mã số và đề tài; nếu không tìm thấy đề tài công khai trên mạng thì TS đểu 100%.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Dù cho có mã số và đề tài cũng đâu phải là thật, đã thuê viêt luận án rồi làm sao mà học thật được, chỉ là hình thức thật mà thôi!

   Xóa
 21. Điều nguy hiểm của loại tiến sĩ này là họ đã và sẽ là thầy của các sinh viên VN trong vài thập kỷ qua và còn lâu hơn nữa. Họ đã và sẽ là các giáo sư "đáng kính".
  Hởi các tiến sĩ! Nếu công trình của các ngài mà không có ai dùng thì học vị càng cao lại càng nhục, nhục cả một dòng họ, nhục Quốc thể

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Dòng họ nào, quốc thể nào, không quan trọng bằng cái chỗ để bàn tọa ! Có GHẾ là có tất cả ! Những cái chân ghế sẽ đè bẹp những cái nhục...

   Xóa
 22. Cái báo cáo tổng kết hoạt động ca trù của sở văn hóa Hà Nội này được công nhận ts thì ít ra phải mất 1 tỷ chứ không phải 300.000trieeuj đồng. Vậy mà nó cho ông Diện 100.000đồng thì tự trong giấy chuyển tiền này đã là một thách thức với giới trí thức thực thụ rồi. Chúng không coi giá trị văn bằng là gì cả, vậy cần gì bình nữa về giá trị đúng sai?

  Trả lờiXóa
 23. Tha cho cháu, cháu nó có biết gì ca trù đâu, cháu nó chỉ làm TS thôi mà

  Trả lờiXóa
 24. Chú này hiện làm Phó giám đốc Làng văn hóa các dân tộc VN, "nhà máy đốt tiền" của Bộ Văn Thể Du, không được đào tạo về văn hóa, không biết gì về văn hóa. Hiện nay mấy Viện Văn hóa là lò đào tạo tiến sĩ rởm về văn hóa nhiều nhất. Tất cả những ai học bất cứ ngành gì, làm bất cứ nghề gì, muốn có bằng tiến sĩ, sẽ được mấy viện này cho học chuyển đổi, và cho làm tiến sĩ Văn hóa học. Có anh nghiên cứu ca trù, có chị nghiên cứu lễ hội, có cậu nghiên cứu trò chơi, có bố nghiên cứu phong tục, chú khác nghiên cứu đồ thờ cúng, em nọ lại nghiên cứu tượng Phật... tất tật. Thi đua tầm chương trích cú, sao chéo cọp pẹt thả ga, thế là thành TS, rồi mấy bữa thành PGS, GS ngồi phét lác như thật. Bác Diện chuyên nghiên cứu ca trù nên người ta hỏi bác cho phải phép, nhưng không bao giờ mời bác phản biện, và lần sau chắc không mời nữa. Chết cười, hướng dẫn ca trù, chấm ca trù, nghiên cứu ca trù, nhưng tất tật không ai biết ca trù là gì. Nhìn bộ sậu hội đồng này, cả người hướng dẫn và mấy vị phản biện, chẳng vị nào là chuyên gia Ca trù cả. Vị nào trong số đó nhận là chuyên gia ca trù, chết liền. Không tin, hôm nào chú này bảo vệ, bác Diện đến dự, hỏi vài câu, tôi cam đoan tất cả đều cứng lưỡi, không kể chú NCS đâu. Đời nó vui thế đấy.

  Trả lờiXóa
 25. Luận án này nhất định phải được bảo vệ, bảo vệ nhất định phải thành công. Nếu không cho bảo vệ những luận án như luận án này thì Việt Nam lấy đâu ra tiến sĩ? Bác Diện nên lấy "đại cục" làm trọng.

  Trả lờiXóa
 26. Ơ hơ... anh Thắng nghiên cứu Ca trù à? Hôm nào đến anh thét nhạc, nảy hạt hay đổ con kiến cho em phát nhá. Chết thật, em tưởng nhà anh chỉ biết du hí? Ơ hơ...

  Trả lờiXóa
 27. Tại sao loạn bằng cấp ư? Là bởi muốn lãnh đạo phải dạt hai tiêu chuẩn: 1/Đảng viên. 2/ Bằng cấp. Đảng viên thì khai man lý lịch. Bằng cấp thì mua. Thé thôi

  Trả lờiXóa
 28. Vậy nên còn phong trào vào đẩng trong các cơ quan rầm rộ không kém gì bawnfd tiến sỹ đâu các ông ơi

  Trả lờiXóa
 29. Đúng vậy. Đảng và bằng cấp ;à cái cơ sở tiến cử. Nhưng quyết định thì lại tiền các bác ơi

  Trả lờiXóa
 30. Loạn, loạn quá, đào tạo như này hèn gì bảo mổ chân phải lại mổ chân trái, khám thai cho ông lão bảy mươi, thì việc nghiên cứu ca trù của mấy tay đi buôn cũng không có gì quá đột xuất.

  Trả lờiXóa
 31. Cảm ơn Nguyễn Xuân Diện . Ít ra là vẫn còn những kẻ sỹ như thế . Dạng tiến sỹ này nếu khắc bia thì phải để vào đâu nhỉ ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Xin mạn phép ăn cắp ý tưởng của người xưa: Đào hết cả đá Trường sơn cũng e chẳng đủ để mà đục bia tiến sỹ
   Tát cạn sạch nước Đông hải vẫn còn lo thiếu nước dùng hòa mực viết văn bia!

   Xóa
 32. Rồi đây báo cáo tổng kết xóm văn hóa cũng thành luận án tiến sỹ như chơi

  Trả lờiXóa
 33. Dám viết nhận xét như thế là đáng nể rồi.

  Trả lờiXóa
 34. Chưa bằng luận án tiến sỹ hót rác nưa cơ đấy

  Trả lờiXóa
 35. Đố các bác có luận án tiến sỹ xuất khẩu OSIN không?

  Trả lờiXóa
 36. Nực cười cho thời hỗn mang này ? Xin cho hỏi các vị tiến sĩ này,có biết những ý niệm vè "tham,sân,si" của nhà Phật không vậy ? khi chêt,các vị về Niết Bàn hay xuống địa ngục đây? mà các vị có biết Niết Bàn là gì không ? hỏa ngục là gì không? Trả lời, 100% các vị không hiểu đâu !!!

  Trả lờiXóa
 37. Xin Chia xẻ Với TS. N X D.Tôi bị nhiểu kẻ Ăn cắp từ luận ánThạc sĩ đến Tiến sí . Cả thầy hướng dẫn lẫn NCS đuuè là tòng pham ăn cắp có chỗ nguyên văn công trinh của tôi và tái pham nhiều lần .gần đây tôi mới có thì giờ xem xet thấy chúng TRăng trợn quá.Tôi nghĩ các Nhân vạt này nếu kể ra thi cũng là hàng xóm của Ts.đáy .Mà còn tự xưng là Đầu nghành....Buồn cho nền Khoa học hiên nay cho KHXH Và NV...

  Trả lờiXóa
 38. Bác N. X. D. có tin không: Thằng ăn cắp, sao chép công trình của tôi , thỉnh thỏang mới có một chú thích lửng lơ con cá vàng ,lập lờ đánh lận con đen ... lại là một viện trưởng đấy.

  Trả lờiXóa